ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "พอร์ตที่ระบุไม่รู้จัก" เมื่อคุณใช้ GPP เพื่อปรับใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2748246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่ม (GPP) เพื่อปรับใช้เครื่องพิมพ์ไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), การปรับใช้ ล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พอร์ตที่ระบุไม่เป็นที่รู้จัก (0x80070704 หรือ 0x704)


หมายเหตุ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกล็อกเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: พิมพ์นโยบายกลุ่ม
รหัสเหตุการณ์: 4098
ประเภทงาน: (2)
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิก
ผู้ใช้: ระบบ
คำอธิบาย: ผู้ใช้ กับ xxxx รายการการกำหนดลักษณะในการ กับ xxxx ไม่ได้ใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเนื่องจากนั้นล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด '0x80070704 พอร์ตที่ระบุไม่รู้จัก'


การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows Server 2008 SP2 ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชันผลิตภัณฑ์เหตุการณ์สำคัญสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7601.221001,513,47227-Aug-201216:47IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows Vista/Windows Server 2008 " บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชันผลิตภัณฑ์เหตุการณ์สำคัญสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2.23xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 " ส่วน แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337044,54405-เมษายน-201403:56x 64
Win32spl.dll6.0.6002.23370685,56805-เมษายน-201403:57x 64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337098,81605-เมษายน-201402:38IA-64
Win32spl.dll6.0.6002.233701,358,33605-เมษายน-201402:39IA-64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_c33c250f85c4594712f503e36525a404_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_d545a9bdbfd56ee1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มX86_f07c8cf8302d7da4f467e17f5767295f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_7fa29c80a6a62949.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0aefede8456358.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,424
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_2d7b6c33732c0c27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,369
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:22
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0f501136515e1ca674e915d5a1747e4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a6cc68f72776ca4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_efffb0def6d6f61875beaec76edb289e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_3ab06d43fdba0425.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_fb14bd376b1d134e8a31dbf6dad10f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3bcb97555b2413c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_98298b71a0a2d48e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,428
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:22
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_899a07b72b897d5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,373
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:28
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_93eeb2095fea3f58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,371
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_7dbf523c929279cf259e53d5d044dd39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_5294f833e63f2b86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0c93e3e8436c54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:08
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_2513d7766cea1457606e40356eec4380_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_29accce4f5c7c4f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b978cae8766c7db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,324
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_08cf294d7248b8403e4b9eedac703e60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_baf168767cc05685.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_97b628323fc43911.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,362
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)04:44
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม49,128
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:33
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_0ce5b743df4b1033fb7073778a1e85b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_6ab481f8d73b79d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b9930a48764d0d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,343
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม49,128
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:33
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2748246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2748246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2748246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com