คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 7 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2743248 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัวบู 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) โปรแกรมปรับปรุงนี้มีวัน 13 สิงหาคม 2012 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุง 7 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ช่วยแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2740358 MS12-058: ช่องโหว่ในการดูเอกสารด้วย WebReady เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft อาจทำให้มีการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 14 สิงหาคม 2012

หมายเหตุ7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงถูกลงรายการบัญชีชุดการปรับปรุงของ Rollup 6 สำหรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน Rollup 6 โปรดดูบทความพื้นฐานของความรู้ของ Microsoft2608646.

การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง Rollup 7 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ดังต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเหตุ Microsoft Update ตรวจหาการปรับปรุงการเปลี่นบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงมีอยู่จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • การจัดวาง 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP1
 • การจัดวาง 7 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ DAG

แฟ้มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2743248-x 64 ทันที
วันที่วางจำหน่าย: 13 สิงหาคม 2012ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบการติดตั้งนานครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอของเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปนี้ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ร้องขอแต่ละต้องรอให้หมดเวลาก่อนที่กระบวนการย้ายบนก็

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนู'เครื่องมือ'ใน Windows Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 2. ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่และจากนั้น คลิกตกลง

เราขอแนะนำว่า คุณควรล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิด เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่อีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook การกำหนดเองใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้แพคเกจการรวบรวมการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จะจำเป็นต้องมี ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างขึ้นใหม่ที่กำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

ปัญหาในการปรับปรุงสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าคุณเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง ใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต:
 • คุณสามารถให้คำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้านั้น
 • คุณได้จัดวาง proxying CAS-CAS

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับที่แน่นอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS-CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 ติดตั้ง

หมายเหตุ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน


บริการที่จำเป็นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องเอา 7 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ใช้Add or Remove Programsใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2743248

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2743248 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2743248 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2743248

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com