עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: עדכון עבור פגיעויות ב- Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2755399 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2755801

פתרון הבעיה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8 (KB2755399)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורדה את החבילה Windows8-RT-KB2755399-x86.msu כעת.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8 במערכות מבוססות x64 (KB2755399)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורדה את החבילה /Windows8-RT-KB2755399-x64.msu כעת.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows Server 2012 (KB2755399)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורדה את החבילה Windows8-RT-KB2755399-x64.msu כעת.

תאריך פרסום: 21.09.12

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי עדכונים

כלי איתור ופריסה והדרכה

מרכז האבטחה

נהל את עדכוני התוכנות והאבטחה שעליך לפרוס בשרתים, שולחנות עבודה ומערכות ניידות בארגונך. לקבלת מידע נוסף, ראה מרכז ניהול העדכונים של TechNet. אתר האינטרנט של Microsoft TechNet Security מספק מידע נוסף על אבטחה במוצרי Microsoft.

עדכוני אבטחה זמינים מ- Microsoft Update ו- Windows Update. עדכוני אבטחה זמינים גם במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר אותם בקלות רבה על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

לסיום, ניתן להוריד עדכוני אבטחה מ- Microsoft Update Catalog. Microsoft Update Catalog מספק קטלוג שניתן לבצע בו חיפושים של תוכן הזמין דרך Windows Update ו- Microsoft Update. תוכן זה כולל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות Service Pack. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Update Catalog, ראה השאלות הנפוצות של Microsoft Update Catalog.

הדרכה באיתור ופריסה

Microsoft מספקת הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכוני אבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות ומידע שיכולים לסייע למומחי IT להבין כיצד להשתמש בכלים שונים לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאמר 961747 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות לאיתור עדכוני אבטחה חסרים וכן שגיאות תצורת אבטחה נפוצות. לקבלת מידע נוסף, ראה Microsoft Baseline Security Analyzer.

הטבלה הבאה מספקת את סיכום האיתור של MBSA עבור עדכון אבטחה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהMBSA
Windows 8 עבור מערכות 32 סיביותלא
Windows 8 עבור מערכות 64 סיביותלא
Windows Server 2012 לא
הערה לקוחות המשתמשים בתוכנות מדור קודם שאינן נתמכות על ידי המהדורה האחרונה של MBSA, Microsoft Update ו- Windows Server Update Services, צריכים לעיין ב- Microsoft Baseline Security Analyzer ולפנות לסעיף "תמיכה במוצרים מדור קודם" כדי למצוא מידע על יצירת איתור עדכוני אבטחה מקיף באמצעות כלים מדור קודם.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) מאפשר למנהלי מערכות של טכנולוגיית מידע לפרוס את עדכוני המוצרים האחרונים של Microsoft במחשבים שבהם פועלת מערכת ההפעלה Windows. לקבלת מידע נוסף על אופן פריסת עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services, עיין במאמר TechNet, Windows Server Update Services.

שרת ניהול מערכות

הטבלה הבאה מספקת סיכום נתוני איתור ופריסה של SMS עבור עדכון אבטחה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהSMS 2003 עם ITMUSystem Center Configuration Manager
Windows 8 עבור מערכות 32 סיביותלאכן
Windows 8 עבור מערכות 64 סיביותלאכן
Windows Server 2012 לאכן
הערה Microsoft הפסיקה את התמיכה ב- SMS 2.0 ב- 12 באפריל, 2011. עבור SMS 2003, Microsoft הפסיקה גם את התמיכה ב- Security Update Inventory Tool (SUIT) ב- 12 באפריל, 2011. מומלץ ללקוחות לשדרג אל System Center Configuration Manager. ללקוחות שנשארים ב- SMS 2003 Service Pack 3, Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) מהווה גם הוא אפשרות.

עבור SMS 2003, SMS יכול להשתמש ב- SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידי Microsoft Update ונתמכים על-ידי Windows Server Update Services. לקבת מידע נוסף על SMS 2003 ITMU, ראה SMS 2003 Inventory Tool עבור Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על כלי סריקת SMS, ראה כלי סריקת עדכונים של תוכנת SMS 2003. ראה גם הורדות עבור Systems Management Server 2003.

System Center Configuration Manager משתמש ב- WSUS 3.0 לאיתור עדכונים. לקבלת מידע נוסף ראה מרכז מערכת.

לקבלת מידע מפורט, ראה מאמר 910723 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה.

Update Compatibility Evaluator עבור Application Compatibility Toolkit

עדכונים כותבים לעתים קרובות לאותם קבצים והגדרות רישום הנדרשים להפעלת היישומים שלך. מצב זה יכול לגרום לאי-תאימויות ולהאריך את הזמן הדרוש לפריסת עדכוני אבטחה. תוכל לשפר את הבדיקה והאימות של עדכוני Windows כנגד יישומים מותקנים באמצעות הרכיבים Update Compatibility Evaluator שכלולים עם Application Compatibility Toolkit.

Application Compatibility Toolkit (ACT) כולל את הכלים והמסמכים הדרושים להערכה ולהפחתה של בעיות תאימות ביישומים לפני פריסת Windows Vista, Windows Update, Microsoft Security Update או גירסה חדשה של Windows Internet Explorer בסביבתך.

פריסת עדכון אבטחה

Windows 8 (כל המהדורות)

טבלת הפניות
הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. תוכל למצוא מידע נוסף בסעיף המשנה, מידע על פריסה, בסעיף זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 32 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2755399-x86.msu /quiet
עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 64 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2755399-x64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 32 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2755399-x86.msu /quiet /norestart
עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מהדורות 64 סיביות הנתמכות של Windows 8:
Windows8-RT-KB2755399-x64.msu /quiet /norestart
מידע נוסףראה בסעיף המשנה כלי איתור ופריסה והדרכה.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי לצמצם את האפשרות שיהיה צורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף על הסיבות מדוע אתה מתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהכדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההתקנה /Uninstall. לחלופין, לחץ על לוחה בקרה, לחץ על מערכת ואבטחה ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים. 
אימות מפתח רישוםהערה מפתח הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה. 

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף על הטרמינולוגיה שמופיעה במאמר מאגר ידע Knowledge Base זה, כגון תיקון חם, ראה מאמר 824684 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר הוא משולב יחד עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
/warnrestart:<seconds>כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש. 
/promptrestartכאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מודיע לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש. 
/forcerestartכאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מאלץ סגירה של יישומים ומתחיל בהפעלה מחדש. 
/log:<file name>מאפשר כניסה לקובץ שצוין.
/extract:<destination>מחלץ את תוכן החבילה לתיקיית היעד.
/uninstall /kb:<KB number>מסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה.
הערה לקבלת מידע נוסף על המתקין Wusa.exe, ראה "המתקין העצמאי של Windows Update" במאמר TechNet, שינויים שונים ב- Windows 7.
אימות שהעדכון הוחל
מכיוון שיש מספר מהדורות של Microsoft Windows, השלבים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

אימות גירסת קובץ
 1. לחץ על התחל והקלד שם קובץ עדכון בתיבה חיפוש.
 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסיה כללי, השווה את גודל הקובץ לטבלאות מידע על קבצים שמסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות שמותקנות במערכת שלך, ייתכן שחלק מהקבצים המפורטים בטבלת המידע על הקובץ לא יותקנו. 
 4. תוכל גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים ולהשוות מידע, כגון גירסת קובץ ותאריך שינוי, באמצעות טבלאות המידע על קבצים המסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. 

  הערה תכונות מלבד גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע שבטבלת המידע על קבצים אינה שיטה נתמכת לאימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ייתכן ששמם של קבצים ישתנה במהלך ההתקנה. אם המידע על קובץ או גירסה לא נמצא, השתמש באחת השיטות הזמינות האחרות לאימות התקנת עדכון.
 5. לסיום, ניתן ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולהשוות מידע על הקובץ מהגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם המידע על הקובץ עבור הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

Windows Server 2012 (כל המהדורות)

טבלת הפניות
הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. תוכל למצוא מידע נוסף בסעיף המשנה, מידע על פריסה, בסעיף זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2755399-x64.msu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2755399-x64.msu /quiet /norestart
מידע נוסףראה בסעיף המשנה כלי איתור ופריסה והדרכה.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי לצמצם את האפשרות שיהיה צורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף על הסיבות מדוע אתה מתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהכדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש במתג ההגדרה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ואז, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מרשימת העדכונים.
אימות מפתח רישום

הערה מפתח הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה. 

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף על הטרמינולוגיה שמופיעה במאמר מאגר ידע Knowledge Base זה, כגון תיקון חם, ראה מאמר 824684 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
/norestartכאשר הוא משולב יחד עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
/warnrestart:<seconds>כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש. 
/promptrestartכאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מודיע לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש. 
/forcerestartכאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מאלץ סגירה של יישומים ומתחיל בהפעלה מחדש. 
/log:<file name>מאפשר כניסה לקובץ שצוין.
/extract:<destination>מחלץ את תוכן החבילה לתיקיית היעד.
/uninstall /kb:<KB number>מסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה.
הערה לקבלת מידע נוסף על המתקין Wusa.exe, ראה "המתקין העצמאי של Windows Update" במאמר TechNet, שינויים שונים ב- Windows 7.
אימות שהעדכון הוחל
מכיוון שיש מספר מהדורות של Microsoft Windows, השלבים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

אימות גירסת קובץ
 1. לחץ על התחל והקלד שם קובץ עדכון בתיבה התחל חיפוש.
 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסיה כללי, השווה את גודל הקובץ לטבלאות מידע על קבצים שמסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות שמותקנות במערכת שלך, ייתכן שחלק מהקבצים המפורטים בטבלת המידע על הקובץ לא יותקנו. 
 4. תוכל גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים ולהשוות מידע, כגון גירסת קובץ ותאריך שינוי, באמצעות טבלאות המידע על קבצים המסופקות במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. 

  הערה תכונות מלבד גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע שבטבלת המידע על קבצים אינה שיטה נתמכת לאימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ייתכן ששמם של קבצים ישתנה במהלך ההתקנה. אם המידע על קובץ או גירסה לא נמצא, השתמש באחת השיטות הזמינות האחרות לאימות התקנת עדכון.
 5. לסיום, ניתן ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולהשוות מידע על הקובץ מהגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם המידע על הקובץ עבור הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Flash.ocx11.3.374.710,670,94418-Sep-201202:22x86
Flashplayerapp.exe11.3.374.7695,64818-Sep-201202:22x86
Flashplayercplapp.cpl11.3.374.780,73618-Sep-201202:22Not Applicable
Flashutil_activex.dll11.3.374.7474,97618-Sep-201202:22x86
Flashutil_activex.exe11.3.374.7700,25618-Sep-201202:22x86
Flash.ocx11.3.374.710,670,94418-Sep-201202:23x86
Flashplayerapp.exe11.3.374.7695,64818-Sep-201202:23x86
Flashplayercplapp.cpl11.3.374.780,73618-Sep-201202:23Not Applicable
Flashutil_activex.dll11.3.374.7474,97618-Sep-201202:23x86
Flashutil_activex.exe11.3.374.7700,25618-Sep-201202:23x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Flash.ocx11.3.374.712,974,43218-Sep-201202:25x64
Flashutil_activex.dll11.3.374.7523,10418-Sep-201202:25x64
Flashutil_activex.exe11.3.374.7430,43218-Sep-201202:25x64
Flash.ocx11.3.374.712,974,43218-Sep-201202:25x64
Flashutil_activex.dll11.3.374.7523,10418-Sep-201202:25x64
Flashutil_activex.exe11.3.374.7430,43218-Sep-201202:25x64
Flash.ocx11.3.374.710,670,94418-Sep-201202:22x86
Flashplayerapp.exe11.3.374.7695,64818-Sep-201202:22x86
Flashplayercplapp.cpl11.3.374.780,73618-Sep-201202:22Not Applicable
Flashutil_activex.dll11.3.374.7474,97618-Sep-201202:22x86
Flashutil_activex.exe11.3.374.7700,25618-Sep-201202:22x86
Flash.ocx11.3.374.710,670,94418-Sep-201202:23x86
Flashplayerapp.exe11.3.374.7695,64818-Sep-201202:23x86
Flashplayercplapp.cpl11.3.374.780,73618-Sep-201202:23Not Applicable
Flashutil_activex.dll11.3.374.7474,97618-Sep-201202:23x86
Flashutil_activex.exe11.3.374.7700,25618-Sep-201202:23x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 8 ועבור Windows Server 2012

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 8

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,788
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2755399_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2755399_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,942
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_1995aa86a2baf648aca107ca0ebe14b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_96e08146a34fd303.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_339b82ce9a8adb551b2a0619dec51cdd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20523_none_40d61ce9c0963925.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_2888d0773ac86206.manifest
File versionNot Applicable
File size37,386
Date (UTC)21-Sep-2012
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20523_none_29146dd653e4347e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,386
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ושל Windows Server 2012

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_08ede537cf0e14ed0d659376dbd67837_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_1e84b75b039575e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a5af4c921ed9658962404605a831633_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_b796feb2eabfdcdc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_84a76bfaf325d33c.manifest
File versionNot Applicable
File size35,498
Date (UTC)21-Sep-2012
Time (UTC)10:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_853209100c428c5d.manifest
File versionNot Applicable
File size35,498
Date (UTC)21-Sep-2012
Time (UTC)10:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2755399_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,919
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2755399_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,954
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameWow64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_8efc164d27869537.manifest
File versionNot Applicable
File size36,234
Date (UTC)21-Sep-2012
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_8f86b36240a34e58.manifest
File versionNot Applicable
File size36,234
Date (UTC)21-Sep-2012
Time (UTC)09:22
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2755399 - Last Review: יום רביעי 24 אוקטובר 2012 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8
 • Windows 8 Release Preview
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Professional N
מילות מפתח 
atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability KB2755399

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com