"InfoPath negali i?saugoti ?i? form?" klaidos prane?imas bandant publikuoti "InfoPath" formos serveryje SharePoint Server 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2752612 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Manau, kad j?s naudojate Microsoft InfoPath serveryje "Windows Server 2008 R2", ir kompiuterio naudojimo patirties funkcij? ne?galintas serveryje. Tokiu atveju negalite InfoPath skelbti "InfoPath" formos serveryje Microsoft SharePoint Server 2013 m. Be to, kai bandote publikuoti ir ?ra?ykite form?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

InfoPath negali ?ra?yti ?i? form?: Formos pavadinimas. ?ioje dokument? bibliotekoje buvo pervadintas arba panaikintas, arba tinklo problemos neleid?ia fail? nei?saugoma. Kreipkit?s ? tinklo administratori?.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad kompiuterio naudojimo patirties funkcij? n?ra ?jungtas, "Windows Server 2008 R2" serverio. Tod?l ry?iai negali b?ti pagamintos i? "Windows Server 2008 R2" serverio SharePoint serveryje.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite kompiuterio naudojimo patirties funkcij?, ir i? naujo paleiskite "Windows Server 2008 R2" serverio. Tada prad?ti tem? tarnyb? i? "Windows" paslaug? konsol?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2752612 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft SharePoint Server 2013
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2752612 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2752612

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com