วิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 275678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "หยุด KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001E"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "หยุด KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001E" เป็นชนิดทั่วไปของข้อผิดพลาด stop คุณอาจได้รับในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "หยุด KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001E" บ่งชี้ว่า ตรวจพบเงื่อนไขข้อผิดพลาด โดยเคอร์เนล และ Windows NT ไม่สามารถทำงานต่อไปเนื่องจากการเงื่อนไขข้อผิดพลาดนี้ ชนิดของปัญหาที่อาจทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "หยุด KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001E" มีส่วนที่คล้ายกับปัญหาที่ทำให้เกิดเป็น "STOP 0x0000000A" ข้อผิดพลาด เช่นตัวชี้ไม่ถูกต้อง ที่อยู่ไม่ถูกต้อง และชนิดของการละเมิดการเข้าถึงอื่น ๆ การตรวจสอบจุดบกพร่อง 0x0000001E หยุดระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนของรหัสที่มีอยู่ไม่มีงานประจำการจัดการข้อผิดพลาด โปรดสังเกตว่า ข้อยกเว้นส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นโดยตรงในส่วนของโค้ดที่ทำงานอยู่

บรรทัดที่ 4 ด้านบนของ STOP 0x0000001E โดยทั่วไปปรากฏเป็น:
หยุด: 0X0000001E (0XAAAAAAAA, 0XBBBBBBBB, 0XCCCCCCCC, 0XDDDDDDDD) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
AAAAAAAAA จาก BBBBBBBB (CCCCCCCC, DDDDDDDD)
ที่อยู่ BBBBBBBB มีฐานที่ XXXXXXXX - MODULE1CCCCCCCC ที่อยู่ SYS มีฐานที่ YYYYYYYY - MODULE2SYS
พารามิเตอร์ทั้งสี่เลขฐานสิบหกหลังจากรหัสการหยุด (0xAAAAAAAA, 0xBBBBBBBB, 0xCCCCCCCC, 0xDDDDDDDD) มีความหมายที่ต่อไปนี้:
 • 0xAAAAAAAA คือ รหัสที่ระบุข้อยกเว้นที่ไม่มีจัดการ
 • 0xBBBBBBBB เป็นอยู่ซึ่งข้อยกเว้นเกิดขึ้น
 • 0xCCCCCCCC เป็นพารามิเตอร์แรกของข้อยกเว้น และบางครั้งเป็นที่อยู่อื่นในรหัส
 • 0xDDDDDDDD เป็นพารามิเตอร์ตัวที่สองของข้อยกเว้น ซึ่งสามารถแตกต่างกันไปในความหมาย

การตีความจากพารามิเตอร์

โดยปกติอยู่ในข้อยกเว้นระบุโปรแกรมควบคุมหรือฟังก์ชันที่เป็นสาเหตุของปัญหา หมายเหตุที่อยู่นี้และวันที่ของโปรแกรมควบคุมหรือรูปภาพที่มีข้อมูลนี้อยู่เสมอ

พารามิเตอร์ตัวแรกมีรหัสข้อผิดพลาดของ Windows NT และรหัสข้อผิดพลาดทั้งหมดจะถูกกำหนดในแฟ้ม Ntstatus.h (ซึ่งยังสามารถพบได้ใน Windows NT 4.0 SDK) พารามิเตอร์แรกบอกชนิดของข้อผิดพลาด

พารามิเตอร์ตัวที่สองยังมีความสำคัญเนื่องจากจะบอกกับคุณในโมดูลใดรหัสข้อผิดพลาดเกิดขึ้น บ่อยครั้งนี้สามารถชี้ไปยังโปรแกรมควบคุมแต่ละตัวหรือชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ที่อยู่ที่บกพร่อง ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกแสดงรายการในบรรทัดที่สามของหน้าจอทำให้หยุดชะงัก

พารามิเตอร์สองตัวสุดท้ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นเกิดขึ้น โดยทั่วไป คุณสามารถค้นหาคำอธิบายของพารามิเตอร์ที่มาพร้อมกับชื่อของรหัสข้อผิดพลาดในแฟ้ม Ntstatus.h

ถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่มีพารามิเตอร์ เหล่านี้จะเป็น 0x00000000

ตัวอย่าง ต่อไปนี้หยุดข้อผิดพลาด ละเมิดการเข้าถึง (0xC0000005) เกิดในโมดูล Srv.sys ซึ่งเป็นบริการเคอร์เนลโหมดเซิร์ฟเวอร์:
หยุด: 0X0000001E (0XC0000005, 0XFCA733B9, 0X00000000, 0X00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0xC0000005 จาก 0xFCA733B9 (0x0, 0x0) FCA733B9 อยู่มีฐานที่ FCA70000 - SRVSYS
หมายเหตุว่า ไม่มีพารามิเตอร์ได้เยี่ยม ด้วยรหัสข้อผิดพลาดนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาข้อความข้อผิดพลาด "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"

 1. ลองแทนไดรเวอร์ที่มีข้อจำกัดในการหยุดข้อผิดพลาด กับสำเนาที่รู้จักดีจากสื่อการติดตั้งของคุณ หรือ มีรุ่นที่ปรับปรุงจากผู้ผลิต
 2. ปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมที่ระบุในข้อผิดพลาด stop หรือโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งใหม่ใด ๆ
 3. ตรวจสอบว่า ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใหม่ใด ๆ คือติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ตัดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือแทนดูถ้าสามารถแก้ไขปัญหา
 4. ถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่ถูกไม่ถูกกำหนดให้กับระบบปฏิบัติการ ลองสลับไปยังโปรแกรมควบคุม VGA มาตรฐานหรือโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ
 5. ดูต่อไปนี้ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้กับรายชื่อเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อตรวจสอบว่า ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมทั้งหมดของคุณเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 6. เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัยระบบซึ่งจะถูกป้อน โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง RAM ถ้าเป็นการติดตั้งใหม่ของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ ติดต่อ ผู้ผลิตเนื่องจากสาเหตุใดจำเป็นต้องปรับปรุงสำหรับโปรแกรมควบคุมหรือเฟิร์มแวร์
 7. ปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมตัวกรองทั้งหมด การเช่นซอฟต์แวร์การควบคุมระยะไกล ไวรัส โปรแกรมสำรองข้อมูล และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 275678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbmt KB275678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:275678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com