Windows 8 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Cisco บางชนิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2749073 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ไคลเอนต์ Windows 8 อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถาปัตยกรรมแบบไร้สายที่มีอยู่โดยใช้เราเตอร์บางอย่างของ Cisco ในขณะที่ Windows 7 และ XP เครื่องทำ


สาเหตุ


Windows 8 อาจพบปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเครือ Cisco ร่วม  ถ้าไคลเอนต์ใช้จัดการคีย์ WPA หรือ WPA2 ด้วยการเข้ารหัส AES แล้วการเชื่อมต่ออาจล้มเหลว  ด้วยการ "ตรวจแก้จุดบกพร่องไคล" ใช้บนตัวควบคุม LAN แบบไร้สาย ข้อความคล้ายกับต่อไปนี้จะเห็น:

 
*dot1xMsgTask: Jun 12 20:23:37.471: 00:11:22:33:44:55 Retransmit failure for
EAPOL-Key M1 to mobile 00:11:22:33:44:55, retransmit count 5, mscb deauth count 0Windows 8 สนับสนุน IEEE 802.11w (2009) วิธีในระบบปฏิบัติการ ไปตามการใช้งานไคลเอนต์กับ IEEE 802.11w ข้อมูลจำเพาะ จำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต WLAN เพื่อสนับสนุน IEEE 802.11w ผ่านทางโปรแกรม Windows ฮาร์ดแวร์รับรองในการรับรอง 8 Windows ทั้งหมด  เมื่อไคลเอนต์ Windows 8 พยายามเชื่อมต่อกับจุดความสามารถของ MFP ของ Cisco การเชื่อมต่อล้มเหลว ความล้มเหลวนี้เป็นผลมาจากปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่าง Windows 8 IEEE 802.11w การใช้งานและการดำเนินการ MFP ของ Cisco ในจุดของตนเอง จุดการเข้าถึงไม่รายงาน "บอกคีย์รุ่นที่ถูกต้อง" สำหรับ M1 ใน handshake วิธีที่ 4 ไคลเอ็นต์กระทั่ง M1 ที่คาด และดังนั้น การ handshake วิธีที่ 4 ล้มเหลว   ไคลเอนต์แบบดั้งเดิมที่ไม่สนับสนุน 802.11w ไม่มีปัญหานี้

การแก้ไข

ปัญหาก็คือเนื่องจากการใช้งาน MFP ของ Cisco การอ้างอิงของ Cisco สำหรับปัญหานี้คือ CSCua29504 มีวิธีแก้ปัญหาที่ทราบ 2 สำหรับปัญหานี้:

1ปรับปรุงตัวควบคุมรูปเฟิร์มแวร์ที่มีการปรับปรุง: Cisco ได้แก้ไขปัญหานี้ในรุ่นปรับปรุง คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปรับปรุงจากhttps://supportforums.cisco.com/docs/DOC-27213. ขอแนะนำตัวเลือกนี้ รูปนี้มีการแก้ไขสำหรับการรายงาน "คีย์บอกรุ่นที่ถูกต้อง" สำหรับ M1 ความ 4 วิธี handshake วิธีที่ 4 handshakes สมบูรณ์จึงสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ นี้จะแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่อธิบายไว้ข้างต้น และยัง ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Windows WLAN 8

2ย้อนกลับไปสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ 8 ทางเลือกอื่นคือการ ย้อนกลับไปสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ 8 โปรแกรมควบคุมเหล่านี้สามารถได้รับจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือเว็บไซต์ของตนเอง

หมายเหตุว่า วิธีการนี้จะปิดใช้งาน Windows 8 คุณลักษณะเฉพาะ WLAN และประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดจะเทียบเท่ากับความสามารถในการได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมควบคุม 8 สำหรับ


ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่แนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อาจอธิบายใด ๆ ยังอาจมีผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตลาด ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลผลเพื่อให้มีความมุ่งมั่น โดย Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่นำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ กล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดนำเสนอ รับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรืออ้อม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ จะ Microsoft จะไม่รับผิดชอบใด ๆ โซลูชันของบริษัทอื่นที่ระบุในบทความนี้

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2749073 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 N
  • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbmt KB2749073 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2749073

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com