Veza ?Promeni ?ifru proizvoda? nije dostupna u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows Server 2012

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2750773 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da promenite ?ifru proizvoda u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows Server 2012, ne mo?ete da prona?ete vezu ?Promeni ?ifru proizvoda? u kategoriji ?Sistem? na kontrolnoj tabli.

Na primer, ?elite da konvertujete podrazumevanu ?ifru proizvoda u ?ifru za vi?estruku aktivaciju (MAK) na ra?unaru na kojem je instaliran Windows 8. Me?utim, ne mo?ete da prona?ete element u korisni?kom interfejsu koji vam omogu?ava menjanje ?ifre proizvoda.

Uzrok

Ovaj problem se javlja zato ?to veza ?Promeni ?ifru proizvoda? nije prikazana ako nije aktiviran Windows 8 ili Windows 2012.

Re?enje

Da biste promenili ?ifru proizvoda bez aktivacije operativnog sistema Windows, izaberite jedan od slede?ih metoda:

1. metod

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U polju za pretragu otkucajte Slui 3.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  search slui
 3. Dodirnite ikonu Slui 3 ili kliknite na nju.
 4. Unesite ?ifru proizvoda u prozor za aktivaciju operativnog sistema Windows, a zatim kliknite na dugme Aktiviraj.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  prozor za aktivaciju

2. metod

 1. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U polje za pretragu unesite upit Komandna linija.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  cmd komanda za pretragu
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme ?Dozvoli?.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  komandna linija sa punim privilegijama
 4. Pokrenite slede?u komandu na komandnoj liniji sa punim privilegijama:
  slmgr.vbs /ipk <?ifra proizvoda>
Napomena Tako?e, pomo?u upravlja?ke alatke za aktivaciju volumena (VAMT) 3.0 mo?ete da promenite ?ifru proizvoda sa udaljene lokacije, odnosno mo?ete da je promenite na vi?e ra?unara.

Dodatne informacije

U operativnom sistemu Windows 7 veza ?Promeni ?ifru proizvoda? je prikazana i kada Windows nije aktiviran.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2750773 - Poslednji pregled: 11. jun 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
Klju?ne re?i: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip KB2750773

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com