ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ฐานข้อมูลที่ระบุไม่ VAMT ฐานข้อมูลถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามที่สร้างฐานข้อมูล โดยใช้ VAMT 3.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows หรือ Windows 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2755159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานการจัดการเครื่องมือ (VAMT) 3.0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ฐานข้อมูลที่ระบุไม่ใช่ VAMT ฐานข้อมูลถูกต้อง
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของ VAMT:


รหัสเหตุการณ์ 1000
แหล่งที่มา: รันไทม์ VAMT
คำอธิบาย:
สตริงที่รุ่นของ schema ของฐานข้อมูลจะหายไป หรือไม่ถูกต้อง System.Data.SqlClient.SqlException: ไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม/ผู้ใช้ Windows NT 'ชื่อโดเมน> \administrator', รหัสข้อผิดพลาด 0x6e


รหัสเหตุการณ์: 1000
แหล่งที่มา: VAMT สแนปอิน
คำอธิบาย:
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL:
Microsoft.Licensing.VolumeActivation.VamtException: ฐานข้อมูลที่ระบุไม่ได้ VAMT ฐานข้อมูลถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีที่คุณใช้เข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างฐานข้อมูล

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหา เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลท้องถิ่น และจากนั้น พยายามสร้างฐานข้อมูล ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น การติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 จัดการ Studio Express (SSMSE), และจากนั้น สิทธิด้วยตนเองเกี่ยวข้อง

เมื่อต้องดาวน์โหลด SSMSE ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - จัดการ Studio Express
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของ SQL Server ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2755159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbprb kbsurveynew kbmt KB2755159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2755159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com