Paleid?iant ?Windows? parduotuv?s programas rodomas klaidos prane?imas ??i? program?l? u?blokavo j?s? sistemos administratorius?.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2750770 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandant paleisti ?Windows? parduotuv?s program?l? operacin?je sistemoje ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?, operacija nepavyksta, be to, gaunamas ?is klaidos prane?imas:
?i? program?l? u?blokavo j?s? sistemos administratorius.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad administratorius kompiuteryje ?dieg? program? valdymo strategij?, blokuojan?i? vien? arba visas ?Windows? parduotuv?s program?les.

Sprendimas

Nor?damas leisti vykdyti ?Windows? parduotuv?s program?l?, domeno administratorius gali vienu i? toliau nurodyt? b?d? (atsi?velgiant ? tai, kuris i? j? tinkamiausias konkre?ioje situacijoje) naudoti ?AppLocker?, kad redaguot? program? valdymo strategij?.
  1. Administratorius gali sukurti numatyt?j? taisykl?, leid?ian?i? visas ?Windows? parduotuv?s program?les.
  2. Administratorius gali sukurti taisykles, leid?ian?ias atskiras ?Windows? parduotuv?s program?les.
Pastaba. Taisykles reikia redaguoti domeno valdiklyje, kuriame veikia operacin? sistema ?Windows Server 2012? arba kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows 8? ir yra ?diegti nuotolinio serverio administravimo ?rankiai.

Daugiau informacijos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?AppLocker?, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft TechNet? svetain?se.
?AppLocker? ap?valga

Kaip sukurti taisykl? supakuotoms program?l?ms
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2750770 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb KB2750770

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com