ไม่มีแฟ้ม ADM ใน SYSVOL อยู่ในสถานะโครงสร้างพื้นฐานของ gpmc ได้จากตัวเลือก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2741591 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณตรวจสอบการจำลองแบบของนโยบายกลุ่ม โดยใช้สถานะโครงสร้างพื้นฐานของคอนโซลการจัดการนโยบายของกลุ่ม (GPMC) ตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2012 คุณสังเกตว่า ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดรายงาน "จำลองแบบดำเนินการอยู่" นอกจากนี้ เมื่อคุณตรวจสอบใช้ร่วมกัน SYSVOL บนตัวควบคุมโดเมน คุณสังเกตเห็นว่า แฟ้มแม่แบบผู้ดูแล (ADM) ไม่มีอยู่ใน SYSVOL ยกเว้นบน emulator ตัวควบคุม (PDC) ในโดเมนหลัก ตรวจสอบเพิ่มเติมแสดงว่า SYSVOL ก่อนหน้านี้ถูกกำหนด โดยผู้ดูแลเมื่อต้องกรองแฟ้ม ADM เพื่อลดขนาด

สาเหตุ

อ็อพชันสถานะโครงสร้างพื้นฐานของ GPMC ตรวจสอบแฟ้มใน SYSVOL ตามประเภทหรือตามความสามารถ และไม่เป็นไปตามบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) หรือการแจกจ่ายแฟ้มบริการจำลองแบบ (DFSR) กฎการกรองแบบกำหนดเอง ใด ๆ แฟ้มนับ แฮ หรือความปลอดภัยต่างในเนื้อหาของโฟลเดอร์ SYSVOL นโยบายตัวควบคุมโดเมนจะถูกตั้งค่าสถานะเป็น "จำลองแบบดำเนินการอยู่"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ลักษณะการทำงานนี้คือการออกแบบและ มีหลายวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ เรียงลำดับของคำแนะนำ พวกเขาจะเป็นดังนี้:
  • นโยบาย กลุ่มในการเปลี่ยนแปลงจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า โดยการใช้ร้านค้า ADMX ส่วนกลางร่วมกับตัวกรอง และลบแฟ้ม ADM ที่มีอยู่จาก SYSVOL
  • เปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า โดยใช้สำเนาเฉพาะที่ของ ADMX (นี่เป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้น) ลบแฟ้ม ADM ที่มีอยู่จาก SYSVOL
  • ใช้เครื่องมือการสำรองสถานะโครงสร้างพื้นฐานของ GPMC ไม่ได้ใช้เครื่องมือการตรวจสอบนโยบายกลุ่ม (gpotool.exe)
  • เอาตัวกรอง และให้ ADM แฟ้มจำลองแบบกับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด
แฟ้ม ADM จะไม่ถูกใช้สำหรับการประมวลผลนโยบายกลุ่มยกเว้นว่าคุณได้สร้างแฟ้ม ADM แบบกำหนดเองที่ไม่ใช่ของ Microsoft พวกเขาจะใช้สำหรับการแก้ไขและบันทึกข้อมูล RSoP จาก Windows Server 2003 และ Windows XP เท่านั้น ระบบปฏิบัติการเหล่านี้อยู่ในวงจรชีวิตของการสนับสนุนเพิ่มเติม ชนิดแฟ้มนี้ถูกแทนที่ใน Windows Vista และมีเพิ่มร้านค้า SYSVOL ส่วนกลางในปี 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ็อพชันสถานะโครงสร้างพื้นฐานของ GPMC ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่อยู่นอกเนื้อหาของโฟลเดอร์นโยบาย ตัวอย่างเช่น จะตรวจ NETLOGON หรือร้านค้า ADMX กลางโฟลเดอร์ PolicyDefinitions ไม่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929841วิธีการสร้างร้านค้ากลางสำหรับแฟ้มแม่แบบระดับผู้ดูแลของนโยบายกลุ่มใน Windows Vista

813338 วิธีการลดขนาดของ SYSVOL โดยเอาแม่แบบการดูแล (ไฟล์.adm)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2741591 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbmt KB2741591 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2741591

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com