ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 5.0.520.0) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010 Lotus Domino ตัวเชื่อมต่อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2741896 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 5.0.520.0) จะพร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อ Domino Lotus Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มคุณลักษณะหลายอย่างที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

มีการปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft เราขอแนะนำให้ ลูกค้าทั้งหมดให้ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับระบบการผลิตของตนเอง โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • ไคลเอ็นต์ของ Lotus Notes
  • Microsoft .NET Framework 4.0
  • ตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ forefront 2010 R2
  • ตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ forefront 2010 Update 2 (รุ่น 4.0.3606.2 หรือรุ่นถัดไป)
นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นบัญชีผู้ใช้บริการของตัวเชื่อมต่อของ Domino Lotus ต้องเริ่มต้น Lotus Notes เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ฐานข้อมูล schema การ Lotus Domino LDAP Start (Schema.nsf) ต้องมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรี Domino

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งฐานข้อมูล schema ของ Lotus Domino LDAP เริ่มต้นได้ ด้วยการทำงาน หรือเริ่มการทำงานของบริการ LDAP บนเซิร์ฟเวอร์ Domino

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้อีกครั้ง

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาเส้นทาง
Microsoft.identitymanagement.ma.lotusdomino.dll193,31216-Aug-201221:21service\extensions การซิงโครไนส์
Lotusconnectortemplate.xml12,88416-Aug-201220:00service\uishell\xmls\packagedmas การซิงโครไนส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขและลักษณะการทำงานที่ถูกเพิ่มในการปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1
หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ_MMS_CertDaysToExpireเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่า 99 วัน
ปัญหาที่ 2
แก้ไขปัญหาในการนำเข้าแบบเต็มรูปแบบถูกขัดจังหวะ หรือไม่สามารถเริ่มการทำงานเมื่อลักษณะการทำงานดัชนีข้อความเต็มไม่ได้เปิดใช้งาน หรือการปรับปรุงในฐานข้อมูลสมุดรายชื่อของ Domino server ที่อยู่

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง การนำเข้าแบบเต็มไม่ต้องมีคุณลักษณะดัชนีข้อความเต็มรูปแบบเมื่อต้องการเปิดใช้งาน
ปัญหาที่ 3
แก้ไขปัญหาชื่อแตกต่างของวัตถุนั้น ๆ แตกต่างจากแอตทริบิวต์การอ้างอิง (ตัวอย่างเช่น แอตทริบิวต์สมาชิก) ปัญหานี้ทำให้ตัวยึดวัตถุที่จะสร้างในพื้นที่เชื่อมต่อ
ปัญหาที่ 4
แก้ไขปัญหาที่ตัวเชื่อมต่อรายงานอาร์กิวเมนต์ถูกลบ"เนื่องจากวัตถุไม่ถูกต้องใน Lotus Domino
ปัญหาที่ 5
แก้ไขปัญหาที่แอตทริบิวต์MailDomainแมปไม่ถูกต้องเข้ากับแอตทริบิวต์ที่อยู่การส่งต่อ
ปัญหาที่ 6
แก้ไขปัญหาซึ่งค่า KEYFILENAME ในแฟ้ม Notes.ini จะไม่ตั้งค่าใหม่ให้เป็นค่าเดิมหลังจากที่การดำเนินการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ Domino Lotus
ลักษณะการทำงาน 1
สมมติว่า การอ้างอิงบางอย่างไม่ได้อยู่ในรูปแบบของชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นในแอตทริบิวต์ของสมาชิกสำหรับกลุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น คุณพบว่า อยู่อีเมลซึ่งแสดงถึงผู้ใช้ภายนอก Lotus Domino และอยู่อีเมลซึ่งแสดงถึงผู้ใช้ภายใน Lotus Domino อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง Lotus Domino Connector สามารถสร้างวัตถุจริงในช่องว่างในตัวเชื่อมต่อเพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถเข้าร่วม หรือ provisioned เพื่อ metaverse ตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ Forefront 2010


หมายเหตุเมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงนี้ เลือก เปิดใช้งานการสร้างวัตถุตัวยึดตำแหน่ง บนหน้าพารามิเตอร์สากล แล้วเลือก _Contact วัตถุชนิดในการ เลือกชนิดของวัตถุ หน้า หลังจากที่การตั้งค่าคอนฟิกจะเปิดใช้งาน รายการในแอตทริบิวต์การอ้างอิงที่ไม่สามารถแปลเป็นชื่อที่แตกต่างจะถูกสร้างเป็นวัตถุ_Contact
ลักษณะการทำงาน 2
เพิ่มการสนับสนุนการนำเข้า และการตั้งค่าที่ติดต่อและผู้ใช้ที่ไม่ใช่รับรอง เมื่อต้องตั้งค่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่รับรองใหม่ ใช้คุณสมบัติ_MMS_IDStoreType
ลักษณะการทำงาน 3
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้การตั้งค่าขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่บนโพรไฟล์ใช้งาน นอกจากนี้ขนาดของหน้ากระดาษเริ่มต้นในขณะนี้คือ 1000 เมื่อต้องเพิ่มความเร็วในการนำเข้า คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีค่าระหว่าง 2,500 และ 5000 คำเพื่อลดจำนวนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Domino

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2741896 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Identity Manager 2010
  • Microsoft Forefront Identity Manager 2010 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2741896 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2741896

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com