คำอธิบายของ Update Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2746164 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุง Rollup 6 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) การปรับปรุงนี้คือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุง Rollup 6 สำหรับที่อยู่ของ Exchange Server 2010 SP2 ช่องโหว่ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย Microsoft MS13-012. การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • 2489941 ค่า "legacyExchangeDN" จะแสดงในฟิลด์ "จาก" แทน "อย่างง่ายแสดงชื่อ" ในข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2717453 คุณไม่สามารถย้าย หรือลบโฟลเดอร์ โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2733608 อักขระ DBCS ญี่ปุ่นเสียหายเมื่อคุณส่งการเรียกประชุม หรือการตอบกลับไปยังรายการลงรายการบัญชีการลงรายการบัญชีในโฟลเดอร์สาธารณะในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2734635 -การเชื่อมโยงโฟลเดอร์ข้อมูล (FAI) สินค้าจะถูกลบออกเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet InboxRule ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกฎของกล่องขาเข้าในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2737046 คุณลักษณะการแสดงตัวอย่างอัตโนมัติไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2741117 การใช้งาน CPU สูง โดยบริการการจำลองแบบการแลกเปลี่ยนของ Microsoft บนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2746030 ค่า ExternalURL ไม่ถูกต้องสำหรับ EWS ถูกส่งคืน โดยเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยน
 • 2750188 บริการโฮสต์บริการ Exchange ล้มเหลวเมื่อคุณเริ่มต้นบริการบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010
 • 2751417 ซิงโครไนส์ล้มเหลวถ้าคุณทำซิงค์อุปกรณ์ภายนอกไปยังกล่องจดหมายผ่าน EAS ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2751581 สร้าง OAB ล้มเหลวกับเหตุการณ์รหัส 9126, 9330 และ 9338 หรือ 9339 ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2760999 "ลงทะเบียนโดเมน 'องค์กร' มาจาก '<TenantDomainName>.org' ไม่ใช่โดเมนที่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน Exchange Server </TenantDomainName>
 • 2776259 กระบวนการ Msftefd.exe ล้มเหลวถ้าสิ่งที่แนบของอีเมลที่มีส่วนขยายชื่อแฟ้มที่ไม่คาดคิดหรือไม่มีส่วนขยายของชื่อแฟ้มในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2779387 อีเมลที่แสดงข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในโปรแกรมประยุกต์ใช้ EWS ที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่มีการทำซ้ำ
 • 2783586 ลำดับชื่อของผู้ติดต่อจะแสดงขึ้นอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณแก้ไขผู้ติดต่อในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2783631 ของบริษัทตัวแทนผู้ใช้ฟิลด์จะว่างเปล่าเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet รับ ActiveSyncDeviceStatistics ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP2
 • 2783633 คุณไม่สามารถย้าย หรือลบข้อความอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้รับสูงสุด หรือส่งขนาดในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2783649 การนัดหมายส่วนตัวจะมองเห็นได้โดยผู้รับมอบสิทธิ์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2783771 กล่องจดหมายบนอุปกรณ์เคลื่อนไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการกำหนดค่า EAS ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2783772 กระบวนการ Edgetransport.exe ล้มเหลวหลังจากที่ผู้รับสมุดรายวันได้รับข้อความ NDR ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2783776 คุณไม่สามารถทำการค้นหาข้ามสถานที่ในกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 ไฮบริดสลี
 • 2783782 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Scanpst.exe บนแฟ้ม.pst ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2784081 กระบวนการ Store.exe ล้มเหลวถ้าคุณเพิ่มคีย์รีจิสทรีบางอย่างไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2784083 หมายเลขสัปดาห์ในปฏิทินของ Outlook และ Outlook Web App จะไม่ตรงกันในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2784093 ข้อความแจ้งเตือน SCOM และเหตุการณ์ ID 4 ในองค์กร Exchange Server 2010 SP2 ที่มี Update Rollup 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
 • 2784566 บริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC Exchange ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2787023 บริการผู้ช่วยของกล่องจดหมาย Exchange ล้มเหลวเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรายการปฏิทินที่เกิดซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2788151 รายการผู้รับมอบสิทธิ์ที่ว่างสำหรับกล่องจดหมายเมฆใช้ทรัพยากรเมื่อคุณใช้ EMC ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP2 ในสถานที่
 • 2793274 ตัวเลือกใหม่จะพร้อมใช้งานที่ปิดใช้งานการดำเนินการเก็บข้อมูล PermanentlyDelete ในองค์กร Exchange Server 2010
 • 2793278 คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหารายการของกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2793279 Exchange Server 2010 ไม่รีสตาร์ทเมื่อการบริการการจำลองแบบ Exchange Microsoft หยุดการทำงาน
 • 2793488 Internet Explorer หยุดเมื่อคุณเชื่อมต่อไปชื่อหลายครั้งในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 การทำงาน
 • 2810616 ส่งข้อความอีเมลที่มีความล่าช้าบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อน Blackberry หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ไปเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange 2010 ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ Microsoft Update ไม่ได้ตรวจหาการเปลี่นปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • ปรับใช้การปรับปรุง Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP2
 • การจัดวาง 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ DAG
แฟ้มนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-2746164 - x 64 ตอนนี้
วันที่เผยแพร่: 12 กุมภาพันธ์ 2013

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากคำร้องขอของเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไปนี้ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์ คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Windows Internet Explorer Internet Optionsแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
 2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อยกเลิกเลือก ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
เราขอแนะนำว่า คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิดเท่านั้น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกเลือก ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รายละเอียดการกำหนดเองของ outlook Web App
เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้นการกำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จึงถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เองใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
 • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
 • คุณได้จัดวางการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่มีการใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในใบสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP2 ติดตั้งไว้

หมายเหตุ นำการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ออกก่อนที่จะใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออกการปรับปรุง Rollup 6 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2746164

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2746164 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbhotfixrollup kbmt KB2746164 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2746164

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com