การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าในแฟ้ม Config.sys ของ Edition Millennium Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 274646
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เนื่องจาก (Me) Edition Millennium Windows ไม่แยกแฟ้ม Config.sys ระหว่างกระบวนการเริ่มระบบ Windows โปรแกรมโปรแกรม-DOS ตามที่ต้องการตั้งค่า Config.sys ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น อาจได้รับผลกระทบ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับค่าเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการตั้งค่าทั่วไปมากขึ้น โดย Windows Me และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์ถ้าเป็นไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานในว่าง legacy Windows Me ระบบอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่า แฟ้ม Io.sys ไม่ประมวลผลการ Config.sys หรือแฟ้ม Autoexec.bat อย่างไรก็ตาม แฟ้มเหล่านี้จะสแกนสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ต้องถูกนำเข้าได้เนื่องจากแฟ้มประกอบด้วยการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะที่ "สากลระบบที่" การกำหนดค่าต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ใน ระหว่างขั้นตอนการเริ่มระบบ และ เมื่อคุณเริ่มการทำงานแบบใหม่ MS-DOS เครื่องเสมือน (VM) เมื่อนำเข้าการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของผู้ใช้จะมาจากแฟ้ม Config.sys รีจิสทรี บรรทัดใด ๆ ในแฟ้ม Config.sys ที่ขึ้นต้น ด้วย directives ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกละเว้น:
accdate
ตัวแบ่ง
บัฟเฟอร์
buffershigh
ข้อคิดเห็น
ประเทศ
อุปกรณ์
devicehigh
dos
drivparm
fcbs
fcbshigh
แฟ้ม
fileshigh
รวม
ติดตั้ง
installhigh
lastdrive
lastdrivehigh
โลโก้
เมนู
menucolor
menudefault
menuitem
multitrack
numlock
rem
ตั้งค่า
เชลล์
กองซ้อน
stackshigh
เมนูย่อย
สวิตช์
โปรดสังเกตว่า directives SET และ MENU จะไม่ละเว้น

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าบางอย่าง

 • การตั้งค่า: LASTDRIVE
  ค่าเริ่มต้น: Z
  ผู้ใช้ที่จัดโครงแบบ: ไม่ใช่
  การตั้งค่านี้ระบุอักษรชื่อไดรฟ์ล่าสุดที่พร้อมใช้งานการใด ๆ MS-DOS เครื่องเสมือน (VM) การตั้งค่านี้ไม่มีผลกับโปรแกรม 32 บิตที่ใช้ Windows ไดรเวอร์ของอุปกรณ์เสมือน (VxDs), หรือโปรแกรม ควบคุมรุ่นของโปรแกรมควบคุม Windows (WDM) ทั้งหมดที่มี 26 อักษรไดรฟ์มีอยู่
 • การตั้งค่า: FCBS
  ค่าเริ่มต้น: 4
  ผู้ใช้ที่จัดโครงแบบ: ไม่ใช่
  การตั้งค่านี้ควบคุมจำนวนของแฟ้มควบคุมบล็อก (FCBS) ที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละ VM MS-DOS อย่างไรก็ตาม โปรแกรมโปรแกรม-DOS ตามที่ได้ถูกเขียนหลังรุ่น MS-DOS 2.0 ใช้จัดการกับแฟ้มแทนที่ FCBS
 • การตั้งค่า: FILES
  ค่าเริ่มต้น: 30
  ผู้ใช้ที่จัดโครงแบบ: ใช่
  คุณไม่สามารถกำหนดค่า FILES จับห้าครั้งแรกในตารางหมายเลขอ้างอิง หรือจัดการมาตรฐาน (STDIN, STDOUT, STDERR, STDAUX และ STDPRN) โดยใช้แฟ้ม Config.sys จับ 25 ที่คงเหลือพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการกับแฟ้มใหม่ โปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรม-DOS ตามที่ต้องมากกว่า 30 เปิดแฟ้มจับต้องใช้การตั้งค่า PerVMFilesสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า PerVMFiles คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  269030วิธีการเพิ่มแฟ้มที่พร้อมใช้งานจัดการสำหรับโปรแกรม-DOS-ใช้โปรแกรมใน Windows Millennium Edition
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับใช้ Windows 16 บิตโปรแกรมที่ต้องการการจับมากกว่า 20 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  274594โปรแกรม 16 บิตไม่สามารถเปิดแฟ้มอื่น ๆ กว่า 120 พร้อมกันใน Windows Me
 • การตั้งค่า: บัฟเฟอร์
  ค่าเริ่มต้น: 30
  ผู้ใช้ที่จัดโครงแบบ: ไม่ใช่
  บัฟเฟอร์ที่มีใช้การตั้งค่า โดย MS-DOS เพื่อให้มีการกำหนดบัฟเฟอร์จำกัดของแฟ้มอินพุต/เอาท์พุต (I/O) ที่ถูกจัดการ โดยโปรแกรมควบคุมโหมดจริง MS-DOS windows Me จัดการการร้องขอ I/O ทั้งหมดถึงระบบย่อยการรับเข้าโหมดป้องกัน (Ios.vxd) โดยทั่วไป ระบบย่อยนี้ eliminates จำเป็นสำหรับการสนับสนุนบัฟเฟอร์ MS-DOS โดยการนำเสนอในโหมดป้องกันแค VCache คุณไม่สามารถแก้ไขบัฟเฟอร์การตั้งค่าเนื่องจากเป็นค่าถาวรในโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรม-DOS ตามที่ต้องมากกว่า 30 บัฟเฟอร์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Windows Me อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่ใช้ Windows ไม่ได้รับจากตามใบแจ้งยอดบัฟเฟอร์โดยส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าบัฟเฟอร์ MS-DOS ที่มีอยู่ 30 ไม่ถูกต้องได้
 • การตั้งค่า: กองซ้อน
  ค่าเริ่มต้น: 0,0
  ผู้ใช้ที่จัดโครงแบบ: ไม่ใช่
  กองไพ่กำหนดค่าที่กำหนดหมายเลขและขนาดของการเว้นวรรคแถวที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการการขัดจังหวะการจัดการในโหมดจริง เนื่องจากเกือบทั้งหมดของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้เขียนให้รันในโหมดที่ได้รับการป้องกัน ค่านี้มีการดำเนินงานของโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรม-DOS ตามที่มีอยู่ไม่มีผลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์กอง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  84300วิธีการใช้การกองซ้อน =การตั้งค่าในแฟ้ม CONFIG.SYS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 274646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbarttypeinf kbenv kbfile kbinfo kbmt KB274646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274646
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com