การ clone ล้มเหลวและเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้นใหม่ใน DSRM ใน 2012 การเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2742844 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณกำลังใช้ที่ Virtualized โดเมนคอนโทรลเลอร์ (VDC) การ clone คุณลักษณะใน 2012 การเซิร์ฟเวอร์ของ Windows หลังจากที่คุณพยายามโคลนตัวควบคุมโดเมนใหม่ (DC), DC เริ่มต้นในไดเรกทอรีเซอร์วิสซ่อมแซมโหมด (DSRM) สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นทันที หรือหลัง จากการหน่วงเวลาได้ถึง 20 นาที

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ตามลำดับของความน่าเป็นในอดีต เมื่อต้องแก้ไขลักษณะการทำงานนี้สำหรับสาเหตุเฉพาะ ไปที่ความละเอียดที่เกี่ยวข้องในส่วน "การแก้ปัญหา"
 • สาเหตุที่ 1: Hypervisor การเข้ากันไม่ได้กำลังทำงานอยู่
 • สาเหตุที่ 2: คอมพิวเตอร์ต้นทางไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มตัวควบคุมโดเมน Cloneable
 • สาเหตุที่ 3: โปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้ถูกเอาออกจาก หรือเพิ่มลงในแฟ้ม CustomDCCloneAllowList.xml
 • สาเหตุที่ 4: มีระบุที่อยู่ IP ซ้ำกันในแฟ้ม DcCloneConfig.xml
 • สาเหตุที่ 5: ที่อยู่ IP หรือ DNS ไม่มีระบุไว้ในไฟล์ DcCloneConfig.xml และกำหนดที่ไม่อัตโนมัติอยู่ IP จะพร้อมใช้งาน
 • สาเหตุที่ 6: มีระบุ WINS เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้น เงื่อนไขนี้สร้างข้อผิดพลาด 0x80041005 ในบันทึกเหตุการณ์ของ DCPpromo.exe
 • สาเหตุที่ 7: สามารถได้รับการติดต่อไม่มี emulator PDC 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows (PDCe) บนเครือข่าย โดยใช้โพรโทคอล (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกล หรือ DC ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือว่าเป็นหน้าที่ของ PDCe มีไม่ได้เต็มจำนวนถือบทบาทเนื่องจากจะมีไม่ได้ทำการจำลองแบบ เงื่อนไขนี้สร้างข้อผิดพลาด 8610 ("ERROR_DS_ROLE_NOT_VERIFIED 8610" หรือ 0x21A2) ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี
 • สาเหตุที่ 8: อินไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่ถูกต้องถูกระบุในแฟ้ม DcCloneConfig.xml
 • สาเหตุที่ 9: ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ซ้ำกัน หรือไม่ถูกต้องถูกระบุในแฟ้ม DcCloneConfig.xml เงื่อนไขนี้สร้างข้อผิดพลาด 8437 ("การสร้างวัตถุการ clone DC บน PDC ล้มเหลว" หรือ 0x20f5) ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี
 • สาเหตุที่ 10: ข้อผิดพลาดไวยากรณ์มีอยู่ ในแฟ้ม CustomDCCloneAllowList.xml หรือ ในไฟล์ DcCloneConfig.xml
 • สาเหตุที่ 11เกินจำนวนที่สร้างโดยอัตโนมัติ DC ชื่อ (9999):สูงสุดแล้ว
 • สาเหตุ 12: อยู่ MAC ของคอมพิวเตอร์ clone จะซ้ำซ้อนกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้ความละเอียดที่สอดคล้องกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ"
หมายเหตุ เมื่อคุณแก้ไข VDC เป็นการ clone การดำเนินงานจะเริ่ม ด้วยการตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีและไฟล์ dcpromo.log บน DC แบบ clone แหล่งเหล่านี้แสดงรายการข้อผิดพลาดทั้งหมด มักจะเสนอขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเอกสารประกอบเพิ่มเติม
 • ความละเอียด 1: คุณต้องใช้การ hypervisor ที่ให้การสนับสนุนการสร้าง VM ID บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ VDC คุณลักษณะการ clone ถ้าคุณใช้ Windows Hyper 2012 เซิร์ฟเวอร์-V ติดตั้งบริการการรวมเซิร์ฟเวอร์ Windows 2012 ถ้าคุณใช้ hypervisor แบบอื่น ติดต่อผู้จำหน่ายของคุณสำหรับเอกสารเป็น ID VM-สร้างใบแจ้งยอดและผลิตภัณฑ์ประกอบ
 • ความละเอียด 2: เพิ่มคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังกลุ่มของตัวควบคุมโดเมน Cloneable ในโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกกลุ่มนี้เหมือนกับการ PDCe การ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 • ความละเอียด 3: การทำงาน รับ-ADDCCloningExcludedApplicationList cmdlet เพื่อสร้างรายการของโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้ ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ Windows PowerShell รับ-ADDCCloningExcludedApplicationList cmdlet เพื่อสร้างแฟ้มแยก CustomDCCloneAllowList.xml
 • ความละเอียด 4: เปลี่ยนอยู่ IP ในแฟ้ม DcCloneConfig.xml ไปยังที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน โดยใช้การ ที่อยู่ องค์ประกอบ
 • ความละเอียด 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DHCPv4 หรือ DHCpv6 เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเช่าพร้อมใช้งาน หรือ IPv6 ที่ใช้เราเตอร์ (นั่นคือ ไม่ระบุสัญชาติที่อยู่การกำหนดค่าอัตโนมัติ หรือ SLAAC) จะพร้อมใช้งาน ระบุรายการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งด้วยตนเองในแฟ้ม DcCloneConfig.xml โดยใช้แบบ DNSResolver องค์ประกอบ หรือให้ข้อมูล DNS ผ่าน DHCP หรือ SLAAC
 • ความละเอียด 6: ในแฟ้ม DcCloneConfig.xml ในการ PreferredWINSServer และ AlternateWINSServer องค์ประกอบ ระบุไม่มีเซิร์ฟเวอร์ WINS เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ WINS ทั้งสองที่ไม่ซ้ำกัน
 • ความละเอียด 7: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • บทบาท PDCe FSMO ถูกเก็บ โดยคอมพิวเตอร์ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
  • PDCe ทำให้เสร็จสมบูรณ์น้อยหนึ่งเต็ม replication ทั้งขาเข้า และขา ออก หลังจากนั้นถือบทบาท PDCe
  • การ clone DC สามารถติดต่อ PDCe โดยใช้โพรโทคอล RPC
 • ความละเอียด 8: ในแฟ้ม DcCloneConfig.xml เปลี่ยนชื่อไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไปยังชื่อที่ถูกต้อง
 • ความละเอียด 9: ในแฟ้ม DcCloneConfig.xml เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ clone จะมีผลบังคับใช้ 15 อักขระชื่อ NetBIOS (unduplicated)
 • ความละเอียด 10: สร้างแฟ้ม CustomDCCloneAllowList.xml และ DcCloneConfig.xml โดย รับ-ADDCCloningExcludedApplicationList และ AdDcCloneConfigFile ใหม่ Windows PowerShell cmdlets

  บันทึกย่อ
  • ดำเนินการทั้งหมด XML แก้ไข โดยใช้โปรแกรมที่ถูกต้องแก้ไข XML เช่น 2012 การ Express Studio แสดงผล
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม DcCloneConfig.xml ประกอบด้วยบรรทัดต่อไปนี้:
   <d3c:DCCloneConfig xmlns:d3c="uri:microsoft.com:schemas:DCCloneConfig"></d3c:DCCloneConfig>
 • ความละเอียดที่ 11: ใช้ DC แหล่งใหม่สำหรับการ clone เมื่อคุณเริ่มการทำงานพื้นฐานชื่อใหม่ หรือคุณสามารถระบุชื่อที่ไม่ซ้ำได้ในไฟล์ DcCloneConfig.xml
 • ความละเอียด 12: เปลี่ยนการ clone ที่อยู่ MAC เป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน เราขอแนะนำคุณไม่โคลน DCs การ โดยใช้ที่อยู่ MAC แบบสแตติก
หลังจากที่คุณดำเนินการเหล่านี้ดำเนินการซ่อมแซม พยายามที่เรียกใช้การดำเนินการ cloning อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์จะลอกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Bcdedit.exe /deletevalue safeboot

/T /r เมื่อถึง 0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งใจเรียกการ DSRM เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ cloning เพื่อรักษาเครือข่ายและโดเมนจากตัวควบคุมโดเมนที่ซ้ำกัน

โหมดการซ่อมแซมบริการไดเรกทอรีมีเรียกโหมดการคืนค่าบริการไดเรกทอรีใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และการแก้ปัญหา VDC ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2742844 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2742844 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2742844

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com