Cach giai quyt thng bao li "Khng th khi ng Microsoft Outlook" xay ra khi m Outlook 2010 (Bai vit Khc phuc D dang)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2751236 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

Khi m Outlook 2010, tai sao thi thy cac thng bao li nh "Khng th khi ng Microsoft Outlook, khng th m ca s Outlook, khng th m nhom th muc, khng th truy cp tp, ban khng co quyn bt buc truy cp tp XXX" hoc "Khng th m th muc email mc inh cua ban. Khng th truy cp tp, Ban khng co quyn bt buc truy cp tp XXX"? Lm th? no ti c th? gi?i quy?t s c ny?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814461Giai phap n gian 123

Trc tin, bm "Bt u", ri bm "Pa-nen iu khin".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814462Thay ?i "Xem theo" thanh "Bi?u t?ng L?n", sau bm vo "Th".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814463Bm "Tp D liu".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814464Tip theo, bm vao tp d liu ma ban hin ang s dung, ri bm "M vi tri tp".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814465Bm chu?t ph?i vo tp d? li?u ri bm vo "Thuc tinh".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814466Cu?i cng, h?y b? ch?n hp "Chi ?c" v b?m vo "OK".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814467Gi y, ban phai co th m Outlook 2010 ma khng gp s c.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2814468Vui l?ng cho chng ti bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2793678
Ban co hai long vi cac n?i dung cua chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c a c khc phuc."
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y tng hay hn."
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban s dung biu mu khao sat co th nm cui bai vit nay. Chung ti chao on moi khich l t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2751236 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
  • Microsoft Outlook 2010
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink KB2751236

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com