?Outlook 2013? paleid?iama i? naujo parinktis ?Susitikti dabar? arba ?Suplanuoti tiesiogin? susitikim?? naudojant ?Live Meeting? konferencij? papildinyje, skirtame ?Outlook?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2757536 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Laikykime, kad kompiuteryje ?diegiate ?Microsoft Live Meeting? konferencij? papildinio, skirto ?Microsoft Outlook?, 64 bit? versij? ir ?Outlook 2013? 64 bit? versij?. Kompiuteryje veikia ?Windows 8? kliento programos 64 bit? versija. Kai programoje ?Outlook 2013? naudojate skirtuko Konferencija funkcij? ?Susitikti dabar? arba ?Suplanuoti tiesiogin? susitikim??, ?Outlook? dialogo lange rodoma tokia informacija:
?Microsoft Outlook? nebeveikia
Be to, kai spustelite At?aukti, ?Outlook 2013? paleid?iama i? naujo ir rodomas puslapis Aplankas Gauta. Tada gausite tok? klaidos prane?im?:
PAPILDINIO PROBLEMA Nustatyta papildinio problema, tod?l jis i?jungtas
Spustel?jus Per?i?r?ti i?jungtus papildinius..., pasirodo dialogo langas I?jungti papildiniai ir pateikiama tokia informacija:
?ie papildiniai suma?ino efektyvum? arba suk?l? ?Outlook? gedim?.
?Microsoft? konferencij? papildinys, skirtas ?Microsoft Outlook?
?is papildinys suk?l? ?Outlook? gedim?

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite ?? kaupiam?j? naujinim?:
2770463 Kaupiamojo naujinimo, skirto ?Outlook? ?Live Meeting? konferencij? papildiniui, apra?as: 2012 m. gruodis (gali b?ti angl? k.)

Daugiau informacijos

?i? problem?, apra?yt? ?io straipsnio skyriuje Po?ymiai, sukelia ?Microsoft Live Meeting? konferencij? papildinio, skirto ?Microsoft Outlook? 64 bit? versijai, dizainas.

?i problema neb?dinga nurodytoms dviem aplinkoms.
1 aplinka
  • ?Windows 8? kliento programos 32 bit? versija
  • ?Outlook 2013? kliento programos 32 bit? versija
  • ?Live Meeting? konferencij? papildinio, skirto ?Outlook?, 32 bit? versija
2 aplinka
  • ?Windows 8? kliento programos 64 bit? versija
  • ?Outlook 2013? kliento programos 32 bit? versija
  • ?Live Meeting? konferencij? papildinio, skirto ?Outlook?, 32 bit? versija
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft Office Live Meeting 2007? kliento program?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kaip atsisi?sti ?Microsoft Office Live Meeting 2007? kliento program?
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Live Meeting? konferencij? papildin?, skirt? ?Outlook?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kaip atsisi?sti ?Live Meeting? konferencij? papildin?, skirt? ?Outlook?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2757536 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot KB2757536

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com