การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ 4.5 กรอบของ.NET ใน Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2: 2013 มกราคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2750147 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

การปรับปรุงสำหรับ 4.5 Framework .NET มีอยู่ การปรับปรุงนี้แก้ไขความน่าเชื่อถือ ความเข้ากันได้ ความเสถียร และบางปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข ดูส่วน "ปัญหาที่การปรับปรุงนี้แก้ไข"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

Windows Update

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุง ไปที่เว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี 4.5 Framework .NET ติดตั้ง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 4.5 Framework .NET สำหรับสาขาเซอร์วิสของ LDR เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828-พฤศจิกายน-201210:31
clr.dll4.0.30319.190506,876,60828-พฤศจิกายน-201210:31
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828-พฤศจิกายน-201210:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628-พฤศจิกายน-201210:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201210:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428-พฤศจิกายน-201210:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628-พฤศจิกายน-201210:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228-พฤศจิกายน-201209:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628-พฤศจิกายน-201209:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228-พฤศจิกายน-201209:08
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428-พฤศจิกายน-201210:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428-พฤศจิกายน-201209:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628-พฤศจิกายน-201209:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028-พฤศจิกายน-201209:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428-พฤศจิกายน-201209:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228-พฤศจิกายน-201209:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628-พฤศจิกายน-201209:08
System.Xml.dll4.0.30319.190502,688,47228-พฤศจิกายน-201209:08
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628-พฤศจิกายน-201210:31
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228-พฤศจิกายน-201210:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828-พฤศจิกายน-201209:08
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 4.5 Framework .NET สำหรับสาขาเซอร์วิสของ GDR เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228-พฤศจิกายน-201210:47
clr.dll4.0.30319.180346,876,60828-พฤศจิกายน-201210:47
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828-พฤศจิกายน-201210:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028-พฤศจิกายน-201210:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201210:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428-พฤศจิกายน-201210:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628-พฤศจิกายน-201210:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828-พฤศจิกายน-201209:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028-พฤศจิกายน-201209:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628-พฤศจิกายน-201209:12
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428-พฤศจิกายน-201210:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028-พฤศจิกายน-201209:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028-พฤศจิกายน-201209:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028-พฤศจิกายน-201209:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628-พฤศจิกายน-201209:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228-พฤศจิกายน-201209:12
System.Xml.dll4.0.30319.180342,688,47228-พฤศจิกายน-201209:12
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628-พฤศจิกายน-201210:47
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828-พฤศจิกายน-201210:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228-พฤศจิกายน-201209:12
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 4.5 Framework .NET สำหรับสาขาเซอร์วิสของ LDR เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905048,60028-พฤศจิกายน-201210:49
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828-พฤศจิกายน-201210:31
clr.dll4.0.30319.190509,804,22428-พฤศจิกายน-201210:49
clr.dll4.0.30319.190506,876,60828-พฤศจิกายน-201210:31
clrjit.dll4.0.30319.190501,236,93628-พฤศจิกายน-201210:49
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828-พฤศจิกายน-201210:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050157,16028-พฤศจิกายน-201210:49
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628-พฤศจิกายน-201210:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201210:49
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201210:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,742,81628-พฤศจิกายน-201210:49
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428-พฤศจิกายน-201210:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,497,04028-พฤศจิกายน-201210:49
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628-พฤศจิกายน-201210:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,120,46428-พฤศจิกายน-201210:49
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228-พฤศจิกายน-201209:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,207,66428-พฤศจิกายน-201210:49
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628-พฤศจิกายน-201209:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228-พฤศจิกายน-201209:08
SOS.dll4.0.30319.19050785,34428-พฤศจิกายน-201210:49
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428-พฤศจิกายน-201210:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428-พฤศจิกายน-201209:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,00028-พฤศจิกายน-201210:49
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628-พฤศจิกายน-201209:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028-พฤศจิกายน-201209:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,203,55228-พฤศจิกายน-201210:49
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828-พฤศจิกายน-201209:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028-พฤศจิกายน-201209:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428-พฤศจิกายน-201209:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,413,33628-พฤศจิกายน-201210:49
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228-พฤศจิกายน-201209:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628-พฤศจิกายน-201209:08
System.XML.dll4.0.30319.190502,688,47228-พฤศจิกายน-201209:08
webengine.dll4.0.30319.1905026,58428-พฤศจิกายน-201210:49
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628-พฤศจิกายน-201210:31
webengine4.dll4.0.30319.19050617,94428-พฤศจิกายน-201210:49
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228-พฤศจิกายน-201210:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828-พฤศจิกายน-201209:08
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 4.5 Framework .NET สำหรับสาขาเซอร์วิสของ GDR เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803448,60028-พฤศจิกายน-201211:05
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228-พฤศจิกายน-201210:47
clr.dll4.0.30319.180349,802,19228-พฤศจิกายน-201211:05
clr.dll4.0.30319.180346,876,60828-พฤศจิกายน-201210:47
clrjit.dll4.0.30319.180341,236,93628-พฤศจิกายน-201211:05
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828-พฤศจิกายน-201210:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034157,16028-พฤศจิกายน-201211:05
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028-พฤศจิกายน-201210:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201211:05
Microsoft.Xaml.targets19,84828-พฤศจิกายน-201210:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,742,30428-พฤศจิกายน-201211:05
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428-พฤศจิกายน-201210:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,497,04028-พฤศจิกายน-201211:05
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628-พฤศจิกายน-201210:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,120,48028-พฤศจิกายน-201211:05
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828-พฤศจิกายน-201209:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,207,66428-พฤศจิกายน-201211:05
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028-พฤศจิกายน-201209:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628-พฤศจิกายน-201209:12
SOS.dll4.0.30319.18034785,34428-พฤศจิกายน-201211:05
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428-พฤศจิกายน-201210:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028-พฤศจิกายน-201209:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028-พฤศจิกายน-201211:05
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028-พฤศจิกายน-201209:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628-พฤศจิกายน-201209:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,203,55228-พฤศจิกายน-201211:05
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028-พฤศจิกายน-201209:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428-พฤศจิกายน-201209:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,413,33628-พฤศจิกายน-201211:05
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628-พฤศจิกายน-201209:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228-พฤศจิกายน-201209:12
System.XML.dll4.0.30319.180342,688,47228-พฤศจิกายน-201209:12
webengine.dll4.0.30319.1803426,60028-พฤศจิกายน-201211:05
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628-พฤศจิกายน-201210:47
webengine4.dll4.0.30319.18034617,94428-พฤศจิกายน-201211:05
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828-พฤศจิกายน-201210:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228-พฤศจิกายน-201209:12
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตัดสินค้าจากคลังที่ปรับปรุงนี้แก้ไข

พื้นฐานของงานนำเสนอ Windows (WPF)

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณใช้อินเทอร์เฟซสำหรับICommandและจากนั้น คุณทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณมอบหมายเหตุการณ์CanExecuteChangedให้เป็นวัตถุที่แตกต่างกัน
 • คุณยกเหตุการณ์CanExecuteChangedร่วมกับพารามิเตอร์ผู้ส่งและพารามิเตอร์ถูกกำหนด ให้กับวัตถุอื่น หรือ กับ null
ในสถานการณ์นี้ listeners ของเหตุการณ์CanExecuteChangedของคุณไม่ได้รับเหตุการณ์ อาการโดยทั่วไปของลักษณะการทำงานนี้ได้ต่อไปนี้:
 • ปุ่ม MenuItems หรือเชื่อมโยงหลายมิติไม่เปลี่ยนเป็นสถานะIsEnabled
 • ปุ่ม MenuItems หรือเชื่อมโยงหลายมิติไม่ตอบสนองต่อ การ คลิกเมาส์ หรือ การป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์
ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดโฟกัสบนเซลล์ที่ขอบของ DataGrid เป็น (ตัวอย่างเช่น ในเซลล์ในแถวด้านบนหรือด้านล่าง), หรือ ในเซลล์ในคอลัมน์ซ้ายสุด หรือขวาสุด
 • คุณกดแป้นลูกศรที่สอดคล้องกับขอบคอลัมน์ (ตัวอย่างเช่น คุณกดค่าจากเซลล์ในแถวบนสุด)
 • เซลล์ประกอบด้วยองค์ประกอบ focusable (ตัวอย่าง แบบกล่องข้อความ เชื่อมโยงหลายมิติ ปุ่ม หรือกล่องกาเครื่องหมายองค์)
ในสถานการณ์สมมตินี้ โฟกัสย้ายไปยังองค์ประกอบ focusable อย่างไรก็ตาม โฟกัสจะคาดว่าจะยังคงอยู่ในเซลล์ DataGrid

ปัญหาที่ 3

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างแผงแบบกำหนดเองที่ประมวลผลอินเทอร์เฟซสำหรับIScrollInfo
 • คุณสมบัติVerticalOffsetส่งกลับค่าที่เกินกว่าค่าของคุณสมบัติExtentHeight
 • คุณสมบัติAutoScrollถูกตั้งค่าเป็นtrue
 • คุณพยายามที่จะ "เลื่อนอัตโนมัติ" ใน'แผง' ตัวอย่างเช่น คุณคลิกปุ่มเมาส์ภายในแผง และจากนั้น ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่อยู่ข้างใต้แผง ด้วยการดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเลื่อนแผงจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของเนื้อหา
  • คุณสามารถเลื่อนแผงจนกระทั่งคุณปล่อยปุ่มเมาส์
  • คุณย้ายเมาส์ในที่อื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ การวนรอบไม่สิ้นสุดอาจเกิดขึ้น นี้ใช้หน่วยความจำ และอาจทำให้เกิดการSystem.OutOfMemoryExceptionเว้นถูกส่ง ซึ่งทำให้แอพลิเคชันเมื่อต้องการจบการทำงาน

ปัญหาที่ 4

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเรียกวิธีการScrollIntoViewในกล่องรายการหรือแบบ DataGrid
  หมายเหตุโทรนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายวิธีด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณเรียกเมธอดScrollIntoViewจากตัวจัดการสำหรับเหตุการณ์SelectionChanged
 • มีเค้าโครงงานที่ค้างอยู่ ใน ListBox หรือ ในการ DataGrid
ในสถานการณ์สมมตินี้ มีข้อยกเว้นSystem.InvalidCastExceptionอาจทำให้แอพลิเคชันเมื่อต้องการจบการทำงาน

ปัญหาที่ 5

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซสำหรับINotifyDataErrorInfoบนวัตถุ
 • คุณข้อมูลผูกคุณสมบัติบางอย่างขององค์ประกอบ UI ไปยังวัตถุแทนที่จะไปยังคุณสมบัติของวัตถุ
 • คุณปิดใช้งานการรวม ด้วยการดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
  • คุณสามารถแทนการรวม ด้วยการผูกข้อมูลที่แตกต่างกัน
  • คุณสามารถแทนคุณสมบัติขององค์ประกอบ UI ที่ มีค่าแตกต่างกัน (ถ้ามีการผูกข้อมูลแบบทางเดียว)
  • คุณเอาองค์ประกอบ UI ออกจากทรีมองเห็น และปล่อยการอ้างอิงทั้งหมดนั้น
 • วัตถุของคุณทำให้เหตุการณ์ErrorsChanged
ในสถานการณ์สมมตินี้ มีข้อยกเว้นSystem.NullReferenceExceptionอาจทำให้แอพลิเคชันเมื่อต้องการจบการทำงาน


รันไทม์ภาษาทั่วไป (CLR)

ปัญหาที่ 1

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการArray.Sortพบประสิทธิภาพการทำงานช้า ตัวอย่างเช่น เมื่อโปรแกรมพยายามที่จะเรียงลำดับรายการแบบหล่นลง

ปัญหาที่ 2

หลังจากที่คุณอัพเกรดจาก 4 Framework .NET 4.5 Framework .NET โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4 ติดตั้งไว้ก่อนหน้าอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

"รันไทม์ภาษาทั่วไปตรวจพบโปรแกรมที่ไม่ถูกต้อง"

ปัญหาที่ 3

สมมติว่า คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์จากรุ่นก่อนหน้าของ.NET Framework เป็น 4.5 Framework .NET ก่อนการปรับปรุง ไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถอ่านเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพจาก ASP.NET อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณปรับรุ่น.NET Framework คุณลักษณะนี้สามารถไม่อ่านตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจาก ASP.NET

ปัญหาที่ 4

สมมติว่า คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์จาก 4 Framework .NET ที่เป็น 4.5 Framework .NET ก่อนการปรับปรุง วิธีการType.IsAssignableFromส่งกลับค่าของจริงอย่างไรก็ตาม หลังจากการอัพเกรด วิธีการไม่ถูกต้องคืนค่าfalse

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหานี้ ใช้รหัสดังต่อไปนี้:

public class TestConstraint where T: U
{ 
  public T t;
}

Class Program 
{ 
  static void Main( string[] args )
  { 
   Type t = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 0 ];
   Type u = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 1 ];
   Console.WriteLine( u.IsAssignableFrom(t) );// The .NET Framework 4.0 displays "true." However, the .NET Framework 4.5 displays "false." 
  } 
}


ปัญหาที่ 5

คลาCryptoStreamแสดงข้อยกเว้นArgumentNullExceptionใน 4.5 กรอบของ.NET แทน throwing ข้อยกเว้นที่CryptopgraphicExceptionมาเหมือนใน 4 Framework .NET ถ้าคลาCryptoStreamพยายามที่จะถอดรหัสข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และจะทิ้งสองครั้ง โดยใช้รูปแบบ ที่คล้ายกับต่อไปนี้ เรียกวิธีการตัดจำหน่ายสองแสดงข้อยกเว้นของArgumentNullException :

using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
{

 using (StreamReader sr = new StreamReader(cs)) 
 {
 }
}
การตัดสินค้าจากคลัง 6

สมมติว่า คุณปรับรุ่น.NET Framework รุ่นที่ 4.5 Framework .NET บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมของบริษัทอื่นบางตัวบนแอพลิเคชัน คุณอาจได้รับข้อยกเว้นที่System.Security.SecurityExceptionและแอพลิเคชันล้มเหลว

แบบฟอร์ม Windows

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณมีโปรแกรมประยุกต์แบบฟอร์ม Windows ที่ใช้.NET Framework 4.5 เมื่อคุณคลิกที่รายการเมนูเพื่อเปิดหน้าต่างลูกในแอพลิเคชัน การโต้ตอบกับหน้าต่างเมนูและลูกทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเปิดเมนูทางลัดในหน้าต่างลูก แบบฟอร์มหน้าต่างหลักใช้เวลาโฟกัส
 • คุณไม่สามารถใช้ mnemonics เพื่อเข้าถึงรายการเมนู
ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณตั้งค่าตัวควบคุมที่สองจะปรากฏในเซลล์เดียวกันเป็นตัวควบคุมในแบบฟอร์ม Windows TableLayoutPanel อาจจัดตำแหน่งตัวควบคุมที่สองในเซลล์แตกต่างกัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตำแหน่งที่แท้จริงของตัวควบคุมจะสามารถแก้ไขได้แตกต่างกันไปใน 4 Framework .NET และ 4.5 Framework .NET

ปัญหาที่ 3

คุณสมบัติSystem.Windows.Forms.FontDialog.Colorส่งกลับค่าสีเป็นคลาSystem.Drawing.SystemColors วัตถุสีเหล่านี้มีชื่อที่แตกต่างจากชื่อสีมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น "SystemText

ชื่อสีมาตรฐานจะกำหนดอยู่บนสมาชิกคงที่ของโครงสร้างสีและสามารถรู้จัก โดย.NET Framework โดยแบบฟอร์ม Windows แต่ยังไม่เท่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างสีไปยังเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างสี

XML

ปัญหาที่ 1

เมื่อคุณพยายามที่จะกำหนด namespace Start XML ในระหว่างการแปลง XSL ข้อยกเว้นถูกส่ง นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถสร้าง xmlns ประกาศ namespace ='uri:schema1'.

ใส่คำนำหน้า '' ได้รับการแมปกับ namespace ' uri:schema2'.


ปัญหาที่ 2

สมมติว่า คุณใช้คลาสXmlSerializerการ serialize อาร์เรย์ของ structs ที่ประมวลผลอินเทอร์เฟซIEnumerable อย่างชัดเจนขึ้น ในสถานการณ์นี้ มีข้อยกเว้นSystem.Reflection.TargetInvocationExceptionถูกส่งใน 4.5 Framework .NET

ไลบรารีคลาสของเครือข่าย

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณเรียกใช้แอพพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 ที่ใช้ APIs แบบอะซิงโครนัสอ่าน chunked การตอบสนอง ในสถานการณ์นี้ การตอบสนอง chunked อาจสามารถอ่านพร้อมกัน

สาเหตุ

คลาสHttpWebRequestช่วยให้ผู้เรียกที่อ่านการตอบสนองของ HTTP พร้อมกัน หรือแบบอะซิงโครนัส อย่างไรก็ตาม ถ้าผลตอบรับจะตอบสนอง HTTP chunked จาก นั้นส่วนของผลตอบรับจะอ่านได้ โดยใช้ I/O แบบซิงโครนัส (Winsock เรียก) แม้แต่ เมื่อผู้เรียกใช้เส้นทางรหัสแบบอะซิงโครนัส ในสถานการณ์นี้ เรียกเธรดนี้ถูกบล็อคจนกว่าจะมีรับข้อมูลบนเครือข่าย

ปัญหาที่ 2

สมมติว่า คุณมีแอพพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 ที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโพรโทคอลในการขนส่งเลเยอร์ความ ปลอดภัย/การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (TLS/SSL) โดยใช้คลาสHttpWebRequestหรือSslStream ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ร้องขอการเจรจา SSL ในขณะที่แอพลิเคชันจะส่งข้อมูล แอพลิเคชันอาจพบข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ และจากนั้น ล้มเหลว

ปัญหาที่ 3

หยุดการทำพูเธรดงานในคลาสHttpWebRequestถ้าการร้องขอ HTTPS ถูกยกเลิกในระหว่างการเจรจา SSL ในขณะที่การดำเนินการเขียนที่ค้างอยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคลาสHttpWebRequestหรือคลาSslStreamจัดการการเจรจา SSL ในสถานการณ์นี้ พูลเธรดสามารถสร้างเธรดที่เพิ่มเติม และเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทรัพยากรที่ถูกจัดเก็บในหน่วยความจำจะไม่ถูกยกเลิก

ปัญหาที่ 4

สมมติว่า คุณมีแอพพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 ที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางพร็อกซี ถ้าคำขอถูกยกเลิก และการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีจะมีการเจรจาต่อรองในเวลาเดียวกัน แอพลิเคชันอาจพบข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ และจากนั้น ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขก่อนหน้านี้ในการประมวลผลของเมธอดThread.Abort() การแก้ไขนี้เพิ่มฟังก์ชันที่อาจอยู่นอกกระบวนการข้อยกเว้นใหม่ ดังนั้น วิธีการThread.Abort()ไม่แสดงข้อยกเว้นนี้


ASP.NET

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บที่แสดงเนื้อหาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของเบราว์เซอร์
 • มีผู้ใช้ Internet Explorer 10 บนรุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิมของ Windows 8 เพื่อเรียกดูแอพลิเคชันเว็บที่
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันเว็บไม่แสดงรุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิมของเนื้อหาไปยังผู้ใช้

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Perfmon.exe บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบบางเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพของ ASP.NET บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล (ตัวอย่าง แอพลิเคชันทำงานประสิทธิภาพการทำงานเคาน์เตอร์), คุณได้ตลอดเวลารับค่าเป็น0 คุณได้รับค่านี้แม้ว่าจะมีโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET หลายที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

ปัญหาที่ 3

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ในโครงการเว็บไซต์ Microsoft Visual Studio 2012 คุณเพิ่ม<thead></thead>แท็กลงในตัวควบคุมตาราง HTML บนเพจที่มี.aspx ตัวอย่างเช่น คุณทำสิ่งต่อไปนี้:
  <table id="Table1" runat="server"><thead></thead></table>
 • คุณพยายามที่จะสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:

"วิธีการโอเวอร์โหลดตรงดีที่สุดสำหรับ 'System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRowCollection.Add(System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow)' มีอาร์กิวเมนต์บางตัวไม่ถูกต้อง"


ปัญหาที่ 4

สมมติว่า คุณตั้งค่าคุณสมบัติcachedRolesInCookieเป็นtrueในโปรแกรมประยุกต์เว็บของคุณ โปรแกรมประยุกต์ของคุณ serializes วัตถุRolePrincipalลงในคุกกี้ และจากนั้น ส่งในการตอบสนอง ในสถานการณ์นี้ ค่าคุกกี้บทบาทนั้นว่างเปล่าในการร้องขอของโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้

ปัญหาที่ 5

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ที่ และชนิดAntiXssEncoder เปิดอยู่ในแอพลิเคชัน
 • หนึ่งในเว็บเพจหรือในแอพลิเคชันที่มีตัวควบคุมเซิร์ฟเวอร์เว็บเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้คุณสมบัติNavigateUrlเพื่อชี้ไปที่ "mailto:xxx@contoso.com"
 • ผู้ใช้เข้าถึงเว็บเพจ โดยใช้เบราว์เซอร์ของเขา และจากนั้น คลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเพจที่ไม่มีอยู่

เอนทิตีกรอบ

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft SQL Server 3.5 แบบกระชับ หรือ 4.0 กระชับของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ กรอบของเอนทิตีใน Microsoft Visual Studio 2010
 • แอพลิเคชันใช้แบบสอบถาม "LINQ กับหน่วยงาน" เพื่อทำการรวมหลายคำสั่งบนเอนทิตีกำหนดเพื่อขอรับข้อมูล
 • คุณย้ายโปรแกรมประยุกต์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่มี 4.5 Framework .NET ติดตั้ง
 • คุณพยายามเรียกใช้แอพลิเคชัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันอาจพบประสิทธิภาพการทำงานลดลงเนื่องจาก มีการสร้างคำสั่ง SQL ในกรอบของเอนทิตีที่ไม่ได้ทำกับมี 3.5 กระชับข้อมูล SQL Server หรือกระชับ 4.0 ของ SQL Server ด้วย

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แบบสอบถามสำหรับข้อมูล ด้วยการใช้เอนทิตีกรอบบนคอมพิวเตอร์ที่มี 4.5 Framework .NET ติดตั้ง
 • แบบสอบถามใช้โครงสร้าง "จัดกลุ่มตามมุมมอง"
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามที่ไม่ดี

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานใน 4 Framework .NET

พื้นฐานของลำดับงานของ Windows (WF)

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีโครงการ Visual Studio 2010 กิจกรรมรีที่มีอยู่ หรือคุณสร้างไลบรารีของกิจกรรมโครงการใหม่
 • คุณมีแฟ้มบางแฟ้มทรัพยากรในโครงการซึ่งจะถูกฝังตัวลงในแอสเซมบลี
 • คุณสร้างโครงการใน 2012 Studio ที่มองเห็น
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม แฟ้มทรัพยากรจะไม่ฝังลงในแอสเซมบลีได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างโครงการแอพลิเคชันคอนโซลของลำดับงานที่ชื่อ "WorkflowConsoleApplication1"
 • คุณเปิดแบบฟอร์มลำดับงานเริ่มต้น และคุณเพิ่มอาร์กิวเมนต์ของชนิดสตริง
 • คุณตั้งค่าค่าเริ่มต้นของอาร์กิวเมนต์ใหม่เป็นค่ากำหนด เช่น "ตัวอย่าง"
 • คุณสามารถเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้รหัส:
  [assembly:System.Windows.Markup.XmlnsDefinition("foobar", "WorkflowConsoleApplication1")]
 • คุณสร้างโซลูชัน และจากนั้น คุณพยายามเปิดเป็นลำดับงานเริ่มใหม่อีกครั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ออกแบบกระแสงานไม่สามารถ loade และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"ดีไซน์เนอร์ของกระแสงานพบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารของคุณ"

พื้นฐานการสื่อสารของ Windows (WCF)

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณพัฒนาโครงการบริการ WCF ที่เป้าหมาย 4.0 Framework .NET บนคอมพิวเตอร์ที่มี 4.5 Framework .NET ติดตั้ง
 • คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติaspNetCompatibilityEnabledเป็นtrueได้ในแฟ้ม web.config
 • คุณสามารถปรับใช้โครงการบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มี 4.0 Framework .NET ติดตั้งบริการ WCF
ในสถานการณ์สมมตินี้ มีข้อยกเว้นของSystem.ServiceModel.ServiceActivationExceptionถูกส่ง

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณปรับใช้โครงการบนคอมพิวเตอร์ที่มี 4.5 Framework .NET ติดตั้งบริการ WCF

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าเริ่มต้นของแอตทริบิวต์AspNetCompatibilityRequirementsNotAllowedใน 4.0 Framework .NET อย่างไรก็ตาม มีเปลี่ยนค่าเริ่มต้นนี้เมื่อต้องการอนุญาตในการ 4.5 Framework .NET

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ อย่างชัดเจนตั้งโหมดความเข้ากันได้ของ ASP.NET สำหรับบริการในสัญญาการบริการ โดยการเพิ่มรหัสต่อไปนี้:

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
ปัญหาที่ 2

API สาธารณะByteStreamMessageEncoder.CreateMessageสร้างคลาXmlDictionaryReaderที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นXmlDictionaryReaderQuotasแทนโควต้าสูงสุดที่กำหนดไว้ในXmlDictionaryReaderQuotas.Max ซึ่งอาจทำให้มีข้อยกเว้น (สูงสุดเกินโควต้า) System.Xml.XmlExceptionจะเกิดขึ้น

ปัญหาที่ 3

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงลักษณะของกระแสข้อมูลอัปโหลด (ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติHttpRequest.InputStream )แทนที่เป็นการดำเนินการของการบริการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เมธอดหรือคุณสมบัตินี้ไม่สนับสนุนหลังจากที่มีการเรียกใช้ HttpRequest.GetBefferlessInputStream"

ปัญหาที่ 4

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างพร็อกซี WCFสำหรับบริการ ASMX โดยใช้กล่องโต้ตอบเพิ่มการอ้างอิงการบริการหรือยูทิลิตี้.NET Framework 4.5 Svcutil.exe การอ้างอิงการบริการที่สร้างขึ้นจะไม่ถูกต้องกับชนิดที่ขาดหายไป

ปัญหาที่ 5

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างโครงการ ASP.NET MVC4 เว็บ API ที่มีใน 2012 Studio ที่มองเห็น
 • คุณสามารถเพิ่มการอ้างอิงบริการ WCF ในโครงการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มReference.csสำหรับการอ้างอิงการบริการนั้นว่างเปล่า

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลาสDataContractSerializerพบชนิด (Newtonsoft.Json.Linq.JToken) ที่ไม่สนับสนุน ในกรณีนี้ จะแสดงข้อยกเว้น และจากนั้น หยุดการสร้างการอ้างอิงการบริการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2750147 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.5 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2750147 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2750147

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com