"Tai bus pa?alinti esam? produkto raktas su KMS ?eimininke" ?sp?jimas bandydami ?diegti Office 2013 m. KMS pagrindinio kompiuterio raktas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2758428 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Tarkime, kad paleidus apimties aktyvinimo priemon?s vedlio norint ?diegti Microsoft Office 2013 m. rakt? valdymo tarnybos (KMS) priiman?iosios rakt? kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows 8. Tokiu atveju gausite toliau nurodyt? ?sp?jam?j? prane?im?:

Bus pa?alinti esam? produkto kod? ant KMS pagrindinio kompiuterio ir ?diegti ? t?, kur? ?ved?te.
Ar norite t?sti?

<Yes> <No></No></Yes>

Pastaba Esam? Windows KMS pagrindinio kompiuterio raktas negali b?ti pa?alinta spustel?justaip.

Daugiau informacijos

J?s galite ?diegti kelis km host rakt? ?vairi? produkt? kompiuteryje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2758428 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Professional 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbprb kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB2758428 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2758428

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com