Update Rollup 4 สำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2757011 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการการตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011

สิ่งสำคัญยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ แพฝั่งไคลเอ็นต์มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2757014 แพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับการปรับปรุงสะสม 4 สำหรับสิ่งจำเป็น Windows Small Business Server 2011 สำหรับ สำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 และสิ่งจำเป็น สำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมใช้งาน

ประเด็นหลักที่ได้รับการแก้ไข โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1

เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Launchpad บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X Lion ภูเขา 10.8 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถโหลดแฟ้มการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา 2

การติดตั้งตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์จะถูกบล็อคเมื่อคุณเปิด Gatekeeper และเปิดใช้งานการติดตั้งจาก AppStore หรือนักพัฒนาที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Mac OS X Lion ภูเขา 10.8

ปัญหา 3

สมมติว่า คุณมี 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 7 ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเริ่มบริการเก็บถาวรรายการทีวีจาก Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์หลังจากที่คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011

ปัญหาที่ 4

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การเชื่อมต่อไคลเอนต์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows 8 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 การดำเนินการล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจาก Windows Media Center ในระหว่างการติดตั้ง

ปัญหาที่ 5

เมื่อ Apple Bonjour บริการกำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์

การตัดสินค้าจากคลัง 6

เมื่อตัวระบุความปลอดภัย (SID) ว่างเปล่าในแฟ้มการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ใน Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011, corrupts ไคลเอนต์สำเนาสำรองฐานข้อมูล และบริการการสำรองข้อมูลของไคลเอ็นต์ล้มเหลว

ปัญหาที่ 7

เมื่อคุณเรียกใช้ช่วยตั้งค่าการเข้าถึงเว็บเพื่อกำหนดค่าโดเมน Windows Live ระยะไกล ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจจะถูกบล็อกเมื่อคุณพยายามเรียกดูเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกล (RWA) จากระยะไกล ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์ของ Windows Live ID เข้าสู่ระบบในช่วยที่จะถอนการติดตั้งโดยไม่คาดคิด

ปัญหา 8

สมมติว่า คุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ administered จากระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณตั้งค่าโซนเวลากับเวลามาตรฐานของแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา) ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโซนเวลา ในสถานการณ์นี้ โซนเวลาถูกถูกกำหนดเป็นแคลิฟอร์เนีย Baja บนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์

การตัดสินค้าจากคลัง 9

เมื่อมีการแปลง XML โมดูลจัดการแฟ้มไม่ถูกต้องใน Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสถานะที่ไม่สามารถเริ่มบริการบางอย่าง

ปัญหา 10

การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาข้อยกเว้นการบริการเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการการสำรองข้อมูลพยายามที่ดึงข้อมูลประวัติการสำรองข้อมูลจากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาข้อยกเว้นการบริการเซิร์ฟเวอร์สำรอง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ปัญหาที่ทราบ

ฉบับที่ 1

คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์ Mac ที่มี 4 ยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 การติดตั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Mac การไบนารีภายนอก เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้งตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์ Mac ก่อนที่คุณติดตั้ง Update Rollup 4

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 ติดตั้ง เท่านั้น

ปัญหา 2

คุณไม่สามารถเริ่มการเก็บถาวรรายการโทรทัศน์ add-in ที่ใน Windows Media Center หลังจากที่คุณติดตั้ง 4 ยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 8 เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตัวเชื่อมต่อไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ก่อนที่คุณติดตั้ง 4 ยกเลิกการปรับปรุง

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 ติดตั้ง เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 ด้วย

ข้อมูลรีจิสทรี

การใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ทำงานบางอย่างอาจได้รับผลกระทบระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนที่คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องเอาการปรับปรุงนี้ ใช้ใน โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม' นอกจากนี้ คุณต้องถอนแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดแยกต่างหาก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2757011 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Home Server 2011
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2757011 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2757011

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com