המחשב מפסיק להגיב או מציג הודעת שגיאה בעת הפעלת 'סורק הדיסק' או 'מאחה הדיסק'

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 274841 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר מפעילים את 'סורק הדיסק' או את 'מאחה הדיסק', או כלים אחרים לטיפול בדיסק הקשיח, כמו למשל Symantec Norton Disk Utilities 2000, המחשב עלול להפסיק להגיב (להיתקע). לחלופין, 'סורק הדיסק', 'מאחה הדיסק' או כל כלי אחר לטיפול בדיסק הקשיח עשויים לפעול, אך המחשב יציג לפניך את הודעת השגיאה הבאה, שבה X מייצג מספר המתחלק בארבע:
סיום הליך משנה כתוצאה מבעיה בגלישת מחסנית. רכיב VXD צרך מקום רב מדי במחסנית. הגדל את ערך ההגדרה של MinSPs בקובץ System.ini או הסר רכיבי VXD שהותקנו לאחרונה. כרגע מוקצים X? SPs. לחץ על מקש כלשהו כדי להמשיך.
הערה: הגדלת הערך של MinSPs (מהירות השידור המינימלית הדרושה) כמתואר במאמר Q149083 ב- Microsoft Knowledge Base אינה פותרת את הבעיה. השגיאה תוסיף להתרחש.

סיבה

בעיה זו יכולה להתרחש כאשר המחשב נגוע בתולעת W32.HLLW.Bymer. תולעת מסוג זה קרויה גם Dnet.Dropper או W32/Msinit.

פתרון הבעיה

מיקרוסופט אינה מספקת תוכנות המסוגלות לגלות או להסיר וירוסי מחשבים. אם יש חשד או אישור לכך שהמחשב שלך נדבק בווירוס, השג תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת. כדי להציג רשימה של יצרני תוכנות אנטי-וירוס, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base?:
49500 רשימה של יצרני/ספקי תוכנות אנטי-וירוס (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

ייתכן שתוכל לבדוק אם המחשב שלך נגוע בווירוס באמצעות הכרטיסייה Startup (הפעלה) בתוכנית השירות Msconfig כדי לחפש אחר קובצי Msi216.exe או Ms216.exe (אשר ייתכן שנטענו אל המחשב שלך).

לביצוע החיפוש המתואר לעיל, פעל באופן הבא: לחץ על התחל, לחץ על הפעלה והקלד: msconfig. כעת לחץ על אישור. לחץ על הכרטיסייה Startup וחפש ערך שדומה לדוגמה הבאה:

Name = msinit
Data = C:\Windows\System\Ms216.exe

הערה: ייתכן ששמות הקבצים במחשבך יהיו שונים מאלה שבדוגמה. היעדרו של הערך או של הקבצים הללו אין פירושו, בהכרח, שהמחשב אינו נגוע.

מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאינן קשורות במיקרוסופט. מיקרוסופט אינה מתחייבת ואינה ערבה במפורש או מכללא לביצועים או לאמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 274841 - Last Review: יום שני 11 יולי 2005 - Revision: 1.6
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbprb kbvirus KB274841

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com