"ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ" ข้อผิดพลาด /gpprep Adprep หรือล้มเหลวของเครื่องมือ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2743345 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Adprep ร่วมกับอาร์กิวเมนต์/gpprepบน 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้อาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้:
adprep.exe/domainprep /gpprep
เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีการอัพเดข้อมูลโดเมนอยู่แล้ว
[สถานะ/ซึ่ง]
Adprep ไม่ได้พยายามเรียกใช้การดำเนินการนี้

Adprep กำลังจะ ปรับรายละเอียดของวัตถุในนโยบายกลุ่ม (GPO) dc1.corp.contoso.com FSMO Infrastructure Master

การดำเนินการ Gpprep 3 ล้มเหลว
[สถานะ/ซึ่ง]
ปรับรุ่นของโดเมนที่วัตถุของนโยบายกลุ่มล้มเหลว
[การดำเนินการของผู้ใช้]
ตรวจสอบการล็อกไฟล์ ADPrep.log และ gpprep.log ในไดเรกทอรี C:\Windows\debug\adprep\logs\20120809082547 สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลว

Adprep พบข้อผิดพลาด Win32
รหัสข้อผิดพลาด: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x2: ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุได้

ปรับรุ่นของนโยบายกลุ่มล้มเหลว
[สถานะ/ซึ่ง]
ปรับรุ่นของโดเมนที่วัตถุของนโยบายกลุ่มล้มเหลว
[การดำเนินการของผู้ใช้]
ตรวจสอบแฟ้มบันทึก ADPrep.log ในไดเรกทอรี C:\Windows\debug\adprep\logs\20120809082547 สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวหรือไม่

Adprep พบข้อผิดพลาด Win32
รหัสข้อผิดพลาด: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x2: ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุได้


ถ้าคุณใช้ Adprep.exe ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2008 R2, Adprep.exe ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Nt5DS หยุดทำงาน

ลายเซ็นของปัญหา:
ชื่อเหตุการณ์ปัญหา: APPCRASH
ชื่อของแอพลิเคชัน: adprep.exe
รุ่นของโปรแกรมประยุกต์: 6.1.7601.17514
ประทับเวลาของโปรแกรมประยุกต์: 4ce7a045
ความบกพร่องชื่อโมดูล: StackHash_9a46
ความบกพร่องของโมดูลรุ่น: 6.1.7601.17725
ความบกพร่องการประทับเวลาของโมดูล: 4ec4aa8e
รหัสข้อยกเว้น: c0000374
ข้อยกเว้นออฟเซต: 00000000000c40f2
รุ่นของระบบปฏิบัติการ: 6.1.7601.2.1.0.274.10
ID ของตำแหน่งที่ตั้ง: 1033
ข้อมูลเพิ่มเติม 1: 9a46
ข้อมูลเพิ่มเติม 2: 9a46fc9b92ce31eadc29a5f5673559ea
ข้อมูลเพิ่มเติม 3: ec6e
ข้อมูลเพิ่มเติม 4: ec6ee41ac19ad12f608f0599c2c1bb6f

ถ้าคุณใช้เครื่องมือ Adprep.exe ที่มาพร้อมกับ Windows Server 2008 ไม่มีปัญหา

สาเหตุ

ตัวยึดบทบาทหลักการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานในโดเมนนี้ใช้ namespace ไม่เป็นสมาชิกร่วม Adprep.exe สันนิษฐานว่า ชื่อคอมพิวเตอร์จะตรงกับชื่อโดเมนของตนเองได้เนื่องจากตรงนี้มีลักษณะการทำงานเริ่มต้นใน Windows รุ่นทั้งหมด

การแก้ไข

หมายเหตุ ขั้นตอนทั้งหมดต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม Domain Admins นอกจากนี้ เรียกใช้คำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง
 1. ค้นหาตำแหน่งของตัวยึดบทบาทหลักของโครงสร้างพื้นฐานในโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  netdom.exe fsmo การสอบถาม
 2. ปิดใช้งานการจำลองแบบขาเข้า และขาออก (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ขาเข้า และขาออก") แบบบนเซิร์ฟเวอร์หลักโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  นอกจาก /options <infrastructure_master_name></infrastructure_master_name> + DISABLE_OUTBOUND_REPL + DISABLE_INBOUND_REPL
 3. เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักของโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับเปลี่ยนส่วนต่อท้ายของระบบชื่อโดเมน (DNS) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่ม SYSDMของ CPL คลิก ตกลงคลิก ทรานซิสชั่นท์แล้ว คลิก เพิ่มเติม
  2. การตั้งค่าส่วนต่อท้ายในการ ส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ กล่องให้ตรงกับชื่อโดเมนของบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) แทนที่เป็นชื่อไม่เป็นสมาชิกร่วมปัจจุบัน
 4. รีสตาร์ท และเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักของโครงสร้างพื้นฐาน และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  adprep.exe /domainprep /gpprep
 5. ใช้ SYSDMของ CPL และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนที่ 3 ยกเว้นขณะนี้ในขั้นตอน 3B คุณต้องตั้งค่าส่วนต่อท้ายในการ ส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ กล่องให้ตรงกับชื่อตัวเดิมบนเซิร์ฟเวอร์หลักโครงสร้างพื้นฐาน
 6. รีสตาร์ท และจากนั้น เข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักของโครงสร้างพื้นฐาน และเปิดใช้งานการจำลองแบบขาเข้า และขาออก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  นอกจาก /options <infrastructure_master_name></infrastructure_master_name> -DISABLE_OUTBOUND_REPL-DISABLE_INBOUND_REPL

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gpprepเพิ่มฟังก์ชันการทำงานการวางแผนข้ามโดเมนสำหรับนโยบายกลุ่มและโหมดการวางแผน Resultant ตั้งค่าของนโยบาย (RSOP) เพิ่มฟังก์ชันการทำงานนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสิทธิ์การใช้ SYSVOL และ DS โฆษณาสำหรับนโยบายกลุ่มที่มีอยู่ในระบบแฟ้ม สภาพแวดล้อมที่อาจประกอบด้วยการกำหนดเอง หรือมอบหมายสิทธิ์ที่ถูกนำมาใช้ด้วยตนเอง โดยผู้ดูแลอยู่แล้ว ในกรณีนี้gpprepทริกเกอร์การจำลองแบบของแฟ้มทั้งหมดของ'นโยบายกลุ่ม'ในการใช้ SYSVOL และอาจปฏิเสธ RSOP ฟังก์ชันการทำงานกับผู้ใช้มอบหมายจนกว่าการแปลงจะถูกสร้างขึ้นใหม่ โดยผู้ดูแล ดังนั้น ผู้ดูแลควรรันgpprepเพียงครั้งเดียวในประวัติของโดเมน Gpprepควรไม่สามารถทำงานกับทุกการอัพเกรด


บันทึกย่อ
 • Gpprepถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2003
 • ตัว namespaces ไม่พึงของ Microsoft


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนใน Namespace ที่ Disjoint และข้อจำกัดในการโฆษณา DS ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731125 (v=WS.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2743345 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2743345 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2743345

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com