การแก้ไข: JDE และ TibcoEMS อะแดปเตอร์คุณสมบัติระประกอบด้วยไม่มี namespace และคุณสมบัติทั้งหมดจะหายไปใน BizTalk Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2742875 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft BizTalk Server 2010, Microsoft.BizTalk.Adapters.JDEProperties.dll และ Microsoft.BizTalk.Adapters.TibcoEMS.Properties.dll ประกอบด้วยไม่มี namespace และคุณสมบัติทั้งหมดจะหายไป

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

สำหรับ BizTalk Server 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ BizTalk Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2855367 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ BizTalk Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การที่ติดตั้ง

นอกจากนี้ การแก้ไขนี้ต้องใช้แอพลิเคชัน BizTalk.EnterpriseApplication ต้องมีอยู่ในแอพลิเคชันของ BizTalk โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมประยุกต์นี้ถูกสร้าง โดยตัวปรับต่อ BizTalk ของ Microsoft สำหรับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์การ ถ้าแอพลิเคชันไม่มีอยู่ คุณต้องสร้างโปรแกรมประยุกต์ใหม่ โดยใช้ชื่อ "BizTalk.EnterpriseApplication"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2742875 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2742875 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2742875

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com