ตัวควบคุมโดเมนการ clone ไม่สร้างชื่อหลักของบริการทั้งหมด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2742874
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณใช้ Virtualized โดเมนคอนโทรลเลอร์ (VDC) การ clone คุณลักษณะที่ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows ที่นำมาใช้ หลังจากที่ตัวควบคุมโดเมนใหม่โคลนคุณ คุณพบว่า ไม่ใช่ทุกบริการชื่อหลัก (SPNs) ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนตัวควบคุมโดเมนใหม่

เมื่อคุณตรวจสอบปัญหานี้ คุณสังเกตเห็นถูกสร้างขึ้นว่า ถ้าชุดของ SPNs สามส่วนรวมทั้งชื่อ NetBIOS ที่มีพอร์ตและชื่อ NetBIOS เหมือนกันเป็นอย่างอื่นที่ไม่มีพอร์ต รายการที่ไม่ใช่พอร์ตคือไม่ใหม่ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ใหม่

ตัวอย่างเช่น คุณสังเกตเห็นตัวอย่างต่อไปนี้ที่มีชื่อ NetBIOS ที่เหมือนกัน:
  • customspn / DC1:200 / app1-นี้ SPN สามส่วนมีพอร์ต (: 200) ที่ระบุไว้ ในสถานการณ์นี้ SPN จะถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อใหม่ของเครื่องที่ครบถ้วน SPN ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อ NetBIOS ของคอมพิวเตอร์ใหม่
  • customspn/DC1/app1-นี้ SPN สามส่วนไม่มีพอร์ตที่ระบุไว้ ถูกสร้างขึ้นในสถานการณ์นี้ SPN จะไม่ได้ใหม่ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ใหม่

อย่างไรก็ตาม SPNs ที่ไม่มีส่วนที่สามถูกสร้างขึ้นใหม่ และครบถ้วนชื่อทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการระบุพอร์ต ตัวอย่างเช่น คุณสังเกตเห็นว่า ในทั้งหมดในสถานการณ์ต่อไปนี้ SPNs ถูกสร้างขึ้นใหม่:
  • customspn / DC1:202
  • customspn/DC1
  • customspn/DC1.corp.contoso.com:202
  • customspn/DC1.corp.contoso.com

สาเหตุ

นี้คือ ข้อจำกัดของกระบวนการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนใน Windows และไม่เฉพาะกับการ clone

การแก้ไข

สร้างรายการขาดหายไปด้วยตนเอง โดยใช้ SETSPNEXE หรือ cmdlet Windows PowerShellชุด-AdComputer

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งหมดไม่มีจัดการ SPNs สามส่วน โดยตัวควบคุมโดเมนที่เปลี่ยนชื่อทางตรรกะในสถานการณ์ใด ๆ Windows services ที่มีอยู่จะไม่ถูกกระทบจากเรื่องนี้ เป็นเช่นนี้ เพราะมีการให้บริการสร้าง SPNs ใด ๆ ที่ขาดหายไปตามความจำเป็น โปรแกรมประยุกต์อื่นอาจต้องให้คุณป้อนการ SPN เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และการแก้ปัญหา VDC พร้อม ด้วยรายละเอียดและคำแนะนำทีละขั้นตอน ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831734.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=236370

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2742874 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2742874 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2742874

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com