ตัวควบคุมโดเมนที่ cloning ข้อผิดพลาด 0x80041005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2743278
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสามารถใช้ Virtualized โดเมนคอนโทรลเลอร์ (VDC) cloning คุณลักษณะที่ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2012 หลังจากที่คุณพยายามที่จะลอกแบบตัวควบคุมโดเมนใหม่ คุณพบว่า ตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้นในไดเรกทอรีเซอร์วิสซ่อมแซมโหมด (DSRM) นอกจากนี้ คุณพบใน dcpromo.log ในรายการต่อไปนี้:

[ข้อมูล] ตัวควบคุมโดเมนที่พยายามทำการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
[ข้อมูล] การปรับปรุงสถานะการบริการ 4
[ข้อมูล] DsRolepSetOperationDone ส่งกลับค่า 0
[ข้อผิดพลาด] vDC Cloning: Cloning ล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80041005
[ข้อมูล] vDC Cloning: ชุด vDCCloningComplete เหตุการณ์
[ข้อมูล] บูตเครื่องใหม่เครื่องจักร


สาเหตุ

เซิร์ฟเวอร์บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) เดียวเท่านั้นที่มีระบุ เป็น<PreferredWINSServer>ประกอบด้วยแฟ้ม DcCloneConfig.xml หรือองค์ประกอบ<AlternateWINSServer> ตัวอย่างเช่น คุณเห็น<PreferredWINSServer>และ<AlternateWINSServer>รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้ม.xml:</AlternateWINSServer> </PreferredWINSServer> </AlternateWINSServer> </PreferredWINSServer>

<?xml version="1.0"?>
<d3c:DCCloneConfig xmlns:d3c="uri:microsoft.com:schemas:DCCloneConfig">
  <ComputerName>CLONE1</ComputerName>
  <SiteName>Chicago</SiteName>
  <IPSettings>
    <IPv4Settings>
      <StaticSettings>
        <Address>10.0.0.109</Address>
        <SubnetMask>255.255.0.0</SubnetMask>
        <DefaultGateway>10.0.0.1</DefaultGateway>
        <DNSResolver>10.0.0.101</DNSResolver>
        <DNSResolver>127.0.0.1</DNSResolver>
        <PreferredWINSServer>10.0.0.15</PreferredWINSServer>
        <AlternateWINSServer></AlternateWINSServer>
      </StaticSettings>
    </IPv4Settings>
  </IPSettings>
</d3c:DCCloneConfig>  


การแก้ไข

ระบุรายการการเซิร์ฟเวอร์ WINS ที่ถูกต้อง และไม่ซ้ำกันในทั้งสอง<PreferredWINSServer>และองค์ ประกอบ<AlternateWINSServer>หรือใส่รายการ WINS ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ Dynamic Host กำหนดค่าโพรโทคอล (DHCP) หรือใช้เราเตอร์กำหนดเพื่อให้การตัวควบคุมโดเมน cloned รายการ WINS ได้</AlternateWINSServer></PreferredWINSServer>

หลังจากที่คุณระบุรายการเหล่านี้ถูกต้อง และไม่ซ้ำกัน โดยใช้ DSRM ลอง cloning เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง:
  Bcdedit.exe /deletevalue

  safeboot Shutdown.exe /r /t 0
 2. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วได้ลอกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานนี้ มีรายการ WINS ได้รหัสข้อบกพร่องใน Windows Server 2012

DSRM จะถูกนำมาใช้เรียกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ cloning เพื่อรักษาเครือข่ายและโดเมนจากตัวควบคุมโดเมนที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ โหมดการซ่อมแซมบริการไดเรกทอรีมีเรียกโหมดการคืนค่าบริการไดเรกทอรีในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก และการแก้ไขปัญหา VDC พร้อม ด้วยรายละเอียดและคำแนะนำทีละขั้นตอน ดูบทความต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831734.aspx

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=236370

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2743278 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2743278 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2743278

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com