Outlook 2013 se ponovo pokre?e kada koristite opcije ?Sastani se odmah? ili ?Zaka?i Live Meeting? u programskom dodatku Live Meeting konferencije u programu Outlook

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2757536 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Pretpostavimo da ste instalirali 64-bitnu verziju programskog dodatka Microsoft Live Meeting konferencije za Microsoft Outlook i 64-bitnu verziju programa Outlook 2013 na ra?unaru. Ra?unar koristi 64-bitnu verziju Windows 8 klijenta. Kada koristite funkcije ?Sastani se odmah? ili ?Zaka?i Live Meeting? na kartici Konferencijeu programu Outlook 2013, slede?e informacije se prikazuju u dijalogu programa Outlook:
Microsoft Outlook je prestao da radi
Pored toga, kada kliknete na dugme Otka?i, Outlook 2013 se ponovo pokre?e i prikazuje se stranica Prijemno po?tansko sandu?e. Zatim dobijate slede?u poruku o gre?ci:
PROBLEM SA PROGRAMSKIM DODATKOM Otkriven je problem sa programskim dodatkom i on je onemogu?en
Kada kliknete na Prika?i onemogu?ene programske dodatke..., pojavljuje se dijalog Onemogu?eni programski dodacii prikazuju se slede?e informacije:
Ovi programski dodaci su smanjili performanse ili su uzrokovali da Outlook prestane sa radom.
Programski dodatak Microsoft Conferencing za Microsoft Outlook
Ovaj programski dodatak je uzrokovao prestanak rada programa Outlook

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte slede?u zbirnu ispravku:
2770463 Opis kumulativne ispravke za programski dodatak Live Meeting konferencije za Outlook: decembar 2012. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Dodatne informacije

Ovaj problem je opisan u odeljku ?Simptomi? u ovom ?lanku i uzrokuje ga 64-bitna verzija programskog dodatka Microsoft Live Meeting konferencije za Microsoft Outlook.

Ovaj problem se ne pojavljuje u slede?a dva okru?enja.
1. okru?enje
  • Verzija od 32-bita za Windows 8 klijent
  • Verzija od 32-bita za Outlook 2013 klijent
  • Verzija od 32-bita programskog dodatka Live Meeting konferencije za Outlook
2. okru?enje
  • Verzija od 64-bita za Windows 8 klijent
  • Verzija od 32-bita za Outlook 2013 klijent
  • Verzija od 32-bita programskog dodatka Live Meeting konferencije za Outlook
Vi?e informacija o preuzimanju Microsoft Office Live Meeting 2007 klijenta potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Kako da preuzmem Microsoft Office Live Meeting 2007 klijenta
Vi?e informacija o tome kako da preuzmete programski dodatak Live Meeting konferencije za Outlook potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Kako da preuzmem programski dodatak Live Meeting konferencije za Outlook
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2757536 - Poslednji pregled: 28. januar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Outlook 2013
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot KB2757536

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com