INF: SQL Server 7.0 Fixlist Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 274797 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ต่อไปนี้เป็นรายการแก้ไขและปรับอื่น ๆ ปรุงอย่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Service Pack 3 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการสนับสนุนหลัก

การตรวจสอบเซอร์วิสแพ็คที่ ระดับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ของคุณในขณะนี้กำลัง การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากหน้าต่างตัววิเคราะห์คำถามของ SQL Server:
   SELECT @@version
				
ผลลัพธ์ของแบบสอบถามนี้คือ:
   7.00.623 if SQL Server 7.0 with no service pack applied
   7.00.699 if SQL Server 7.0 Service Pack 1
   7.00.842 if SQL Server 7.0 Service Pack 2
   7.00.961 if SQL Server 7.0 Service Pack 3
				
โปรดทราบว่า การแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความเหล่านี้จะให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแต่ละแก้ไขใน Service Pack 3 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 (สร้าง 7.00.961) และ Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0 คลิกการเชื่อมโยง หรือใช้หมายเลข Qxxxxxx เพื่อสอบถามสำหรับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

sql Server เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม นอกจากนี้ปัญหาได้รับการแก้ไขใน Service Pack 1 และ Service Pack 2 ทั้งหมดถูกแก้ไขใน Service Pack 3 สำหรับรายการของปัญหาดังกล่าว ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
225019fixlist sql Server 7.0 Service Pack 1
254369fixlist sql Server 7.0 Service Pack 2
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Service Pack 3 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
274799วิธีการขอรับ Service Pack 3 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และ Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0

เมื่อต้องการดูแฟ้ม Readme.htm ที่มาพร้อมกับ Service Pack 3 ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
274798readme.txt สำหรับ SQL Server 7.0 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

sql Server และ MSDE FixList

ต่อไปนี้คือ รายการของบักที่ได้รับการแก้ไข โดย SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3) การเชื่อมโยงชี้ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ถูกประกาศในขณะนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสของจุดบกพร่องการเชื่อมโยงTITLE:
26147281338การแก้ไข: เลือกที่แตกต่างกันไม่ให้ค่า Null สำเนาที่อยู่ในชนิดข้อมูลบิตการตัดออก
49541274310การแก้ไข: ข้อผิดพลาดใน 823 หรือ 8966 รายงาน โดย SQL Server ที่มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอ
54404262699การแก้ไข: ผู้ใช้ที่ล็อกไว้ไปที่ฐานข้อมูลในโหมดผู้ใช้เดียวอาจพบข้อผิดพลาด 924
55011231759การแก้ไข: SEM สร้างข้อผิดพลาด SQL DMO เมื่อเพิ่มเป็นสมาชิกของ ODBC
55030264489การแก้ไข: ดัชนีที่มีการปรับค่าตัวช่วยสร้างไม่ประมวลผลปริมาณ Parameterized ข้ามชุดงาน
55450279505การแก้ไข: Grows พื้นที่การล็อกทรานแซคชันบนเซิร์ฟเวอร์สแตนด์บาย
55180280872การแก้ไข: SQL Server 7.0 การค้นหา Microsoft ไม่ให้เริ่มต้น และข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1332 ขึ้น
55912283899การแก้ไข: เพิ่มข้อจำกัดของหลายที่ในใบแจ้งยอด ALTER ตารางเดียวอาจเรียก Assertion ตาม ด้วยข้อผิดพลาด 3624
55981235693การแก้ไข: แบบสอบถามที่เลือกกับ GROUP BY และเข้าร่วม Outer ให้การจัดการการเข้าถึง
56075249294รหัสผ่านในการแก้ไข: ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายรหัสผ่าน
56180275145การแก้ไข: การแจ้งเตือนเงื่อนไขของประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server เดียวเท่านั้นถูกจัดเป็นใช้งานอยู่
56244262519การแก้ไข: SQLSetCursorName ไม่เมื่อ "ใช้ ANSI ตัวบ่งชี้การเสนอราคา" การล้างข้อมูล
56266240853การแก้ไข: ล็อกจัด ด้วยแบบสอบถามแบบขนานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 1203 และปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
56598243740การแก้ไข: จำลองแบบ AddSubscription วิธีจัดการสาเหตุรั่วบนล้มเหลว
56646281129การแก้ไข: การปรับปรุงของตารางที่มีขนาดใหญ่ varchar คอลัมน์อาจสาเหตุการเข้าถึงการ
56702262023การแก้ไข: แบบสอบถามที่ มีค่าตัวเลขขนาดใหญ่อาจไม่ใช้ดัชนีที่เหมาะสม
56806247749การแก้ไข: คอลัมน์สิทธิ์ระดับ Scripted เมื่อใช้การอนุญาตระดับตารางเมื่อตัวจัดการองค์กรที่สร้างโดยไม่มีอยู่สำหรับบทบาทหรือผู้ใช้นั้น
56832279697การแก้ไข: ข้อความที่ถูกตัดทอนในหน้าคุณสมบัติการจำลองแบบด้วยระบบภาษาของภาษาญี่ปุ่น
56950280791การแก้ไข: Assert Occurs ใน SQL Server เมื่อคุณเรียกใช้ DBCC CHECKDB หรือ sp_adddistributiondb
57034279690การแก้ไข: สำเนา Hotkeys ในตัวช่วยเยอรมัน SQL Server 7.0 DTS นำเข้าสร้าง
57044263649การแก้ไข: การจัดการการเข้าถึงบน INSERT ผ่านเคอร์เซอร์
57112278250การแก้ไข: DTS: วัตถุที่โอนย้ายและข้อมูลอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
57127247871การแก้ไข: DTC ยอมรับทรานแซ/ยกเลิกการดำเนินงานอาจปล่อยให้หยุดชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงานเธรด ด้วย Waittype 0x0201
57131274354การแก้ไข: FAST_FORWARD เคอร์เซอร์ปฏิบัติช้าลง
57161247069การแก้ไข: ใช้ ICommandPrepare->Prepare() อาจทำให้เกิด ICommand->Execute() ไม่เพื่อการรายงานข้อผิดพลาด
57213277809การแก้ไข: A Sysadmin ไม่อาจเรียกใช้ sp_procoption กระบวนงาน Stored
57260275618การแก้ไข: ไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่าน SQLServerAgent เพื่อเพิ่มเติมกว่า 16 อักขระในตัวจัดการองค์กร
57268279015การแก้ไข: SQL Server ไม่รัน RESTOREVERIFYONLY เมื่อจัดกำหนดการแบบย้อนกลับขึ้นในตัวจัดการองค์กรของ SQL
57286264041การแก้ไข: CHECKALLOC DBCC อาจ Inaccurately รายงานข้อผิดพลาด 8968 และ 8998
57295241448การแก้ไข: การจำลองแบบ ด้วยการปรับ Immediate-ปรุงสมาชิกล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 21082
57299275614จำนวนมาก BUG: แทรก - ขาดแถวเมื่อ truncates ข้อผิดพลาด
57330279511การแก้ไข: SHRINKFILE DBCC ด้วยอ็อพชันว่างเปล่าอาจไม่ย้ายฮีปและหน้าข้อความ
57354256649การแก้ไข: การดำเนินงาน DTC พร้อมอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด
57394280739การแก้ไข: ตัวช่วยสร้างการ DTS แฮงเมื่อ Startup ขณะ Enumerating ผู้ให้บริการ OLEDB
57401275503การแก้ไข: BCP ออกล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาดข้อยกเว้นถ้าคุณใช้แฟ้มที่ใช้ในการจัดรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์
57417278280การแก้ไข: ยกเลิกธุรกรรมฐานข้อมูล mult สามารถล้มเหลว ด้วย assertion
57435276303การแก้ไข: เกิดข้อยกเว้นร้ายแรง "EXCEPTION_FLT_OVERFLOW" ในระหว่างการ Optimization แบบสอบถาม
57436253010การแก้ไข: เปิดเคอร์เซอร์ปล่อยให้การเชื่อมต่อไม่ว่างหลังจากการเรียกไปยัง SQLFreeStmt หรือ SQLCloseCursor
57450253230การแก้ไข: SEM: ตรวจฐานข้อมูลการสำรองข้อมูล Appended ด้วยสอบเสมอเช็คเท่านั้นเก็บหมายเลข = 1
57453274428การแก้ไข: Revoking ปรับปรุงสิทธิ์บนตารางเพิ่ม Revokes สิทธิ์ในการเลือกระดับของคอลัมน์
57468276595การแก้ไข: บริษัทตัวแทนการจำลองแบบพิมพ์รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้พารามิเตอร์ผลผลิต
57471275619การแก้ไข: RPC ที่ว่า พื้นที่ RPC อื่นยังคงมีข้อความข้อผิดพลาดและผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
57477280361การแก้ไข: "สร้างสคริปต์ SQL " ในสคริปต์ตัวจัดการองค์กรพฤษภาคมไม่ออกจากการอนุญาตการแก้ไข
57488264192การแก้ไข: จำนวนมากโหลดการดำเนินการบนเขตข้อมูล Nchar Pads อย่างไม่ถูกต้อง
57515260342การแก้ไข: บริษัทตัวแทนการจำลองแบบอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดมากเกินไป Arithmetic ครบกำหนดชำระเพื่อ Latencies ขนาดใหญ่
57525258083การแก้ไข: ยกเลิกของธุรกรรมการกระจายด้วย Xproc อาจทำให้ Assertions การละเมิดการเข้าถึง และการปิดระบบของเซิร์ฟเวอร์
57532258087การแก้ไข: ไม่ใช่ - Admin User ที่ดำเนินการชุดงานในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ปิดอาจพบปลีก Assertion
57537281617การแก้ไข: SQLMAINT สำรองข้อมูลไปยังเทปที่มีการตรวจสอบเฉพาะเช็คแฟ้มในครั้งแรก
57545259775การแก้ไข: ISNULL ด้วย ANSI_WARNINGS OFF Drops การเชื่อมต่อเมื่อแยกตามศูนย์
57554262462FIX: Conversion Errors Occur in Prepared Statements That Use UNIONs
57559255900FIX: DTS Package Created on Uplevel (2.5/2.6) MDAC May Fail on Computer with Downlevel (2.1) MDAC
57560275487FIX: Stack Overflow Exception Error Occurs When You Insert 250 KB or More of Data Into a Text or Image Column
57569275487FIX: Stack Overflow Exception Error Occurs When You Insert 250 KB or More of Data Into a Text or Image Column
57602260346FIX: Transactional Publications with a Filter on Numeric Columns Fail to Replicate Data
57615276583ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความขึ้นเมื่อคุณเปิดแพคเกจ DTS บันทึกไว้ ด้วยอักขระที่มีอยู่ใน SQL Server โค้ดเพจ
57631275724การแก้ไข: หลังจากการทำแทนคำทั้งหมดในตัววิเคราะห์คำถาม แบบสอบถามไม่ปฏิบัติการ
57635278383การแก้ไข: ปรับการตรวจสอบการจำลองแบบถูกไม่ปรุงหลังจากที่หมดอายุการบอกรับสมาชิกแบบไม่ระบุชื่อ (ชื่อการแจกจ่ายหรือผสาน)
57640284237การแก้ไข: งบ SELECT กับสองเหมือนกับการลงที่ตารางได้เป็นสาเหตุของข้อจำกัดของการตรวจสอบ AV
57641279793ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 602 ในระหว่างการกู้คืนฐานข้อมูล
57658276039การแก้ไข: สำเนาแฮแป้นที่สร้างขึ้นสำหรับสองแตกต่างดัชนีคีย์ค่าในดัชนีคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่ไม่ซ้ำกัน
57661261133การแก้ไข: DTS "ส่งจดหมาย" กรอกข้อมูลอัพกล่องจดหมายและ Outlook ไม่สามารถดู หรือลบข้อความอีเมล
57680278443การแก้ไข: DTS นำเข้าการปิดตัวช่วยสร้างเมื่อคุณเรียกดูที่เซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
57686278509การแก้ไข: ตัวแทนการแจกจ่ายละเว้นตัวเลือกตัวบ่งชี้ที่เสนอราคาในการซิงค์เริ่มต้นการ Oracle สมาชิก
57693278855การแก้ไข: Assert ใน Errorlog ระหว่าง WITH การสแตนด์บายการกู้คืนในฐานข้อมูลที่จำลองแบบแล้ว
57695257424ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไข: การปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเป็น Windows 2000 หลังจากการติดตั้ง Service Pack 2
57700278964การแก้ไข: ตกตารางชั่วคราวจะไม่หายเมื่อบริษัทตัวแทนการผสานที่ทำงานในโหมดที่ต่อเนื่อง
57706263304การแก้ไข: มีการปรับปรุงไม่มากปัญหา INSERT/UPDATE ในตารางที่ไม่ใช่ดัชนี
57727275622คอลัมน์ Datetime เริ่มต้นโหลดไม่ถูกต้องในระหว่าง INSERT ขนาดใหญ่
57729278421การแก้ไข: งบ A SELECT กับตัวใหญ่ IN อนุประโยคอาจล้มเหลว ด้วยมากเกินไปของกองและไคลเอนต์ Disconnects
57730260087การแก้ไข: หมายเลขข้อผิดพลาดขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดความเสียหายฮีปในบริการ SQLServerAgent
57737276533การแก้ไข: การปรับรุ่นการเป็นสมาชิกเวียน Republishing SP2 อาจล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด 20026
57746274995การวางแผนการแก้ไข: re-use ให้ผลลัพธ์แบบสอบถามไม่ถูกต้อง
57752258198ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 8630 ขึ้นเมื่อ Updates จะทำให้เป็นตารางที่มีคีย์ Compound
57757259021ทุนหมุนการแก้ไข: แฮขนานเข้าร่วมกับชุดผลลัพธ์ที่ไม่มีข้อมูลไม่ถูกต้องเวียนข้อผิดพลาดกลับบนไคลเอนต์เชื่อมต่อ
57764274521การแก้ไข: จำนวนมากอยู่เบื้องหลัง INSERT อาจปฏิเสธค่า NULL สำหรับ NOT NULL คอลัมน์
57775274483การแก้ไข: ไม่สามารถเลือกความโปรแกรมเมื่อคุณใช้ SQL Server 2000 Distributor และ SQL Server 7.0 Publisher
57785280685แก้ไข: จัดเตรียมรายงานที่อ้างอิงออบเจ็กต์ที่ขาดหายไปอย่างไม่ถูกต้องสำเร็จ
57799258974การแก้ไข: แบบสอบถามตัววิเคราะห์อาจไม่บันทึกทุกแถวในการตั้งค่าผลลัพธ์ไปยังแฟ้มเมื่อคุณใช้ตัวเลือกการ "ผลลัพธ์ในตาราง"
57801274801การแก้ไข: SQL Server 7.0 การไคลเอ็นต์ใน Windows 2000 พฤษภาคมสาเหตุพิเศษและไปยังตัวควบคุมโดเมนในระหว่างการเข้าสู่ระบบแบบรวม
57804259551ฐานข้อมูลการแก้ไข: ตัวเลือกการวางแผนยังคงในโหมดผู้ใช้เดียวที่มีการบำรุงรักษาของฐานข้อมูล "ซ่อมแซมปัญหาใด ๆ รอง"
57805281185การแก้ไข: แบบสอบถามถูกเชื่อมโยงดัชนี Server แบบผ่านผู้ให้บริการฐานข้อมูล OLE กับ OR อนุประโยคของรายงานข้อผิดพลาด 7349
57806259141การแก้ไข: SP2 ปัญหา: ข้อผิดพลาด 8624 อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับเปลี่ยนตารางที่ มีแบบสอบถามที่ซับซ้อน
57812264170การแก้ไข: สมาชิกที่ปรับปรุง Immediate รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7415 เมื่อทำการปรับปรุงและการแทรก
57816274716ค้นการแก้ไข: ข้อผิดพลาด "ระบบจะไม่สามารถหาแฟ้มได้ระบุ" เมื่อคุณเปิดเป็นแพคเกจ DTS
57820281141การแก้ไข: บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายการจำลองแบบที่ใช้ตัวควบคุม activex อาจข้าม INSERT คำสั่งภายใต้เงื่อนไข Stressed
57826278629การแก้ไข: ผสานบริษัทตัวแทนการจำลองแบบไม่ มี "กระบวนการเวียนไม่สามารถเริ่มต้นการบอกรับสมาชิก" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
57827265355การแก้ไข: NCHAR แทรกคอลัมน์ Padded ด้วยสายอักขระที่ไม่มีข้อมูลแทนของช่องว่างระหว่าง BCP/ขนาด ใหญ่
57828275624ข้อมูลเฉพาะตัวของการแก้ไข: การกู้คืนค่าอาจล้มเหลวหลังจากการโหลดขนาดใหญ่ที่ Nonlogged
57829279088การแก้ไข: ผสานบริษัทตัวแทนอาจละเว้นการเปลี่ยนแปลงเอ็นต์สมาชิกในบทความที่มีชื่อเดียวกัน
57846261216การแก้ไข: Snapshot บริษัทตัวแทนสำหรับสิ่งพิมพ์แบบผสานอาจล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4408 หรือ 50007
57857274661การแก้ไข: subquery ลบการดำเนินการอาจล้มเหลวเมื่อต้องการลบแถวที่มีการ self-referencing บางอย่าง
57864278980การแก้ไข: แทรก ด้วยสายอักขระย่อยไม่การดำเนินงานถ้ามีการเข้าร่วมการเปรียบเทียบมีตามค่า NULL และเช่นอนุประโยค
57871262019การแก้ไข: แบบสอบถามแบบขนาน Aborting ด้วยการดำเนินการแฮอาจ Orphan Extents ใน Tempdb
57872268150การแก้ไข: แทรกselect กับ EXISTS ไม่สามารถเลือกแผนการเข้าร่วมการผสานช้าลง
57899277547การแก้ไข: ตารางความเสียหายเมื่อใช้ BCP ด้วย INTO SELECT / จำนวนมากสำเนา ดัชนี Nonclustered และ IGNORE_DUP_KEY
57901266008การแก้ไข: SP2 การลงรายการบัญชีการเข้าถึงเฉพาะกิจโฆษณาถูกปฏิเสธโดยใช้ OPENROWSET
57904278285การแก้ไข: ความสนใจในระหว่างการสถิติ Tempdb อัตโนมัติอาจทำการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
57912263955การแก้ไข: ผสานบริษัทตัวแทนไม่มี "การตั้งค่า Sentgen สูงเกินไป" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
57921274706การแก้ไข: ปัญหา: คอมไพล์ของสหภาพจำนวนมากใช้เวลานาน Excessively
57922278965การแก้ไข: Patindex ฟังก์ชันอาจส่งผลไม่ถูกต้องบน SQL Server 7.0 กับเพจรหัส DBCS
57938276225การแก้ไข: SQL Server 7.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 พฤษภาคมล้มเหลวในการการมอบหมายต่อเงื่อนไขตัวกรองผู้ให้บริการ
57939278021การล้างข้อมูลการแก้ไข: "การบังคับใช้ข้อจำกัดสำหรับการจำลองแบบ" กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการตรวจการตรวจสอบข้อจำกัดของตัวแบ่งข้อจำกัดของสอบบนการดำเนินงาน Nonreplication ทั้งหมด
57941274467การแก้ไข: แบบสอบถามกับเปอร์เซ็นต์ N TOP ในแบบสอบถามย่อยอาจล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8623
57944264005FIX: Error Message 8623 Occurs If You Use INSERT-SELECT with NOT IN or NOT EXISTS Keywords in Subquery of the WHERE Clause
57949275690FIX: SQL Server Agent Startup May be Delayed by Four Seconds
57952264646FIX: Snapshot Agent Fails with 4408 Error Message if a Merge Publication Contains a Large Number of Join Filters
57954266234FIX: Parallel Query That Has Many Bit Columns May Cause Access Violation
57956263968FIX: Service Pack Install Can Save Standard Security Password in File
57959272220FIX: TEXT/IMAGE Data Storage Space Not Reclaimed Correctly
57962267264FIX: Distribution Agent May Fail to Report That a Subscription is Marked as Inactive
57963278353FIX: Race Condition When Server Allocates Memory Can Cause AV
57966279319FIX: Query Using Nested IN and a CASE Clause Causes an Access Violation
57978264687FIX: ADO Applications Report a Syntax Error When Column Names Contain Spaces
57983266234FIX: Parallel Query That Has Many Bit Columns May Cause Access Violation
57985262973PRB: Possible Thread Starvation Detected Message Reported in the SQL Server Error Log
57986277897FIX: OLEDB: DBCC SHOW_STATISTICS May Cause Protocol Error Message in TDS Stream
57987279823FIX: Restore of a Database Gives Error 4038 Due to Malformed Media Set
57997274811FIX: Keyset Cursor Fetches Same Row Repeatedly
57999278978FIX: SELECT May Not Return All Rows if It Contains a Large Number of Values in an IN Clause on a NUMERIC Column
58000264880FIX: Passwords May Be Retrieved from Enterprise Manager and from a DTS Package with No Owner Password
58007266158FIX: Complex Merge Join Might Cause Handled Access Violation
58015276992FIX: Bulk Insert or Snapshot Replication May Corrupt Table During NOLOCK Scans
58026273009FIX: sp_helptext อาจล้มเหลวในการส่งข้อความแก้ไขเมื่อมีการสร้างบรรทัดขึ้นต้นที่ Multiples ของ 8000 ไบต์
58032266158การแก้ไข: ผสานรวมที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงที่จัดการ
58035263968การแก้ไข: บริการติดตั้งชุดที่สามารถบันทึกรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานในแฟ้ม
58041281287การแก้ไข: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8964 ในดัชนี ด้วย IGNORE_DUP_KEY และแถวที่มีคอลัมน์ข้อความ
58044265865การแก้ไข: ลอยข้อมูล Inaccurately แปลงเมื่อถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง
58055278387การแก้ไข: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคอลัมน์ INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.ORDINAL_POSITION สะท้อนถึง
58057278360การแก้ไข: ผู้ใช้ NT และชื่อโดเมนอาจไม่ถูกบันทึก โดย Profiler SQL สำหรับการเชื่อมต่อความปลอดภัยมาตรฐาน
58059260342การแก้ไข: บริษัทตัวแทนการจำลองแบบอาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดมากเกินไป Arithmetic ครบกำหนดชำระเพื่อ Latencies ขนาดใหญ่
58063267953การแก้ไข: Interleaving เตรียม และปฏิบัติการแบบเฉพาะกิจของแบบสอบถามอาจทำให้เกิดการวนรอบ Recompile
58065274353การแก้ไข: แบบสอบถามตัววิเคราะห์: แถวที่ว่างถูกส่งคืนกับ COMPUTE บนข้อมูล SMALLINT
58068268153การแก้ไข: แบบสอบถามแบบกระจาย ด้วย NO_BROWSETABLE กับคอลัมน์ประทับเวลาอาจทำให้การเข้าถึงการ
58075274376INF: sp_mergecleanupmetadata Optimized สำหรับความเร็วและใช้น้อยดิสก์ว่างงาน
58078282175การแก้ไข: แบบสอบถามแบบขนานบน cpu สี่ใช้ NLS เป็นช้ากว่า cpu ที่สอง
58090266368การแก้ไข: การปรับปรุงว่า ใช้เหลือ OUTER JOIN อาจไม่สมบูรณ์ถ้ามีใช้ Parallelism
58092266372ตัวเลือกการแก้ไข: (MAXDOP 1) คำแนะนำอาจไม่เปิดออกจากแบบสอบถามพอร์ตขนาน
58093283036การแก้ไข: การตั้งค่ารอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของสิ่งพิมพ์แบบผสานสามารถปล่อยการบอกรับสมาชิก
58095266766การแก้ไข: กระบวนชั่วคราวที่เก็บไว้งานในฐานข้อมูลที่เป็นเจ้าของ SA อาจกระบวนเลี่ยงผ่านการอนุญาตเช็คเมื่อคุณเรียกใช้ในที่เก็บไว้งาน
58099275992การเรียกใช้การแก้ไข: Sp_vupgrade_replication อาจล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหมดอายุของการหมดเวลาในระหว่างการให้บริการการปรับรุ่น Pack 2
58101283034การแก้ไข: ผสานจำลองแบบไม่หลังจากมีเรียกเพื่อ sp_MSgetrowmetadata
58103278363การแก้ไข: Attentions During Non-Logged การปันส่วนใน tempdb อาจส่งผล 8906 ข้อผิดพลาดและ 8946
58112264880รหัสผ่านในการแก้ไข: อาจสามารถเรียกได้จาก'ตัวจัดการองค์กร' และ จากแพคเกจแบบ DTS กับเจ้าของไม่มีรหัสผ่าน
58121275615การคืนค่าการแก้ไข: คำสั่งที่ใช้ชื่อแฟ้มขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
58127267599การแก้ไข: ใช้ที่เป็นที่เก็บไว้กระบวนงานในขณะ SET FMTONLY ถูกปิดและเปิดสามารถสาเหตุ 602 ข้อความข้อผิดพลาด 604 และ 618
58129268081ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 1511 ขึ้นเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูลล็อกธุรกรรม
58130275304การเข้าถึงการแก้ไข: การละเมิดกับแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับแฮเข้าร่วมในชุดข้อมูลขนาดใหญ่
58137285127การปรับปรุงการแก้ไข: มีการจำลองแบบแล้วเป็นการลบ/แทรกคู่คู่เมื่อการปรับปรุงไม่ควรจะจำลองแบบแล้ว
58148268413การแก้ไข: SP2 ปัญหา: DTS โอนไม่ มีการละเมิดการเข้าถึงถ้าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเป็น Unnamed
58156276427การแก้ไข: Snapshot ล้มเหลวด้วยสำเนาคีย์แถวใน MSmerge_genhistory
58158280747การแก้ไข: มีการปรับปรุงคำชี้แจงในคีย์ดัชนีคลัสเตอร์ไม่ มีข้อผิดพลาด 547
58161276751การแก้ไข: จำนวนมากแทรกอาจ Leak หน่วยความจำในกรณีที่ยกเลิก
58168275427การแก้ไข: SP2 ปัญหา: การปรับปรุงที่ประกอบด้วยการเข้าร่วมให้เป็น 601 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและจะไม่ถูกต้องผลลัพธ์
58170275661ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 6107 ขึ้นกับ Transact SQL ทำลายคำสั่งหลังจากพู Connection ถูกตั้งค่าใหม่
58174274314SQL Server ที่มีการแก้ไข: ผลลัพธ์การติดตั้งไคลเอนต์แบบอัตโนมัติที่ติดตั้ง SP2 7.0 ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สรรค์ใน MMC สามารถเตรียมใช้งาน"
58175269560การแก้ไข: LoginTimeout และคุณสมบัติ QueryTimeout ในตัวควบคุม activex ที่จำลองแบบจะไม่ได้ใช้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
58184274993การแก้ไข: คอลัมน์สิทธิ์ระดับอาจสามารถแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้ตัวเลือก GRANT_WITH_GRANT
58186272457การแก้ไข: SQL Server ข้อยกเว้นที่พบใน CQDynArray::Resize
58198278366การแก้ไข: พร้อมกันลดขนาดการดำเนินการกับ Heaps สามารถทำข้อผิดพลาด 8968, 8905 และ 8906
58199269282ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 602 ขึ้นเมื่อคุณทำการสอบถามเป็นตารางชั่วคราวที่มีดัชนีที่ไม่ใช่ Clustered
58203269839การแก้ไข: การเข้าถึงการขึ้นเมื่อมีการสอบถามผู้ให้บริการดัชนีระยะไกล
58212274765การแก้ไข: งบ SELECT อาจสร้างไม่ถูกต้องผลลัพธ์เมื่อมีใช้แฮรวมในแบบสอบถามแบบขนานการวางแผน
58214282174การแก้ไข: คืนค่า หรือการดัดแปลงฐานข้อมูลอาจทำการหมุนรอบ CPU
58223269697การแก้ไข: SPID คืนค่าสถานะย้อนกลับเมื่อคุณยกเลิกคำชี้แจง SELECT กับแผนการแบบขนาน
58233273584การแก้ไข: Multiserver งานล้มเหลวในการดาวน์โหลดบน TSX แปลฝรั่งเศส
58247284440การแก้ไข: UPDATE ด้วยใบแจ้งยอดจาก CASE ที่ใช้ฟังก์ชัน NEWID() ให้ข้อผิดพลาด 8951, 8952, 8955 และ 8956
58253274470การแก้ไข: SELECT DISTINCT อาจส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องจนกว่าคอลัมน์เซ็ตเท่ากับตัวเอง
58263276529การแก้ไข: SP2 ปัญหา - แบบสอบถาม Update กับตัวเชื่อมแฮชที่ไม่ Update แถวใด ๆ
58279274266ข้อมูลการแก้ไข: แก้ไขการสอบถามกับแบบสอบถามย่อยแตกต่างกันในมุมมองอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 3624
58284264646การแก้ไข: Snapshot บริษัทตัวแทนการล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 4408 ข้อความถ้าสิ่งพิมพ์เวียนที่ประกอบด้วยตัวกรองรวมจำนวนขนาดใหญ่
58285280744การปรับปรุงการแก้ไข: แบบสอบถามข้อผิดพลาดในการส่งคืน 1903 ถ้า Composite ชั่วคราวที่จัดทำดัชนีจบ 900 ไบต์
58286281287การแก้ไข: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8964 ในดัชนี ด้วย IGNORE_DUP_KEY และแถวที่มีคอลัมน์ข้อความ
58287280807PRB: DTS หีบห่อใน SQL Server 7.0 ไม่สามารถบันทึกการใช้รูปแบบเข้ารหัสไว้ของ SQL Server 2000
58289276048การแก้ไข: AV ใน COledbError::RaiseRestartPositionError รันการสอบถาม FT
58293280361BUG: "สร้าง SQL สคริปต์" จากเว็บไซต์องค์กร Manger อาจไม่สคริปต์ออกสิทธิ์ที่ถูกต้อง
58299277737การแก้ไข: ผสานจำลองแบบรายงานความขัดแย้ง Misleading เมื่อใช้การกรองแนวนอน
58302275339ตัวช่วยสร้างการ DTS การแก้ไข: ระบุชื่อตารางปลายทางไม่ถูกต้อง
58303275670การแก้ไข: ตัวช่วยสร้างการ DTS แยกวิเคราะห์ Datatypes แบบกำหนดเองไม่ถูกต้อง
58305276060การแก้ไข: SELECT กับใบสั่ง BY ไม่รักษาลำดับการเรียงถ้าเรียกใช้ในการขนาน
58316276041การแก้ไข: กำลังเรียกข้อมูลของข้อความ/รูปอาจคืนข้อผิดพลาด 5180
58319278369การแก้ไข: กองซ้อน Dumps อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อ UMS รันในโหมด Fiber
58325278371การแก้ไข: กำลังใช้ SQL การวินิจฉัยในระหว่างการเชื่อม ต่อ/Disconnect สามารถ AV สาเหตุหรือปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์
58327278372การเรียกใช้การแก้ไข: Dumper กองที่อาจทำให้หน่วยความจำรั่วไบต์เสมือน
58361275536การแก้ไข: แบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยง ด้วยยัติภังค์ในเช่นอนุประโยคอาจรันช้าลงที่เกินกว่าที่คาดไว้
58369281287การแก้ไข: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8964 ในดัชนี ด้วย IGNORE_DUP_KEY และแถวที่มีคอลัมน์ข้อความ
58372278394ข้อผิดพลาดในการแก้ไข: ข้อความ 8509 ที่ส่งไม่คืนไปยังไคลเอนต์ได้อย่างถูกต้องเมื่อนำเข้า DTC ไม่
58383277839การแก้ไข: SDES สำหรับ ID ออปเจ็กต์ลบข้อความที่ล็อกที่ใช้งานอยู่แล้วตาม ด้วยจ้างในระหว่างดำเนินการ
58386277843การแก้ไข: คืนค่าการล็อกในข้อความแสดงสแตนด์บายโหมดอาจสาเหตุ 9004 ข้อผิดพลาดข้อถ้าฐานข้อมูลต้นฉบับมีการลดขนาดที่เปิดใช้งาน
58397276067การแก้ไข: ซ้ำขั้นตอนของการแจกจ่ายอาจระยะรอสินค้ากับการเลือกแผนการไม่ถูกต้องสำหรับ > = หรือ =<>
58404281295การแก้ไข: ผสานซิงโครไนส์การจำลองแบบอาจจะช้า
58405275593ลบการแก้ไข: ผลลัพธ์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8908 เมื่อคุณใช้การวางแผนแบบขนาน
58433275901การแก้ไข: SQL RPC ว่า ข้อผิดพลาด Raises จะ Mask @@ ERROR กับข่าวสารเกี่ยวกับ 7221
58465277029PRB: SQL Server 7.0 เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักไม่ Enlist SQL Server 2000 ชื่ออย่างเป็นเป้าหมายของเซิร์ฟเวอร์
58467277716Q277716 - การแก้ไข: OPENQUERY/OPENROWSET ด้วย DB2 Server ที่ถูกเชื่อมโยงอาจส่งคืนสินค้าไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ มีชนิดข้อมูลหลักทศนิยม
58472276234ตั้งการแก้ไข: SQLMaint.exe ค่าสถานะของฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง
58473278671การแก้ไข: แบบสอบถามที่ช้าประสิทธิภาพการทำงานเมื่อไม่อยู่ในอเมริกาใต้ดำเนินการแบบสอบถามที่ให้ทริกเกอร์การเข้าถึง INSERTED หรือตาราง DELETED
58497276499การแก้ไข: SP2 ปัญหา: การเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้กับดัชนีบนตารางชั่วคราวเฉพาะสาเหตุ AV
58503281191การแก้ไข: SQL Server Syncronization การจำลองแบบไปยังสมาชิก DB2 ไม่ มีชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลข
58522277839การแก้ไข: SDES ที่ใช้งานอยู่สำหรับข้อความ ID ออปเจ็กต์ลบล็อก และตาม ด้วยการดำเนินการจ้าง
58544277698การแก้ไข: OUTER ที่ด้านซ้าย JOIN ในมุมมองที่ใช้กับคำสำคัญที่แตกต่างกันสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
100932280380การแก้ไข: บัฟเฟอร์การโกงยาวเกินสุด ด้วยกระบวนงานที่เก็บไว้แบบขยาย
100936280380การแก้ไข: บัฟเฟอร์การโกงยาวเกินสุด ด้วยกระบวนงานที่เก็บไว้แบบขยาย
101265288185การแก้ไข: กระบวนงานที่เก็บไว้ยังคงใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผ่านระหว่างการดำเนินการครั้งแรก

บทความต่อไปนี้จะยังคงมีการเขียน และดังนั้น การเชื่อมโยงจะไม่ทำงาน ถูกรวมไว้ที่นี่เมื่อต้องการให้ข้อมูลที่มากที่สุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสของจุดบกพร่องการเชื่อมโยงTITLE:
57883278022การแก้ไข: จำนวนมากแทรกแทรกเบจเมื่อการแปลงข้อความคอลัมน์จากเพจรหัสไบต์หลายค่าเป็นเพจรหัสของไบต์เดี่ยว
57917275721การแก้ไข: เกิดความเสียหายของ tempdb ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเล่น
58160280808การแก้ไข: SQL 7.0 SP2 ยกสมาชิกไม่สามารถพบได้ที่บริษัทตัวแทนการผสาน Shiloh Snapshot จะล้าสมัย
58222286257การแก้ไข: CHECKTABLE DBCC ล้มเหลวหากข้อความที่เสียหายได้ยาว Clustered คีย์
58334277738การแก้ไข: Parallel เลือก ด้วยการรวมการส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

Fixlist บริการ olap

ต่อไปนี้เป็นรายการบักที่ถูกทำเครื่องหมายแก้ไข โดย SQL Server 7.0 Service Pack 3 การเชื่อมโยงชี้ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ถูกประกาศในขณะนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสของจุดบกพร่องการเชื่อมโยงTITLE:
3825, 11211248829การแก้ไข: ปฏิเสธการบริการในระหว่างการเชื่อมต่อ
7454275049การแก้ไข: แก้ไขของการส่งกลับสมาชิกที่คำนวณได้เป็นข้อความข้อผิดพลาดถ้ามิติหลักเป็นลำดับชั้นของ หลาย
7709259677การแก้ไข: OLAP เซิร์ฟเวอร์อาจไม่ใช้รวมคู่เมื่อมีอยู่
8300274701การแก้ไข: หลังจากการเชื่อมต่ออีก SP2 OLAP ไปยังเซิร์ฟเวอร์อาจสาเหตุการปรับรุ่น "ไม่สามารถบันทึกวัตถุใน DSO" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
8888263619เรียกไม่แก้ไข: เก็บถาวร/การคืนค่าสำเร็จหลังจากที่คุณใช้การติดตั้ง SP2 เพิ่มเข้ากับ SQL Server เก็บ
9010263155การแก้ไข: ล้มการประมวลผลขนาดทั้งหมดอาจเหลวจากตัวจัดการ OLAP หรือแพคเกจ DTS
9820271760การแก้ไข: Aggregates ไม่ถูกต้องหลังจาก "แบบเพิ่มหน่วย Update" ของ Cube จาก DTS
9065274732สิทธิ์ในการแก้ไข: เมื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ชั่วคราวหลังจากที่คุณใช้การเก็บ ถาวร/Restore เพิ่มใน
11193275135การแก้ไข: ข้อความแสดง StrToSet ฟังก์ชันส่งกลับข้อผิดพลาดข้อเมื่อสตริงการ จบ 1 K ในขนาด
11211248829การแก้ไข: ปฏิเสธการบริการในระหว่างการเชื่อมต่อ
11214275919การแก้ไข: OLAP ตัวจัดการที่หยุดการตอบสนองเมื่อคุณแก้ไขพาร์ติชัน
11240274843การแก้ไข: OLAP ตัวจัดการดำเนินแบบเพิ่มหน่วย Update ในส่วนตัวขนาดเมื่อมีทำการดำเนินการทั้งหมดสำหรับลูกบาศก์
11260275050การแก้ไข: OLAP Databases ขาดหายไปในตัวจัดการ OLAP กับฐานข้อมูลที่เก็บ Migrated
11261272006การแก้ไข: ลูกบาศก์และฐานข้อมูลที่มองเห็นได้จากตัวจัดการ OLAP ไม่มี
11276275924การแก้ไข: OLAP ตัวจัดการพฤษภาคมหยุดตอบสนองเมื่อคุณย้ายเก็บ
11287275867การแก้ไข: OLAP ข้อผิดพลาดของตัวจัดการพฤษภาคมกลับหลังจากที่คุณติดตั้ง MDAC 2.6
11303276608การแก้ไข: ข้อผิดพลาดในเมื่อคุณเพิ่มการรวมการมีพาร์ติชันที่มีอยู่

Fixlist ภายนอก

ต่อไปนี้เป็นรายการบักที่ทำเครื่องหมายได้ถูกเลือกถาวร โดยคอมโพเนนต์ภายนอกไปยัง SQL Server 7.0 และถูกรวมใน SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงTITLE:
การเข้าถึงและ Visual Studio266277PRB: ใช้ Visual Studio 6.0 และเครื่องมือฐานข้อมูล Visual 2000 เข้ากับ SQL Server 2000
คอมโพเนนต์ในการเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft279401PRB: น้อยเกินไป Localized ลำดับการเรียงสายอักขระในการเข้า ถึง/Jet การโปรแกรมควบคุม ODBC


ไม่ได้ดูคำตอบคำถามของคุณได้อย่างไร แวะไปที่กลุ่มข่าวสาร Microsoft SQL Server ที่:Microsoft กลุ่มข่าวสารเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความฐานความรู้ Microsoft SQL Server อื่น ๆ หรือนี้หรือไม่ ปล่อยบันทึกย่อที่เราsqlkb

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 274797 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server OLAP Services
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB274797 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274797

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com