ไม่สามารถจะเชื่อมต่อเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนหลังจากที่คุณยกเลิกบล็อกการใช้ PIN บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์อุปกรณ์เคลื่อนที่บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2741416 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่าส่วนกำหนดค่าเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเชื่อมต่อกับเลขรหัสประจำตัว (PIN) -เปิดใช้งานอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือคุณเปิดใช้งานการฝังตัวใช้ PIN บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์อุปกรณ์เคลื่อนที่บนคอมพิวเตอร์
 • คุณคลิก เครือข่ายไร้สายไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนที่อยู่ทางด้านขวาของแถบงาน แล้ว เลือกการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคลิกเชื่อมต่อ. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัส PIN เพื่อที่จะยกเลิกบล็อกอุปกรณ์เคลื่อน คุณต้องพิมพ์รหัส PIN ที่ถูกต้อง
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมโดยอัตโนมัติต่อไปยังเครือข่ายของบริษัทขนส่งที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่คาดไว้

บันทึกย่อ
 • ถ้าคุณยกเลิกอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการพิมพ์รหัส PIN ที่ถูกต้องก่อนที่คุณตั้งค่าส่วนกำหนดค่าเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์การลงทะเบียน และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมแบบเคลื่อนที่
 • ถ้าคุณแยกออกแบบที่ไม่ใช่ฝังตัวแบบเคลื่อนอุปกรณ์บรอดแบนด์แล้ว ทบทวนหลังจากที่คุณยกเลิกบล็อกอุปกรณ์ ด้วยการพิมพ์รหัส PIN ที่ถูกต้อง แล้วคอมพิวเตอร์การลงทะเบียน และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมแบบเคลื่อนที่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 แฟ้มบันทึกย่อของข้อมูล
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMสาขาบริการของ
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1สาขาบริการของ
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wwanprotdim.dll8.1.7600.1709440,96009-Aug-201218:31x 86
Wwansvc.dll8.1.7600.17094186,36809-Aug-201218:31x 86
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7600.2129640,96009-Aug-201223:17x 86
Wwansvc.dll8.1.7600.21296186,36809-Aug-201223:17x 86
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1792540,96010-Aug-201204:28x 86
Wwansvc.dll8.1.7601.17925186,36810-Aug-201204:28x 86
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2208340,96010-Aug-201204:30x 86
Wwansvc.dll8.1.7601.22083186,36810-Aug-201204:30x 86
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanconn.dll8.1.7600.17094196,60809-Aug-201218:31x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanconn.dll8.1.7600.21296196,60809-Aug-201223:17x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanconn.dll8.1.7601.17925196,60810-Aug-201204:28x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanconn.dll8.1.7601.22083196,60810-Aug-201204:30x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 2009 ก.ค.01:16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 2009 ก.ค.01:16x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wwanprotdim.dll8.1.7600.1709448,64009-Aug-201219:35x 64
Wwansvc.dll8.1.7600.17094229,88809-Aug-201219:35x 64
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7600.2129648,64009-Aug-201221:57x 64
Wwansvc.dll8.1.7600.21296229,88809-Aug-201221:57x 64
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1792548,64010-Aug-201204:24x 64
Wwansvc.dll8.1.7601.17925229,88810-Aug-201204:24x 64
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2208348,64010-Aug-201204:38x 64
Wwansvc.dll8.1.7601.22083229,88810-Aug-201204:38x 64
Wwan_profile_v1.xsdไม่เกี่ยวข้อง6,201มิย.-10-200921:03ไม่เกี่ยวข้อง
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanconn.dll8.1.7600.17094222,72009-Aug-201219:35x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanconn.dll8.1.7600.21296222,72009-Aug-201221:57x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanconn.dll8.1.7601.17925222,72010-Aug-201204:24x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanconn.dll8.1.7601.22083222,72010-Aug-201204:38x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 2009 ก.ค.01:41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 2009 ก.ค.01:41x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถเอาอุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อน detachable แล้ว ทบทวนไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณยกเลิกบล็อกอุปกรณ์ โดยใช้รหัส PIN ในขณะ ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หรือ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติของส่วนกำหนดค่าเครือข่ายบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเสมอเมื่อต้องการเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานข้ามเขต. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติเสมอ อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_0c0d58b9d788d53c4d53bde50e965bc7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_349874c7d566cc2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_12325ca92608d4e7ccf9afca57b6e01b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_00bea383d3c08211.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_191c66b66286308b6d958297ad5d4698_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_a2f9f2ffb00fa055.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_58f3a1d776e52f39f08af24110ef75be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_e57eb7d1f18ebf1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_acd8b258034bcefc5d45e6657f1b7792_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_b87f9b51834d5066.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c30cdc0eee8eef07c458d9246edb89b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_de7656cec400b4cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_e18d4ec9f42feaf2d8de5d735f43fc80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_cec323301a0a3b4a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_e33d20e038f4b46d7232d221411851f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_797819e461aab24f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_a139005f80733c44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,377
วัน (UTC)09-Aug-2012
เวลา (UTC)19:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_a1c49fa4998f0be3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,377
วัน (UTC)09-Aug-2012
เวลา (UTC)23:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_a36c38cd7d5fc4fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,377
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)05:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_a3b2cbb896b00fd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,377
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)05:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_7180de53686074dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,823
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_720c7d98817c447b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,823
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_73b416c1654cfd94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,823
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_73faa9ac7e9d4871.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,823
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_033e5456801c4432397b5b6a6a31b9f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_6dad74f25110cd15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_21890a46c9aa7db03cbb21f9e982bf8b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_068c7c324ae36182.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_37c74699de0267410feb0c64216eab2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_15fcca4f3dc61e0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5026f0eb8db5d834e6bdfa512bf60eb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_2287783a015cbbd2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_917a813650393d2a5f429479770399e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_0ca32cefbc21429c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c52a70948804a6e80cfe4c0446b066a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_df6402b7f5111cbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c6702a125fd2fdf543b3af7817f7713f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_088c3c0a46d85e8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e8b37dcbe5d8b7ce298a46550d5fbf6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_aac5417fd2ab4ad8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)23 2012 Aug
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_fd579be338d0ad7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,381
วัน (UTC)09-Aug-2012
เวลา (UTC)19:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_fde33b2851ec7d19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,381
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)00:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_ff8ad45135bd3632.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,381
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)05:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_ffd1673c4f0d810f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม49,381
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_cd9f79d720bde612.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,827
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_ce2b191c39d9b5b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,827
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_cfd2b2451daa6eca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,827
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_d019453036fab9a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม36,827
วัน (UTC)10-Aug-2012
เวลา (UTC)08:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2741416 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2741416 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2741416

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com