Powiadamianie o przedawnieniu hasła programu Outlook w usłudze Office 365 sprzed uaktualnienia

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2745588 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Nie masz pewności jaki wersji Office 365 używasz? Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
Czy używam usługi Office 365 po uaktualnieniu?
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

PROBLEM

Użytkowników przed uaktualnieniem usługi Office 365, korzystający z programu Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Outlook 2010 nie otrzymywać powiadomienia, gdy się czas jego wygaśnięcia hasła lub ich hasło wygasło. Dodatkowo Outlook wchodzi rozłączony, gdy hasło użytkownika wygaśnie i nie pozwala użytkownik wie, co to jest problem lub jaka akcja jest wymagana do rozwiązania problemu.

Ten problem został rozwiązany w pakiecie poprawek dla programu Outlook 2010 są z dnia 28 sierpnia 2012 i pakietu poprawek dla programu Outlook 2007. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych aktualizacji zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Program Outlook 2007:
  2687336 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): 28 sierpnia 2012
 • Program Outlook 2010:
  2687351 Opis pakietu poprawek dla programu Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): 28 sierpnia 2012

WIĘCEJ INFORMACJI

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkowników przed uaktualnieniem usługi Office 365, którzy korzystają z programu Outlook otrzymują komunikat podręczny w obszar powiadomień po prawej stronie paska zadań Jeśli ich hasło ma wygasnąć w określonym okresie czasu. Okres czasu ustawiony jest przez administratorów.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zrzut ekranu z komunikat podręczny, wskazując hasło się czas jego wygaśnięcia


Dla usługi Office 365 przed uaktualnieniem użytkowników, których hasła wygasły już program Outlook wyświetla następujący komunikat, aby powiadomić użytkownika:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zrzut ekranu z wiadomość, informującą, że hasło wygasło


W każdym z tych scenariuszy program Outlook udostępnia URL dla użytkowników przed uaktualnieniem usługi Office 365, aby zaktualizować swoje hasła za pomocą przeglądarki sieci web. Gdy użytkownik kliknie łącze, on lub ona jest przekierowywany do portalu Office 365, aby zaktualizować swoje hasło.

Zmienić powiadomienie o hasło okres czasu

Domyślnie powiadomienie hasło okres czasu wynosi 14 dni w usłudze Office 365 sprzed uaktualnienia. Administratorzy mogą zmieniać okresu czasu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli jeszcze nie jest zainstalowany Windows Azure Active Directory modułu dla Windows PowerShell, należy go zainstalować. Jest on dostępny z następującej witryny firmy Microsoft:
 2. Uruchom Windows Azure Active Directory modułu dla Windows PowerShell, a następnie podłącz do usługi Active Directory systemu Windows Azure. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenia:
  Connect-MSOLService
  Następnie gdy zostanie wyświetlony monit, podaj poświadczenia administratora.
 3. Użyj Zestaw MSOLPasswordPolicy polecenie cmdlet Aby określić hasło powiadomienia okres czasu.

  Oto przykład sposobu uruchomienia tego apletu polecenia:
  Set-MSOLPasswordPolicy –DomainName contoso.com –NotificationDays 10
  Uwaga Należy pamiętać, że powiadamianie o przedawnieniu hasła jest wyświetlana tylko jeden raz co 24 godziny dla bieżącego profilu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia cmdlet Set-MsolPasswordPolicy zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2723716 Komunikat o błędzie podczas wykonywania apletu polecenia Set-MsolPasswordPolicy w usłudze Office 365: "Nie można ukończyć tej akcji"

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2745588 - Ostatnia weryfikacja: 10 stycznia 2014 - Weryfikacja: 14.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Słowa kluczowe: 
o365 o365e o365a o365p kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade kbgraphic kbmt KB2745588 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2745588

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com