ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน" ถ้าคุณเรียกใช้การสร้างแบบ AdDcCloneConfigFile ใน Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2745013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณกำลังใช้การ Virtualized โดเมนคอนโทรลเลอร์ (VDC) cloning คุณลักษณะที่นำมาใช้ใน Windows Server 2012 ถ้าคุณเรียกใช้ cmdlet Windows PowerShellใหม่-AdDcCloneConfigFileที่จะลอกแบบตัวควบคุมโดเมน (DC), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ทดสอบ PDC เริ่มต้น: การตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนที่เป็นโฮสต์บทบาท PDC FSMO กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า...
ส่งผ่าน: ตัวควบคุมโดเมนที่เป็นโฮสต์บทบาท PDC FSMO (DC2-FULL.root.fabrikam.com) ถูกตั้งอยู่ และเรียกใช้ Windows Server 2012 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

การตรวจสอบการอนุญาต: ตรวจสอบว่าตัวควบคุมโดเมนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม 'ตัวควบคุมโดเมน Cloneable' ...
ตัวควบคุมโดเมนท้องถิ่นที่อยู่: (DC2-FULL.root.fabrikam.com)

ใหม่-ADDCCloneConfigFile: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน
ที่บรรทัด: 1 อักขระที่ไม่: 1
+ ใหม่-ADDCCloneConfigFile
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo: ReadError: (รับ-AdPrincipal...เซิร์ฟเวอร์: สายอักขระ) [New-ADDCCloneConfigFile], CmdletInvocationException
FullyQualifiedErrorId: 0,MIcrosoft.ActiveDirectory.Management.Commands.Newaddccloneconfigfile

คำเตือน: ตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มใด ๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางจะพร้อมใช้งาน
  • เซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหานี้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางผ่าน TCP พอร์ต 3268 และ 3269

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณคาดว่าเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเรียกใช้ cmdletใหม่-AdDcCloneConfigFileเพิ่ม-ออฟไลน์อาร์กิวเมนต์ cmdlet หลังจากที่คุณเพิ่มอาร์กิวเมนต์นี้ cmdlet ตรวจสอบค่าต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อม เช่นความพร้อมใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ไม่มีอีกต่อไป

ในระหว่างการดำเนินการ cloning โคลนที่ติดต่อ PDC emulator (PDCe) โดยใช้โพรโทคอล RPC เครือข่าย และจากนั้น ตรวจสอบสิทธิ์ "อนุญาต DC มีการสร้างโคลนเป็นของตัวเอง" มักจะมีให้สิทธิ์นี้ผ่านทางสมาชิกในกลุ่มตัวควบคุมโดเมน Cloneable ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี PDCe ถูกจำลองแบบเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ขาเข้า PDCe จำเป็นต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางเพื่อดำเนินการ cloning ลักษณะการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของแค็ตตาล็อกส่วนกลางใน cmdlet ถูกใช้เฉพาะในของเซิร์ฟเวอร์ภายในทดสอบ ไม่ได้อยู่ในสถาปัตยกรรม cloning เอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2745013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2745013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2745013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com