Bandant ?diegti ?Windows 8? KMS pagrindin? rakt? rodomas klaidos prane?imas 0xC004F015.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2752119 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandant ?diegti rakt? valdymo paslaug? (KMS) pagrindin? rakt?, skirt? aktyvinti ?Windows 8? ?Windows Server 2008 R2? KMS pagrindiniame kompiuteryje, rodomas ?is klaidos prane?imas:
0xC004F015: Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyba prane??, kad licencija n?ra ?diegta.
SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
?is klaidos prane?imas rodomas netgi ?diegus naujinim?, apra?yt? ?iame straipsnyje ?Microsoft? ?ini? baz?je:
2691586 Galimas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? KMS pagrindini? kompiuteri? naujinimas, skirtas palaikyti ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? (gali b?ti angl? k.)

Prie?astis

?i problema kyla d?l to, kad ?Windows 8? KMS pagrindin? rakt? galima ?diegti tik KMS pagrindiniame kompiuteryje, kuriame veikia toliau nurodytos operacin?s sistemos.
  • ?Windows 8?
  • ?Windows 7?, kurioje ?diegtas 2691586 naujinimas
  • ?Windows Vista?, kurioje ?diegtas 2691586 naujinimas
Kiekvienas KMS pagrindinis raktas yra susietas su ?Windows? leidim? grupe. Be to, KMS pagrindinio rakto, susieto su ?Windows? kliento operacine sistema, negalima ?diegti operacin?se sistemose ?Windows Server? ir atvirk??iai. ?Windows Vista? arba ?Windows 7? KMS pagrindin? rakt? galima ?diegti ?Windows Server 2003? KMS pagrindiniame kompiuteryje, bet n?ra naujinimo, ?galinan?io ?Windows Server 2003? KMS pagrindin? kompiuter? palaikyti ?Windows 8? arba ?Windows Server 2012? KMS pagrindinius raktus.

Sprendimas

Jei nepageidaujate ?diegti ?Windows 8? KMS pagrindinio kompiuterio, ?diekite ?Windows Server 2012? KMS pagrindin? rakt?. ?Windows Server 2012? KMS pagrindiniu raktu galite aktyvinti operacines sistemas ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008?, ?Windows 7?, ?Windows Server 2008 R2?, ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2752119 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 8 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb KB2752119

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com