עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: בעיות הקשורות לתאימות משפיעות על קבצים בינאריים חתומים של Microsoft: 13.11.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2749655 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2749655
לקבלת מידע נוסף בנושא תוכן שאינו תוכן אבטחה המושפע מבעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2771149 רשימה של תיקונים חמים של Windows המושפעים מקבצים בינאריים חתומים של Microsoft (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פתרון הבעיה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows XP Professional x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Embedded Standard 7

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Embedded Standard 7

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

הערה לגבי הגירסאות Windows 8 ו- Windows Server 2012 של עדכון זה

העדכון עבור Windows 8 ו- Windows Server 2012 כלול בעדכון KB2756872. מומלץ ללקוחות להחיל את העדכון מיד על-ידי שימוש בתוכנה לניהול עדכונים, או על-ידי בדיקה באמצעות השירות Microsoft Update. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2756872 עדכון זמינות כללי מצטבר של Windows 8 Client ו- Windows Server 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תאריך פרסום: 9 באוקטובר, 2012

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.2600.6285177,66424-Aug-201213:53x86SP3SP3GDR
Wintrust.dll5.131.2600.6285178,17624-Aug-201213:52x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.5060311,80825-Aug-201204:24x64SP2SP2GDR
Wwintrust.dll5.131.3790.5060169,98425-Aug-201204:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wintrust.dll5.131.3790.5060311,80825-Aug-201204:21x64SP2SP2QFE
Wwintrust.dll5.131.3790.5060169,98425-Aug-201204:21x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.5060169,98424-Aug-201215:44x86SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.3790.5060169,98424-Aug-201215:43x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wintrust.dll5.131.3790.5060482,81625-Aug-201204:24IA-64SP2SP2GDR
Wwintrust.dll5.131.3790.5060169,98425-Aug-201204:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wintrust.dll5.131.3790.5060482,81625-Aug-201204:20IA-64SP2SP2QFE
Wwintrust.dll5.131.3790.5060169,98425-Aug-201204:20x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6002.18686172,54424-Aug-201215:53x86
Wintrust.dll6.0.6002.22920172,54424-Aug-201214:42x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6002.18686218,62424-Aug-201216:07x64
Wintrust.dll6.0.6002.22920218,62424-Aug-201215:39x64
Wintrust.dll6.0.6002.18686172,54424-Aug-201215:53x86
Wintrust.dll6.0.6002.22920172,54424-Aug-201214:42x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.0.6002.18686487,93624-Aug-201215:24IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.22920487,93624-Aug-201214:13IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.18686172,54424-Aug-201215:53x86
Wintrust.dll6.0.6002.22920172,54424-Aug-201214:42x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,621
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,459
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,347
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,535
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_27471a1d7fe3b30a8b9c3875e640e32a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_7aa31f413cf60f9f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_8aa40a5628e9b1e93e9ed196faa0c77d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_5a79c22a7d051242.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_f1443f1f97729818.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_f208bd82b064f280.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_9b624acaeeafbf3fc9b3e881d155307a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_5ff4d6d2a023cbad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd56da0000201f50fdd26b98f7f94b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_03a3f49a3ee530d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_4d62daa34fd0094e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)16:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_4e27590668c263b6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)15:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,073
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,909
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,909
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,553
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_f1443f1f97729818.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_f208bd82b064f280.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_23dd4a9aab62a8d1a38f647bc518d73a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_9b0368cc4ca19e90.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_543599c4b565cd2df5efaccf7b377bff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_45f191d3febccfa6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_f145e3159770a114.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_f20a6178b062fb7c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)14:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,895
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18686_none_f1443f1f97729818.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22920_none_f208bd82b064f280.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.17115172,54424-Aug-201217:10x86
Wintrust.dll6.1.7600.21313172,54424-Aug-201217:06x86
Wintrust.dll6.1.7601.17940172,54424-Aug-201216:57x86
Wintrust.dll6.1.7601.22099172,54424-Aug-201216:58x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.17115220,16024-Aug-201218:05x64
Wintrust.dll6.1.7600.21313220,16024-Aug-201218:19x64
Wintrust.dll6.1.7601.17940220,16024-Aug-201218:05x64
Wintrust.dll6.1.7601.22099220,16024-Aug-201217:47x64
Wintrust.dll6.1.7600.17115172,54424-Aug-201217:10x86
Wintrust.dll6.1.7600.21313172,54424-Aug-201217:06x86
Wintrust.dll6.1.7601.17940172,54424-Aug-201216:57x86
Wintrust.dll6.1.7601.22099172,54424-Aug-201216:58x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wintrust.dll6.1.7600.17115495,10424-Aug-201216:36IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.21313495,10424-Aug-201216:50IA-64
Wintrust.dll6.1.7601.17940495,10424-Aug-201216:38IA-64
Wintrust.dll6.1.7601.22099495,10424-Aug-201216:58IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.17115172,54424-Aug-201217:10x86
Wintrust.dll6.1.7600.21313172,54424-Aug-201217:06x86
Wintrust.dll6.1.7601.17940172,54424-Aug-201216:57x86
Wintrust.dll6.1.7601.22099172,54424-Aug-201216:58x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,691
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,673
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,980
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,856
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,885
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,920
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_0a5e22937dd549745b014d9cb82dd443_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b3f43b8de7c94f82.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_56bdb4ea4c7e677df0230d7ff18f36b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_c7ea78b7eeec765a.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_b4294dfb070aadeb8de48284104184bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_32701db4a14ec671.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_ee8ef46d911a964542d90eaf44ea6974_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_cca6f855bd0c9d90.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_efd024c8fb2bd630.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_f057c2e6144b4073.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f1913a5cf86ee121.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_f1eda06211ad26ca.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0343d45d929208283a7e02a1a4ed35cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_005656ed1e4e431f.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0344ac184bb06a5bdacfc1a665a9b20c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_8a158b048363bef7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a5e22937dd549745b014d9cb82dd443_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_1012d711a026c0b8.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_153de461c8d5470b6e969a6b8ee399c0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_045d79487b5c1337.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25701d6ac635fa1102ae13d536c4040e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_d1e4d4b15b2eb540.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_56bdb4ea4c7e677df0230d7ff18f36b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_2409143ba749e790.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f720e7705c25e9d9b28b393d5b16040_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_3b753d06a4ad236a.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_83bbce63ac673a3037dbd9c872b6e4fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_2c7576c31ba89212.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ecbeb8cae7f4199a0755d45c5f5b8a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_d021e07d6ba699ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b4294dfb070aadeb8de48284104184bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_8e8eb93859ac37a7.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2ae64ec3ae2f6b170302de76318e9aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e7e62423d5fcfcc4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee8ef46d911a964542d90eaf44ea6974_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_28c593d9756a0ec6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_4beec04cb3894766.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_4c765e69cca8b1a9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4dafd5e0b0cc5257.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4e0c3be5ca0a9800.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,208
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,712
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,294
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,126
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,504
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,818
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,093
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,897
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,186
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,777
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,869
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,833
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,981
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_efd024c8fb2bd630.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_f057c2e6144b4073.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f1913a5cf86ee121.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_f1eda06211ad26ca.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_32a79194c4d42fc8eedf9ca2a52e8dfa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_fff84e2196d1995d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6e363a4aa27e47b31482d62602e5263a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_766f84895d548c53.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_955f0505c1c417aef3b079410ac1d814_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e87aa48b88863c11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ea41fef978e4ff9ec6f24385a6a78bb3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_b3f0428e70a1b7f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_efd1c8befb29df2c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_f05966dc1449496f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f192de52f86cea1d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_f1ef445811ab2fc6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,003
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,135
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,198
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2749655~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2749655_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)25-Aug-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17115_none_efd024c8fb2bd630.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21313_none_f057c2e6144b4073.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f1913a5cf86ee121.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_f1eda06211ad26ca.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)24-Aug-2012
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2749655 - Last Review: יום שישי 24 מאי 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability KB2749655

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com