การใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อลบสำเนาที่เก็บไว้ชั่วคราวของโพรไฟล์ที่ใช้งานข้ามเขต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 274152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อลบสำเนาที่เก็บในแคชภายของโปรไฟล์ข้ามเขต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณเปิดใช้งาน Group Policy สำเนาใด ๆ ของโปรไฟล์ข้ามเขตของผู้ใช้ที่ถูกลบเมื่อผู้ใช้ล็อกออก อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์ข้ามเขตยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายที่เก็บนั้น

คุณสามารถกำหนดค่ากลุ่มนโยบาย Object (GPO) เพื่อดำเนินการทำงานก่อนหน้านี้ โดยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มที่คุณต้องการแก้ไข
  2. ค้นหาส่วนต่อไปนี้: การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ \ แม่แบบการดูแล \ System \ โปรไฟล์ผู้ใช้
  3. คลิกสองครั้งลบสำเนาที่เก็บไว้ชั่วคราวของโปรไฟล์ข้ามเขต(การตั้งนโยบายกลุ่มค่า)
  4. คลิกที่เปิดใช้งาน.

หมายเหตุ:: ขั้นตอนก่อนหน้าเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ เมื่อมีใช้'นโยบายกลุ่ม'ไปยังคอนเทนเนอร์ เช่นการเพิ่มหน่วยองค์กร สามารถใช้ กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในหน่วยองค์กรนั้น และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ทั้งหมดในหน่วยองค์กรนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ในองค์กรที่มีนโยบายนี้ สู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยองค์กรอื่นที่ไม่มีนโยบายนี้ สำเนาของโพรไฟล์ข้ามเขตสามารถเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ เมื่อมีใช้นโยบายนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'นโยบายกลุ่ม' แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 274152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbgpo kbhowto kbprofiles kbmt KB274152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com