MS13-002: תיאור של עדכון האבטחה עבור XML Core Services 3.0 ו- 0.6: 08.01.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2757638

חל על

מאמר זה חל על:
 • Microsoft XML Core Services 6.0 בעת השימוש עם:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 
  • Windows RT
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft XML Core Services 3.0 בעת השימוש עם:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-002. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזור להגן על המחשב המבוסס על Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן עבור XML Core Services 3.0 בלבד:
2719985 MS12-043: תיאור של עדכון האבטחה עבור XML Core Services 3.0: 10.07.12

מידע על הסרה

הערה לא מומלץ להסיר את ההתקנה של עדכוני אבטחה כלשהם.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows Server 2003
כדי להסיר עדכון אבטחה זה עבור Microsoft XML Core Services 3.0, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. לחלופין, השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקייה %Windir%\$NTUninstallKB2719985$\Spuninst.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista, של Windows Server 2008, של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
עדכון זה מותקן על ידי המתקין העצמאי של Windows Update (Wusa.exe). Wusa.exe אינו תומך בהסרת התקנות של עדכונים במערכות שבהן פועל Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 או Windows Server 2008 R2. כדי להסיר עדכון אבטחה זה ממחשבים שבהם פועלות מערכות הפעלה אלה, היכנס למערכת כמנהל, ולאחר מכן הסר את התקנת העדכון באמצעות הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לחץ על הצג עדכונים מותקנים לגישה לעדכון.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, תיקון חם זה מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KB2719985.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msxml6.dll6.20.2502.01,371,64806-Nov-201202:01x86SP3SP3GDR
Msxml6.dll6.20.2502.01,446,91206-Nov-201202:00x86SP3SP3QFE
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msxml6.dll6.20.2502.01,371,64806-Nov-201202:01x86SP3SP3GDR
Msxml6.dll6.20.2502.01,446,91206-Nov-201202:00x86SP3SP3QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msxml3.dll8.100.1053.02,193,92005-Nov-201201:12x64SP2SP2GDR
Wmsxml3.dll8.100.1053.01,187,84005-Nov-201201:12x86SP2SP2GDR\WOW
Msxml3.dll8.100.1053.02,193,92005-Nov-201201:10x64SP2SP2QFE
Wmsxml3.dll8.100.1053.01,187,84005-Nov-201201:10x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msxml3.dll8.100.1053.03,551,74405-Nov-201201:11IA-64SP2SP2GDR
Wmsxml3.dll8.100.1053.01,187,84005-Nov-201201:11x86SP2SP2GDR\WOW
Msxml3.dll8.100.1053.03,551,74405-Nov-201201:08IA-64SP2SP2QFE
Wmsxml3.dll8.100.1053.01,187,84005-Nov-201201:08x86SP2SP2QFE\WOW
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml6.dll6.20.5006.01,400,83202-Nov-201210:19x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-200609:41x86
Msxml6.dll6.20.5006.01,401,34402-Nov-201209:03x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-201209:03x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml3.dll8.100.5006.01,869,82402-Nov-201210:47x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-200611:13x64
Msxml3.dll8.100.5006.01,868,80002-Nov-201209:41x64
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-201209:41x64
Msxml6.dll6.20.5006.01,794,56002-Nov-201210:47x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-200611:13x64
Msxml6.dll6.20.5006.01,795,58402-Nov-201209:41x64
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-201209:41x64
Msxml3.dll8.100.5006.01,248,76802-Nov-201210:19x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-200609:41x86
Msxml3.dll8.100.5006.01,248,76802-Nov-201209:03x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-201209:03x86
Msxml6.dll6.20.5006.01,400,83202-Nov-201210:19x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-200609:41x86
Msxml6.dll6.20.5006.01,401,34402-Nov-201209:03x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-201209:03x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml3.dll8.100.5006.03,162,11202-Nov-201208:52IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04819-Jan-200808:13IA-64
Msxml3.dll8.100.5006.03,163,13602-Nov-201207:40IA-64
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-201207:40IA-64
Msxml6.dll6.20.5006.03,824,12802-Nov-201208:52IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04819-Jan-200808:13IA-64
Msxml6.dll6.20.5006.03,826,17602-Nov-201207:40IA-64
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-201207:40IA-64
Msxml3.dll8.100.5006.01,248,76802-Nov-201210:19x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-200609:41x86
Msxml3.dll8.100.5006.01,248,76802-Nov-201209:03x86
Msxml3r.dll8.20.8730.12,04802-Nov-201209:03x86
Msxml6.dll6.20.5006.01,400,83202-Nov-201210:19x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-200609:41x86
Msxml6.dll6.20.5006.01,401,34402-Nov-201209:03x86
Msxml6r.dll6.0.3883.02,04802-Nov-201209:03x86
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml6.dll6.30.7600.171571,388,54402-Nov-201204:50x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7600.213601,389,56802-Nov-201204:52x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.179881,389,56801-Nov-201204:47x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.221491,388,54401-Nov-201204:35x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml3.dll8.110.7600.171571,880,06402-Nov-201205:30x64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml3.dll8.110.7600.213601,879,04002-Nov-201205:38x64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml3.dll8.110.7601.179881,882,62401-Nov-201205:43x64
Msxml3r.dll8.110.7601.166652,04826-Jun-201003:55x64
Msxml3.dll8.110.7601.221491,879,55201-Nov-201205:31x64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml6.dll6.30.7600.171572,001,40802-Nov-201205:30x64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml6.dll6.30.7600.213602,002,43202-Nov-201205:38x64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml6.dll6.30.7601.179882,002,43201-Nov-201205:43x64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml6.dll6.30.7601.221492,001,92001-Nov-201205:31x64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:30x64
Msxml3.dll8.110.7600.171571,236,99202-Nov-201204:50x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml3.dll8.110.7600.213601,236,99202-Nov-201204:52x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml3.dll8.110.7601.179881,236,99201-Nov-201204:47x86
Msxml3r.dll8.110.7601.166652,04826-Jun-201003:24x86
Msxml3.dll8.110.7601.221491,236,48001-Nov-201204:35x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7600.171571,388,54402-Nov-201204:50x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7600.213601,389,56802-Nov-201204:52x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.179881,389,56801-Nov-201204:47x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.221491,388,54401-Nov-201204:35x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml3.dll8.110.7600.171573,149,31202-Nov-201204:28IA-64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml3.dll8.110.7600.213603,149,31202-Nov-201204:45IA-64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.179883,149,31201-Nov-201204:22IA-64
Msxml3r.dll8.110.7601.166652,04826-Jun-201003:01IA-64
Msxml3.dll8.110.7601.221493,147,77601-Nov-201204:34IA-64
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml6.dll6.30.7600.171573,814,91202-Nov-201204:28IA-64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml6.dll6.30.7600.213603,815,93602-Nov-201204:45IA-64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.179883,815,93601-Nov-201204:22IA-64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml6.dll6.30.7601.221493,814,40001-Nov-201204:34IA-64
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:37IA-64
Msxml3.dll8.110.7600.171571,236,99202-Nov-201204:50x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml3.dll8.110.7600.213601,236,99202-Nov-201204:52x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml3.dll8.110.7601.179881,236,99201-Nov-201204:47x86
Msxml3r.dll8.110.7601.166652,04826-Jun-201003:24x86
Msxml3.dll8.110.7601.221491,236,48001-Nov-201204:35x86
Msxml3r.dll8.110.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7600.171571,388,54402-Nov-201204:50x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7600.213601,389,56802-Nov-201204:52x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.179881,389,56801-Nov-201204:47x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86
Msxml6.dll6.30.7601.221491,388,54401-Nov-201204:35x86
Msxml6r.dll6.30.7600.163852,04814-Jul-200901:07x86

מידע על קבצי Windows 8, Windows RT ו- Windows Server 2012

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערה קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים אינם רשומים.
עבור כל הגירסאות מבוססות-x86 של Windows 8 ו- Windows RT
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml6.dll6.30.9200.164471,802,24001-Nov-201204:41x86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472,04801-Nov-201204:20x86
Msxml6.dll6.30.9200.205511,802,24001-Nov-201204:42x86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512,04801-Nov-201204:21x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml3.dll8.110.9200.164471,836,03201-Nov-201204:40x64
Msxml3r.dll8.110.9200.164472,04801-Nov-201204:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.205511,836,03201-Nov-201204:41x64
Msxml3r.dll8.110.9200.205512,04801-Nov-201204:21x64
Msxml6.dll6.30.9200.164472,361,34401-Nov-201204:40x64
Msxml6r.dll6.30.9200.164472,04801-Nov-201204:21x64
Msxml6.dll6.30.9200.205512,361,34401-Nov-201204:41x64
Msxml6r.dll6.30.9200.205512,04801-Nov-201204:21x64
Msxml3.dll8.110.9200.164471,438,72001-Nov-201204:41x86
Msxml3r.dll8.110.9200.164472,04801-Nov-201204:20x86
Msxml3.dll8.110.9200.205511,438,72001-Nov-201204:42x86
Msxml3r.dll8.110.9200.205512,04801-Nov-201204:21x86
Msxml6.dll6.30.9200.164471,802,24001-Nov-201204:41x86
Msxml6r.dll6.30.9200.164472,04801-Nov-201204:20x86
Msxml6.dll6.30.9200.205511,802,24001-Nov-201204:42x86
Msxml6r.dll6.30.9200.205512,04801-Nov-201204:21x86
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2757638 - Last Review: יום שישי 22 פברואר 2013 - Revision: 2.0
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2757638

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com