Cikk azonosítója: 2756127 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Bevezetés

A cikk a Microsoft System Center 2012 3. összegtő frissítőcsomagjában javított problémákat ismerteti, valamint a System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítési útmutatóját tartalmazza.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjában javított problémák

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)

1. probléma

Miután a System Center Data Protection Manager 2010 szoftverről a System Center Data Protection Manager 2012 termékre frissít, a szalagkezelési jelentés nem jeleníti meg a késésben lévő szalagokat.

2. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben az ügyfélvédelem méretezése nem felel meg a várt korlátoknak.

3. probléma

Ha a Windows PowerShell használatával próbálja megadni egy ügyfélszámítógép nevét a DPMServerName attribútumban, a Windows PowerShell összeomlik.

4. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben nem hajtható végre elemszintű SharePoint-helyreállítási művelet, ha a Microsoft SharePoint-webhelycsoport neve szóközt is tartalmaz.

5. probléma

Miután átnevez egy SharePoint-helyet a System Center Data Protection Manager 2012 termékben, a hely nem állítható vissza.

6. probléma

A System Center Data Protection Manager 2012 termékben a SharePoint-helyreállítási pontok állapotjelentése helytelen adatokat tartalmaz.

7. probléma

Az operációs rendszer nélküli helyreállítás bizonyos esetekben nem hajtható végre.

A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)

1. probléma

Ha a Windows Internet Explorer 32 bites verziójával indít el egy webkonzolt, a Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController vezérlő nem működik megfelelően.

2. probléma

Windows PowerShell parancsmag futtatásakor a következő hibaüzenet jelenik meg:
A Get-BPAModel nem ismerhető fel egy parancsmag neveként.
3. probléma

Ha módosítani próbál egy URL-címet a „webalkalmazás elérhetőségének felügyelete” sablonpéldányban, a rendszer nem alkalmazza a módosítást.

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750615)

1. probléma

Ha a SharePoint-hely nyelvét a System Center Service Manager 2012 portálon törökre állítja, a karakterláncok váratlanul angol nyelven jelennek meg.

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja nem javítja a következőket:

• Az események megnyitásakor és bezárásakor memóriavesztés történik a Service Manager 2012 konzolon.
• Halommemóriába beágyazott űrlap-vezérlőelem objektumok esetén a Service Manager 2012 konzol OutOfMemoryException hibával összeomlik.
• Ha a Service Manager 2012 konzolt a Citrix használatával nyitja meg, majd elindítja az Eseményűrlapok szolgáltatást, a Service Manager 2012 konzol teljesítménye a vártnál rosszabb.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítése

A System Center Data Protection Manager 2012 és a System Center Operations Manager 2012 frissítőcsomagjai a Microsoft Update webhelyről tölthetők le.

A System Center Service Manager 2012 frissítőcsomagjai emellett letölthetők a Microsoft letöltőközpont következő webhelyéről:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34960
 • A frissítések a Microsoft Update szolgáltatásból való letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a következő lépéseket egy olyan rendszeren, amelyen telepítve van a System Center 2012 valamelyik megfelelő összetevője.
  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.
  2. Kattintson duplán a Vezérlőpult Windows Update elemére.
  3. A Windows Update ablakban kattintson az Online frissítések keresése a következő forrásnál: Microsoft Update lehetőségre.
  4. Kattintson a Fontos frissítések érhetők el elemre.
  5. Jelölje ki a 3. összegző frissítőcsomag megfelelő csomagjait, majd kattintson az OK gombra.
  6. Az összegző frissítőcsomagok telepítéséhez kattintson a Frissítések telepítése lehetőségre.
 • Az összegző frissítőcsomagok a Microsoft Update katalógusból történő manuális letöltéséhez látogasson el a Microsoft következő webhelyeire:

  A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)
  A kép összecsukásaA kép kibontása
  Letöltés
  A Data Protection Manager 2012 frissítőcsomagjának letöltése.
  A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)
  A kép összecsukásaA kép kibontása
  Letöltés
  Az Operations Manager 2012 frissítőcsomagjának letöltése.
Az összegző frissítőcsomag elemeinek manuális telepítéséhez futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssorból:

msiexec.exe /update <PackageName>
A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának (KB2750631) telepítéséhez például futtassa a következő parancsot:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Telepítési utasítások

Telepítési utasítások a System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjához

A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Készítsen biztonsági másolatot a System Center Data Protection Manager 2012 adatbázisáról.
 2. Telepítse az összegző frissítőcsomagot a kiszolgálón, amelyen a System Center Data Protection Manager 2012 fut. Ehhez futtassa a kiszolgálón a DataProtectionManager2012-KB2751230.exe fájlt.

  Megjegyzések:

  • Az összegző frissítőcsomag telepítése előtt zárja be a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt.
  • Lehet, hogy az összegző frissítőcsomag telepítése után újra kell indítani a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgálót.
 3. Frissítse a védelmi ügynököket a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolon. Ehhez alkalmazza az alábbi módszerek egyikét.
  • Frissítse a védelmi ügynököket a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolon. Ehhez használja a következő módszert:
   1. Indítsa el a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt.
   2. A Kezelés lapon kattintson az Ügynökök fülre.
   3. A Védett számítógépek listán jelöljön ki egy számítógépet, majd kattintson a Frissítés lehetőségre a Műveletek panelen.
   4. Kattintson az Igen gombra, majd kattintson az Ügynökök frissítése elemre.

   Megjegyzés: Ha ezzel a módszerrel frissíti a védelmi ügynököket, lehetséges, hogy utána újra kell indítania a számítógépet.

  • Frissítse a védett számítógépeken a védelmi ügynököket. Ehhez használja a következő módszert:
   1. Szerezze be a védelmi ügynökök frissítőcsomagját a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgáló „DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00” mappájából.
   2. A System Center Data Protection Manager 2012 x86-alapú verzióin minden védett számítógépen futtassa a következő csomagot:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    A System Center Data Protection Manager 2012 x64-alapú verzióin minden védett számítógépen futtassa a következő csomagot:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Megjegyzés: A DPMAgentInstaller.exe csomag minden nyelvi verzióval használható.

   3. Indítsa el a System Center Data Protection Manager 2012 felügyeleti konzolt a System Center Data Protection Manager 2012 kiszolgálón.
   4. A Kezelés lapon kattintson az Ügynökök fülre.
   5. Jelölje ki a védett számítógépeket, kattintson az Adatok frissítése lehetőségre, majd győződjön meg róla, hogy a számítógépeken telepített ügynök verziószáma 4.0.1920.00.

Telepítési utasítások a System Center Operations Manager 2012 termék 3. összegző frissítőcsomagjához

A frissítéssel kapcsolatos ismert problémák
 • Miután az összegző frissítőcsomagot a System Center Operations Manager 2012 kiszolgáló valamennyi szerepén telepíti az Ügynök és az Átjáró szerep kivételével, a frissítések nem jelennek meg a Vezérlőpult Programok telepítése és eltávolítása elemében.
 • Az összegző frissítőcsomag telepítése után a konzol verziószáma nem változik. A System Center Operations Manager 2012 összegző frissítőcsomagjának telepítése után a konzol verziószáma a várt módon 7.0.8560.0 értékre módosul.
 • Az összegző frissítőcsomag a webkonzolra történő telepítése után a Windows Internet Explorer a következő hibaüzenetet jeleníti meg:
  Kiszolgálóhiba az „/OperationsManager” alkalmazásban.
  A probléma megoldásához zárja be, majd indítsa újra a Windows Internet Explorer böngészőt.
 • Az összegző frissítőcsomag eltávolítása után egy System.Management.Automation.ActionPreferenceStop kivétel következik be az Ügynökverziók meghatározása parancsfájlban, és a parancsfájl nem hajtható végre. A probléma megoldásához az InstallDirectory értékét a „"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations” beállításkulcsban a következőre kell módosítani: C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Megjegyzések a telepítéssel kapcsolatban
 • Az összegző frissítőcsomag a következő nyelveken tölthető le a Microsoft Update webhelyről:
  • Kínai (hagyományos)
  • Angol
  • Francia
  • Német
  • Olasz
  • Japán
  • Portugál (brazíliai)
  • Orosz
  • Spanyol
  Egyes összetevők nyelvfüggetlenek, és ezek frissítései nincsenek honosítva.
 • Az összegző frissítőcsomagot rendszergazdaként kell futtatnia.
 • Ha a konzol frissítése után nem kívánja újraindítani a számítógépet, a konzolszerep frissítésének alkalmazása előtt zárja be a konzolt.
 • A Microsoft Silverlight egy új példányának elindításához ürítse ki a böngésző gyorsítótárát a Silverlight keretrendszerben, majd indítsa újra azt.
 • Ne telepítse az összegző frissítőcsomagot közvetlenül a System Center 2012 kiszolgáló telepítése után. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az állapotfigyelő szolgáltatás nem inicializálható.
 • Ha engedélyezve van a Felhasználói fiókok felügyelete, futtassa a frissítés .msp fájljait egy rendszergazda jogú parancssorból.
 • Ahhoz, hogy frissíteni tudja az operatív adatbázisok és adatraktárak adatbázisait, rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie ezeken az adatbázispéldányokon.
 • A webkonzol javításainak engedélyezéséhez adja hozzá a következő sort a %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config fájlhoz:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Megjegyzés: Adja hozzá a sort a <system.web> elem alatt, a Microsoft Tudásbázis következő cikkének megfelelően:
911722 Az ASP.NET 1.1-es verziójáról az ASP.NET 2.0-s verziójára történő frissítés után hibaüzenetet kaphat, ha olyan ASP.NET-weblapokra látogat, amelyeken engedélyezve van a ViewState (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Támogatott telepítési sorrend
Az összegző frissítőcsomagokat a következő sorrendben ajánlott telepíteni.

Megjegyzés: Az összegző frissítőcsomag a kiszolgálói infrastruktúrán való telepítés előtt vagy után is telepíthető az ügynökökön.
 1. Telepítse az összegző frissítőcsomagot a következő kiszolgálói infrastruktúrára:
  1. Felügyeleti kiszolgáló vagy kiszolgálók
  2. Átjárókiszolgálók
  3. Jelentéskészítő kiszolgálók
  4. Webkonzol kiszolgálói szerepkörű számítógépek
  5. Műveleti konzol szerepkörű számítógépek
 2. Manuálisan importálja a felügyeleti csomagokat.
 3. Alkalmazza az ügynökfrissítést a manuálisan telepített ügynökökön, vagy végezze el a telepítést a műveleti konzol Függő nézetéből.

Megjegyzés: Ha engedélyezve van a felügyeleti csoportok összekapcsolása vagy a rétegzés, először a felső réteget kell frissíteni.

Telepítési információ
Az összegző frissítőcsomag telepítéséhez és a benne lévő fájlok kibontásához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Töltse le minden számítógépre a Microsoft Update szolgáltatásban elérhető frissítéseket. A Microsoft Update szolgáltatás minden számítógéphez biztosítja a megfelelő frissítéseket a telepített összetevőktől függően.
 2. Minden számítógépen futtassa a megfelelő MSP-fájlokat.

  Megjegyzések:
  • Az összegző frissítőcsomag a következő MSP-fájlokat tartalmazza: Használja az összes olyan MSP-fájlt, amely egy adott számítógéphez kapcsolódik. Ha például a webkonzol és a konzol szerepkörök egy felügyeleti kiszolgálón vannak telepítve, akkor három MSP-fájlt futtasson a felügyeleti kiszolgálón. A kiszolgáló minden egyes szerepkörére alkalmazzon egy MSP-fájlt.
  • Az alább felsorolt MSP-fájlokat tartalmazó .cab fájlok nevéhez a Microsoft Update egy GUID azonosítót fűzhet hozzá. A jelen utasítások után található táblázatban részletesen megtalálhatja az egyes honosított összetevő-frissítésekhez tartozó .cab GUID azonosítókat.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Importálja a következő felügyeleti csomagokat:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
A felügyeleti csomagok lemezről történő importálásáról a Microsoft TechNet következő webhelyén olvashat bővebben:
Operations Manager-felügyeleti csomagok importálása
Megjegyzés: A felügyeleti csomagokat a kiszolgáló összetevőinek frissítései tartalmazzák a következő elérési úton:
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Ha több területi beállítással töltött le tömörített MSP-fájlokat egy összetevőhöz, tekintse meg a következő táblázatot. A tábla tartalmazza a .cab fájl nevében megjelenő GUID azonosítókat. A tábla alapján meghatározhatja, hogy egy adott tömörített MSP-fájl melyik területi beállításhoz tartozik.
A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
ÖsszetevőArchitektúraTerületi beállításHozzáfűzött GUID azonosító
KonzolAMD 64Angol755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
Kínai71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
Németbc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Francia3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
Olasz494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Japán1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portugál (brazíliai)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Spanyola250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Orosz69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konzolx86Angol74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
Kínai0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
Némete92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Francia3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
Olasz71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Japáne6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portugál (brazíliai)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Spanyoled7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Orosz1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
JelentéskészítésAMD 64Angol8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
Kínai6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
Németd4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Francia2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
Olasz55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Japán1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portugál (brazíliai)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Spanyolabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Orosz7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
WebkonzolAMD 64Angol2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
Kínaia6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
Német48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Francia631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
Olasz5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Japánf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portugál (brazíliai)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Spanyolc429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Orosz15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Eltávolítási információ
Egy frissítés eltávolításához futtassa a következő parancsot:
msiexec/uninstall<PatchCodeGuid>//package <RTMProductCodeGuid>

Megjegyzés: Ebben a parancsban az „RTMProductCodeGuid” az alábbi GUID azonosítók egyikének helyőrzője:
A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
Kiszolgáló7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konzol (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konzol (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
JelentéskészítésA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
WebConsole (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Ügynök (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Ügynök (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Ügynök (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Átjáró7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
A „PatchCodeGuid” az alábbi GUID azonosítók egyikének helyőrzője:

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
PatchCodeÖsszetevőProcesszorHelyi
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konzolx64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konzolx86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Ügynökx64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Ügynökx86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Ügynökia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Átjáróx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Jelentéskészítésx64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Kiszolgálóx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}WebConsolex64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konzolx64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konzolx86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Jelentéskészítésx64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}WebConsolex64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konzolx64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konzolx86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Jelentéskészítésx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}WebConsolex64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konzolx64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konzolx86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Jelentéskészítésx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}WebConsolex64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konzolx64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konzolx86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Jelentéskészítésx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}WebConsolex64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konzolx64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konzolx86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Jelentéskészítésx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}WebConsolex64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konzolx64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konzolx86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Jelentéskészítésx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}WebConsolex64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konzolx64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konzolx86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Jelentéskészítésx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}WebConsolex64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konzolx64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konzolx86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Jelentéskészítésx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}WebConsolex64RU

Telepítési utasítások a System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjához

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagjának telepítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Zárjon be minden olyan alkalmazást, amely kapcsolódik a System Center Service Manager 2012 termékhez. Zárja be például a System Center Service Manager 2012 konzolját, az Önkiszolgáló portál hivatkozásait és a szerzői eszközt.
 2. Töltse le az összegző frissítőcsomagot, majd mentse egy célmappába.

  Megjegyzés:
  Ez az összegző frissítőcsomag a System Center Service Manager 2012 összegző frissítőcsomagjának x86-alapú és x64-alapú verzióját is tartalmazza. Töltse le a rendszerének megfelelő verziót.
 3. Nyissa meg a célmappát.
 4. Kattintson a jobb gombbal az SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe vagy az SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe fájlra, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként lehetőségre.
 5. Amikor a program kéri, fogadja el a Microsoft szoftverlicenc-szerződési feltételeit, majd kövesse a telepítési varázsló lépéseit.

A System Center 2012 3. összegző frissítőcsomag telepítése után frissülő fájlok

A System Center Data Protection Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2751230)

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

A System Center Operations Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750631)

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Nem alkalmazható
DashboardViewer.xap4,124,076Nem alkalmazható
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

A System Center Service Manager 2012 3. összegző frissítőcsomagja (KB2750615)

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
A módosult fájlokFájlméretVerziószám
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Nem alkalmazható
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Nem alkalmazható
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 2756127 - Utolsó ellenőrzés: 2012. december 7. - Verziószám: 1.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft System Center 2012
Kulcsszavak: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2756127
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com