Office 365: zasoby dotyczące rozwiązywania problemów z łącznością programu Outlook i urządzenia przenośnego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2757863 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Nie wiadomo, która wersja usługi Office 365 jest używana? Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Czy korzystam z usługi Office 365 w wersji po uaktualnieniu?
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera łącza do zasobów technicznych i informacji pomocy technicznej dotyczących rozwiązywania problemów z łącznością programu Microsoft Outlook i urządzeń przenośnych w usłudze Office 365.

ZASOBY

Nie można połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu programu Outlook

Artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
 • 2847916 Jak naprawić połączenie z kontem usługi Exchange Online w programie Outlook
 • 814441 Komunikat o błędzie „Wystąpił nieznany błąd” w programie Outlook
 • 2389390 Komunikat o błędzie podczas próby migrowania użytkowników ze środowiska lokalnego programu Exchange Server do usługi Exchange Online w usłudze Office 365: „Nie można połączyć się z serwerem”
 • 2459968 Program Outlook 2011 dla komputerów Mac nie konfiguruje automatycznie ustawień serwera poczty e-mail dla usługi Exchange Online w usłudze Office 365 w wersji przed uaktualnieniem
 • 924625 Podczas używania programu Outlook ze skrzynką pocztową programu Exchange 2007 nie można połączyć się z programem Exchange 2007 i jest wyświetlany komunikat o błędzie
Filmy

Niska wydajność

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2413813 Jak rozwiązywać problemy, w których program Outlook 2007 lub Outlook 2010 ulega awarii lub zawiesza się (przestaje odpowiadać), gdy jest używany z usługą Office 365
 • 2441551 Niska wydajność programu Outlook w środowisku usługi Office 365
 • 2646504 Jak usunąć automatyczne mapowanie dla udostępnionej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365

Automatyczne konfigurowanie konta kończy się niepowodzeniem w usłudze Office 365

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2404385 W programie Outlook nie można skonfigurować nowego profilu przy użyciu usługi wykrywania automatycznego programu Exchange dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online w usłudze Office 365
 • 2427141 Nie można odnaleźć użytkownika w książce adresowej offline w usłudze Office 365
 • 2429946 Jak rozwiązywać problemy z książką adresową trybu offline programu Outlook w środowisku usługi Office 365
 • 2644437 Jak zaktualizować ustawienia wykrywania automatycznego w celu rozwiązania problemów z programem Outlook, które występują po przejściu z usługi BPOS-S na usługę Office 365
 • 2710604 Komunikat o błędzie „Nie znaleziono wszystkich wymaganych metod uwierzytelniania” podczas używania narzędzia Remote Connectivity Analyzer do testowania metod uwierzytelniania określonej usługi w usłudze Office 365
 • 2710605 Komunikat o błędzie „Włączono anonimowe uwierzytelnianie dla katalogu wirtualnego” podczas używania narzędzia Analizator programu Exchange do wysyłania anonimowego żądania HTTP z serwera zdalnego do adresu URL w usłudze Office 365
 • 2710606 Komunikat o błędzie w narzędziu Exchange Remote Connectivity Analyzer podczas testowania funkcji Outlook Anywhere w środowisku usługi Office 365: „Nie można ustanowić wzajemnego uwierzytelniania”
 • 2710608 Komunikat o błędzie podczas korzystania z narzędzia MOSDAL do przeprowadzania wyszukiwania DNS w celu pobrania rekordu hosta (A) w środowisku usługi Office 365: „Nie można rozpoznać nazwy w systemie DNS”
Pomoc i artykuły w witrynie Microsoft TechNetFilmy

Powtarzające się monity o podanie hasła w programie Outlook

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2466333 Użytkownicy federacyjni nie mogą nawiązać połączenia ze skrzynką pocztową usługi Exchange Online
 • 2637629 Jak rozwiązywać problemy z komputerem ograniczające uwierzytelnianie rozbudowanego klienta usługi Office 365

Nie można wyświetlić informacji o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu programu Outlook

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2555008 Jak rozwiązywać problemy z informacjami o czasie wolnym/zajętym we wdrożeniu hybrydowym lokalnego programu Exchange Server i usługi Exchange Online w usłudze Office 365
 • 2581088 Jak rozwiązywać problemy uniemożliwiające użytkownikowi wyświetlanie informacji o czasie wolnym/zajętym innych użytkowników w programach Outlook 2007 i Outlook 2010 pakietu Office w środowisku usługi Office 365

Nie można skonfigurować urządzeń przenośnych

Artykuły z bazy wiedzy
 • 2427193 Urządzenie przenośne nie może nawiązać połączenia z usługą Exchange Online przy użyciu programu Exchange ActiveSync
 • 2679626 Konto e-mail usługi Office 365 nie jest automatycznie konfigurowane na urządzeniu z systemem Google Android lub urządzeniu z systemem Apple iOS przez usługę wykrywania automatycznego
Artykuły typu wiki dotyczące diagnostyki i narzędzi w społeczności usługi Office 365

Inne

artykuły z bazy wiedzy
 • 960625 Zestaw narzędzi pomocy technicznej Microsoft Online Services Diagnostics and Logging (MOSDAL)
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Społeczność usługi Office 365 w sieci Web.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2757863 - Ostatnia weryfikacja: 4 listopada 2013 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Online
Słowa kluczowe: 
o365022013 o365062011 pre-upgrade after upgrade o365 gwt guided walk through kbtshoot o365a o365e o365p o365m KB2757863

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com