Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του μηνύματος λάθους διακοπής "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 275678 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλήματων του μηνύματος λάθους διακοπής "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED".

Περισσότερες πληροφορίες

Το μήνυμα λάθους "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" είναι ένας κοινός τύπος μηνύματος λάθους διακοπής (STOP) το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT. Ένα μήνυμα λάθους διακοπής "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" υποδεικνύει ότι έχει εντοπιστεί μια κατάσταση σφάλματος από τον πυρήνα και η εκτέλεση των Windows NT δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί εξαιτίας αυτής της κατάστασης σφάλματος. Τα σφάλματα που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση του μηνύματος λάθους διακοπής "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" είναι παρόμοια με τα σφάλματα που προκαλούν την εμφάνιση του μηνύματος λάθους διακοπής "STOP 0x0000000A", όπως κατεστραμμένοι δείκτες, μη έγκυρες διευθύνσεις και άλλοι τύποι παραβιάσεων πρόσβασης. Ο έλεγχος σφαλμάτων STOP 0x0000001E εντοπίζει ένα σφάλμα που παρουσιάστηκε σε μια ενότητα κώδικα όπου δεν υπάρχουν ρουτίνες χειρισμού σφαλμάτων. Σημειώστε ότι οι περισσότερες εξαιρέσεις δημιουργούνται απευθείας στην ενότητα κώδικα που εκτελείται.

Οι πρώτες τέσσερις γραμμές ενός μηνύματος λάθους STOP 0x0000001E συνήθως εμφανίζονται ως εξής:
STOP: 0x0000001E (0xAAAAAAAA,0xBBBBBBBB,0xCCCCCCCC,0xDDDDDDDD) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
AAAAAAAAA from BBBBBBBB (CCCCCCCC,DDDDDDDD)
Address BBBBBBBB has base at XXXXXXXX - MODULE1.SYS Address CCCCCCCC has base at YYYYYYYY - MODULE2.SYS
Οι τέσσερις δεκαεξαδικές παράμετροι μετά τον κώδικα STOP (0xAAAAAAAA, 0xBBBBBBBB, 0xCCCCCCCC, 0xDDDDDDDD) έχουν τις ακόλουθες σημασίες:
 • Το 0xAAAAAAAA είναι ένας κώδικας που προσδιορίζει την εξαίρεση της οποίας ο χειρισμός δεν ήταν δυνατός.
 • Το 0xBBBBBBBB είναι η διεύθυνση στην οποία παρουσιάστηκε η εξαίρεση.
 • Το 0xCCCCCCCC είναι η πρώτη παράμετρος της εξαίρεσης και, ορισμένες φορές, είναι μια άλλη διεύθυνση στον κώδικα.
 • Το 0xDDDDDDDD είναι η δεύτερη παράμετρος της εξαίρεσης, η οποία μπορεί να έχει διάφορες σημασίες.

Ερμηνεία των παραμέτρων

Συνήθως, η διεύθυνση εξαίρεσης προσδιορίζει το πρόγραμμα οδήγησης ή τη λειτουργία που προκάλεσε το ζήτημα. Να σημειώνετε πάντοτε αυτή τη διεύθυνση και την ημερομηνία του προγράμματος οδήγησης ή της εικόνας που περιέχει αυτήν τη διεύθυνση.

Η πρώτη παράμετρος είναι ένας κωδικός σφάλματος των Windows NT και όλοι οι κωδικοί σφάλματος προσδιορίζονται στο αρχείο Ntstatus.h (το οποίο υπάρχει επίσης στο Windows NT 4.0 SDK). Η πρώτη παράμετρος σας αναφέρει τον τύπο του σφάλματος.

Η δεύτερη παράμετρος είναι επίσης σημαντική επειδή αναφέρει σε ποια λειτουργική μονάδα κώδικα παρουσιάστηκε το σφάλμα. Αυτό μπορεί συχνά να παραπέμπει σε κάποιο μεμονωμένο πρόγραμμα οδήγησης ή τμήμα υλικού που παρουσίασε σφάλμα, το οποίο συνήθως θα παρατίθεται στην τρίτη γραμμή της οθόνης διακοπής (STOP).

Οι δύο τελευταίες παράμετροι διαφέρουν, ανάλογα με την εξαίρεση που παρουσιάστηκε. Συνήθως, μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των παραμέτρων που περιλαμβάνονται με το όνομα του κωδικού σφάλματος στο αρχείο Ntstatus.h.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν παράμετροι στον κωδικό σφάλματος, αυτός θα είναι 0x00000000.

Για παράδειγμα, στο ακόλουθο μήνυμα λάθους STOP, παρουσιάστηκε μια παραβίαση πρόσβασης (0xC0000005) στην ενότητα Srv.sys, η οποία είναι η υπηρεσία διακομιστή σε λειτουργία πυρήνα:
STOP: 0x0000001E (0xC0000005, 0xFCA733B9, 0x00000000, 0x00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0xC0000005 from 0xFCA733B9 (0x0, 0x0)Address FCA733B9 has base at FCA70000 - SRV.SYS
Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν παράμετροι μαζί με αυτόν τον κωδικό σφάλματος.

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του μηνύματος λάθους διακοπής "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"

 1. Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που εντοπίστηκε στο μήνυμα λάθους STOP είτε με κάποιο γνωστό σωστό αντίγραφο που υπάρχει στο αποθηκευτικό μέσο εγκατάστασής σας είτε με μια ενημερωμένη έκδοση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
 2. Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης που εντοπίστηκε στο μήνυμα λάθους STOP ή οποιαδήποτε προγράμματα οδήγησης που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το νέο υλικό ή λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά. Αποσυνδέστε ή αντικαταστήστε το νέο υλικό για να διαπιστώσετε αν με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το ζήτημα.
 4. Εάν έχετε κάποιο πρόγραμμα οδήγησης οθόνης που δεν συνόδευε το λειτουργικό σας σύστημα, δοκιμάστε το τυπικό πρόγραμμα οδήγησης VGA ή κάποιο πρόγραμμα οδήγησης που είναι συμβατό με το λειτουργικό σας σύστημα.
 5. Προβάλετε την ακόλουθη τοποθεσία της λίστας συμβατότητας υλικού της Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List) στο Web, για να επαληθεύσετε ότι όλο το υλικό και τα προγράμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα (στα αγγλικά):
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 6. Εκτελέστε όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους συστήματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, ιδιαίτερα για τη RAM. Εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση του υλικού ή του λογισμικού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οποιεσδήποτε απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης ή υλικολογισμικού.
 7. Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης φίλτρων, όπως το λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου, τα προγράμματα εντοπισμού ιών, τα προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, κ.ο.κ.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 275678 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 7 Μαρτίου 2006 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot KB275678

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com