Pristatymas POP pa?to Exchange abonement? gali atsirasti dublikat? el. lai?kus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2752393 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:

 • Galite konfig?ruoti Microsoft Exchange ir POP pa?to d??utes viena Microsoft Outlook profilyje.
 • Galite pasirinkti Exchange aplanke Gauta kaip POP s?skaitos pristatymo vieta Paskyros nustatymai.
 • ?jungsite ? Palikti lai?k? kopijas serveryjevariantas kad I?pl?stin? POP abonemento parametrus.
 • Viena i? ?i? situacij? taiko:
  • Naudodami program? "Outlook" daugiau nei vienas kompiuteris.
  • J?s turite kelet? versij? programos "Outlook" tame pa?iame kompiuteryje.
  • Keli profiliai yra naudojami tame pa?iame kompiuteryje.
Tokiu atveju "Outlook" gali parsisi?sti POP el. lai?k? kelis kartus ir gali sukurti dublikatus i? Exchange saugyklos.

Prie?astis

Programa Outlook naudoja susietoje prane?im? saugykloje pavadintas "Outlook" lai?k? Manager steb?ti unikal? identifikatori? (UID) prane?im? skai?ius. Kai sukuriate nauj? profil?, programa Outlook sukuria nauj? susijusios prane?im?, kad turi nauj? paie?kos rakt?. Nes ?is prane?imas n?ra ?i? prane?im? UIDs, Outlook atsisiun?ia juos dar kart?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukonfig?ruokite POP3 abonentas pristatyti el. lai?kus ? "Outlook" duomen? (.pst) fail?. Arba, j?s galite i?jungti,Palikti lai?k? kopijas serveryjegalimyb? POP s?skaita.

Daugiau informacijos

"Outlook 2007"

Nor?dami pakeisti pristatymo viet? lai?k? POP3 abonement? programoje Outlook 2007, atlikite ?iuos veiksmus:

 1. Spustel?kite ?rankiai.
 2. Pasirinkite Paskyros nustatymai.
 3. Pa?ym?kite POP3 abonement?, kur? norite keisti.
 4. Spustel?kite Keisti aplanko.
 5. Lango naujas el. pa?to pristatymo viet?, pasirinkite aplank?, kur? norite naudoti.
 6. Spustel?kite gerai Nor?dami ?ra?yti keitimus.
 7. U?daryti lang? abonemento parametrai.

Outlook 20120

Jei norite pakeisti pristatymo viet? lai?k? POP3 abonemento ? "Outlook 2010", atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Juostel?je, spustel?kite Failas.
 2. Spustel?kite Paskyros nustatymai, tada pasirinkitePaskyros nustatymai.
 3. Pa?ym?kite POP3 abonement?, kur? norite keisti.
 4. Spustel?kite Keisti aplanko.
 5. Lango naujas el. pa?to pristatymo viet?, pasirinkite aplank?, kur? norite naudoti.
 6. Spustel?kite gerai Nor?dami ?ra?yti keitimus.
 7. U?daryti lang? abonemento parametrai.
Daugiau informacijos apie numatyt?j? viet? el. lai?k? POP3 abonemento ? "Outlook 2010", spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
983131 Pagal numatytuosius nustatymus nauj? Outlook duomen? fail? (.pst) yra sukurta "Outlook 2010" Jei norite prid?ti nauj? POP3 abonentas
Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti POP3 abonentas palikti lai?k? kopijas serveryje, eikite ? "Microsoft" interneto svetain?je:
Skaityti POP3 el. lai?k? keliuose kompiuteriuose

Savyb?s

Straipsnio ID: 2752393 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2752393 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2752393

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com