การแก้ไข: สิ้นสุดบริการ TN3270 ลงโดยไม่คาดคิดเมื่อไคลเอนต์ TN3270 ที่มีชื่อโฮสต์ 32 อักขระเชื่อมต่อไปยังบริการในโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2756124 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ไคลเอนต์ TN3270 เชื่อมต่อไปยังบริการ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ TN3270 2010
 • บริการ TN3270 เซสชัน TN3270 กับเมนเฟรม IBM เริ่มทำงาน
 • ชื่อโฮสต์ของเวิร์กสเตชันไคลเอนต์ TN3270 มีความยาว 32 ตัว ตัวอย่าง ชื่อโฮสต์ของเวิร์กสเตชันไคลเอนต์เป็น "testclient1234.corp1.contoso.com"
สิ้นสุดในสถานการณ์นี้ บริการ TN3270 ลงโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:
================================================

รหัสเหตุการณ์: 7034

แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ

คำอธิบาย:

บริการ TN3270 ถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด จะมีดำเนินการนี้ 1 ครั้ง

================================================

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
================================================

รหัสเหตุการณ์: 1000

แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน

คำอธิบาย:

ชื่อโปรแกรมประยุกต์ faulting: tn3servr.exe รุ่น: 8.5.4430.2 ประทับเวลา: 0x4ed96d6a

ชื่อโมดูล faulting: MSVCR80.dll รุ่น: 8.0.50727.6195 ประทับเวลา: 0x4dcdd833

รหัสข้อยกเว้น: 0xc000000d

ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x000000000001d5fa

รหัสกระบวนการ faulting: 0xfb4

เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันการที่ไม่ถูกต้อง: 0x01cd911259ea7251

เส้นทางโปรแกรมประยุกต์ faulting: เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ C:\Program Files\Microsoft 2010\system\tn3servr.exe

เส้นทางของโมดูล faulting: C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_88e41e092fab0294\MSVCR80.dll

รายงาน Id: 9f090c5a-fd05-11e1-84cc-00155d4d5902

================================================

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการปรับปรุงแพ็คเกจ 5 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโฮสต์รวม Server 2010 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,48812-201216:15x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของโฮสต์รวม Server 2010
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,49612-201216:16x 86
Tn3servr.exe8.5.4607.2322,40012-201216:16x 64
หมายเหตุ เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ยังอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใช้การจำแนกชื่อ ตัวเลือกในคุณสมบัติ TN3270 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดสแน็ปอิน SNA Manager Microsoft Management Console (MMC)
 2. ขยายรายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
 3. คลิกขวา TN3270แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 4. ปิดการใช้งาน ใช้การจำแนกชื่อ ตัวเลือก
 5. คลิก ตกลง.
 6. บันทึกการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
หมายเหตุ ถ้าคุณได้กำหนดให้หน่วยตรรกะ TN3270 ประเภท (LU) เป็นชื่อของเวิร์กสเตชัน และปิดการใช้งานใช้การจำแนกชื่อตัวเลือก เวิร์กสเตชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มของ TN3270 LU ที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ คุณควรปิดการไม่ใช้ตัวเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อโฮสต์ที่ยาวเกิน 31 อักขระ:
 • เมื่อคุณดูเซสชัน TN3270 ที่ใช้งานอยู่ในตัวจัดการ SNA ไคลเอนต์ TN3270 คอลัมน์แสดงเฉพาะอักขระ 31 ครั้งแรกของชื่อโฮสต์ของสเตชันไคลเอนต์ TN3270
 • สมมติว่า คุณกำหนดพู TN3270 LU ชื่อเวิร์กสเตชัน และชื่อโฮสต์ยาวเกิน 31 อักขระ จากนั้น คุณสามารถแก้ไขชื่อเวิร์กสเตชัน และซึ่งทำให้ถูกตัดทอน ในสถานการณ์นี้ เวิร์กสเตชันไคลเอนต์ TN3270 ที่ได้รับผลกระทบสามารถเชื่อมต่อไปยังพู LU กำหนดหลังจากที่คุณบันทึกชื่อเวิร์กสเตชัน นอกจากนี้คุณด้วยตนเองต้องเพิ่มอักขระถูกตัดทอนกลับไปยังชื่อเวิร์กสเตชันก่อนที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2756124 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2756124 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2756124

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com