עדכון שמתן פגיעות רשת זמין עבור Windows Embedded CE 6.0 R3.

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2758636
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר עדכון עבור Windows Embedded CE 6.0 R3 שמתקן פגיעות רשת.

מידע נוסף

בעת קביעת תצורה של מכשיר המבוסס על Windows Embedded CE 6.0 R3 כשרת אינטרנט, תוכנות סורק מסוימות של פגיעות רשת של ספקים חיצוניים יאתר פגיעות מסוג "מתקפת איפוס חיבור עיוור".  

מידע על עדכוני תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מטעם Microsoft. העדכון נקרא "עדכון חודשי של Windows Embedded CE 6.0 נובמבר 2012."

במקטע "פרטי הקובץ", שם הקובץ של החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר המאמר במאגר הידע Knowledge Base וסוג המעבד שכל חבילה חלה עליו. תבנית שם קובץ החבילה היא: Product version-yymmdd-kbnnnnnn-processor type. לדוגמה, "Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi" הוא התיקון של ARMV4i Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder, המתועד במאמר KB מס' 2492159, שכלול בעדכון החודשי של חודש ינואר 2011.

כדי לפתור בעיה זו מיד, הורד עדכון חודשי זה של Windows Embedded CE 6.0 מאתר האינטרנט הבא של Microsoft.

מרכז ההורדות של Microsoft

Windows Embedded CE 6.0

תנאים מוקדמים

עדכון זה נתמך רק אם כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה מותקנים.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר שתחיל עדכון אבטחה זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • בתפריט Build, לחץ על Clean Solution (פתרון נקי), ואז לחץ על Build Solution.
  • בתפריט Build, לחץ על Rebuild Solution.
אינך חייב להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה ז??.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ המפורטות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

קובצי תוכנית התקנה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile sizeDateTimePath
Dhcpallo.lib721,23017-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Fw6.lib2,352,86417-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ip.lib2,273,01817-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ipsec.lib863,28217-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Natlib.lib952,93417-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Natwdm.lib124,11617-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ppp2app.lib502,63017-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tcp.lib1,261,03617-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tcpstk.lib246,33017-Nov-201200:49Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Dhcpallo.lib422,28817-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Fw6.lib1,733,11817-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ip.lib1,549,03617-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ipsec.lib529,50617-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Natlib.lib675,62817-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Natwdm.lib104,75017-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ppp2app.lib316,10017-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tcp.lib879,92217-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tcpstk.lib172,33817-Nov-201200:45Public\Common\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Dhcpallo.lib692,93617-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Fw6.lib2,339,39217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ip.lib2,128,49617-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ipsec.lib820,04217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Natlib.lib882,89217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Natwdm.lib115,87617-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ppp2app.lib481,66217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tcp.lib1,185,46217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tcpstk.lib234,64217-Nov-201200:57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Dhcpallo.lib412,70817-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Fw6.lib1,628,33217-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ip.lib1,475,02417-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ipsec.lib508,22217-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Natlib.lib646,88017-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Natwdm.lib98,94417-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ppp2app.lib313,40017-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tcp.lib846,59017-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tcpstk.lib165,33817-Nov-201200:53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Dhcpallo.lib693,05617-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Fw6.lib2,339,53617-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ip.lib2,128,62017-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ipsec.lib820,30017-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Natlib.lib882,98617-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Natwdm.lib115,90817-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ppp2app.lib481,75817-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tcp.lib1,185,63217-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tcpstk.lib234,67617-Nov-201201:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Dhcpallo.lib412,83617-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Fw6.lib1,628,48617-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ip.lib1,475,27617-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ipsec.lib508,41817-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Natlib.lib647,03617-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Natwdm.lib98,99417-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ppp2app.lib313,48217-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tcp.lib846,77217-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tcpstk.lib165,39217-Nov-201201:01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Dhcpallo.lib699,57417-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Fw6.lib2,356,11217-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ip.lib2,160,50217-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ipsec.lib826,71017-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Natlib.lib884,23817-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Natwdm.lib119,59617-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ppp2app.lib485,91017-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tcp.lib1,200,65217-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tcpstk.lib237,21817-Nov-201201:13Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Dhcpallo.lib417,37217-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Fw6.lib1,637,47217-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ip.lib1,495,13217-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ipsec.lib512,10817-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Natlib.lib654,84017-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Natwdm.lib102,05417-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ppp2app.lib317,35417-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tcp.lib856,52617-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tcpstk.lib167,55817-Nov-201201:09Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Dhcpallo.lib699,69417-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Fw6.lib2,356,25617-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ip.lib2,160,62617-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ipsec.lib826,96817-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Natlib.lib884,33217-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Natwdm.lib119,62817-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ppp2app.lib486,00617-Nov-201201:20Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tcp.lib1,200,82217-Nov-201201:20Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tcpstk.lib237,25217-Nov-201201:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Dhcpallo.lib417,50017-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Fw6.lib1,637,62617-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ip.lib1,495,38417-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ipsec.lib512,31017-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Natlib.lib654,99617-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Natwdm.lib102,10417-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ppp2app.lib317,43617-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tcp.lib856,70817-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tcpstk.lib167,61217-Nov-201201:17Public\Common\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Dhcpallo.lib633,05417-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Fw6.lib2,176,42217-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ip.lib1,827,87617-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ipsec.lib715,90017-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Natlib.lib772,27217-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Natwdm.lib105,62017-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ppp2app.lib434,67017-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tcp.lib998,52217-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tcpstk.lib205,12217-Nov-201201:28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Dhcpallo.lib390,48217-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Fw6.lib1,532,03417-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ip.lib1,334,10417-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ipsec.lib476,33817-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Natlib.lib599,00417-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Natwdm.lib95,92017-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ppp2app.lib294,97617-Nov-201201:24Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tcp.lib773,61017-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tcpstk.lib157,77217-Nov-201201:25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Dhcpallo.lib636,23617-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Fw6.lib1,941,57017-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ip.lib1,782,91217-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ipsec.lib698,39817-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Natlib.lib755,94817-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Natwdm.lib107,44417-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Ppp2app.lib428,06617-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Tcp.lib990,78417-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Tcpstk.lib208,39417-Nov-201200:41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Dhcpallo.lib399,03217-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Fw6.lib1,463,95417-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ip.lib1,317,89217-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ipsec.lib479,71017-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Natlib.lib604,97617-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Natwdm.lib101,71217-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Ppp2app.lib287,57217-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Tcp.lib774,20417-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Tcpstk.lib162,30617-Nov-201200:37Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

קבצים הנכללים בחבילת עדכון זו
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile sizeDateTime
Wincepb60-121130-kb2758636-armv4i.msi6,123,52003-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-mipsii.msi5,894,14403-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-mipsii_fp.msi5,906,43203-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-mipsiv.msi5,967,87203-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-mipsiv_fp.msi5,971,96803-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-sh4.msi5,783,55203-Dec-201209:28
Wincepb60-121130-kb2758636-x86.msi5,345,28003-Dec-201209:28
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

סטטוס

מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות עצמאיות שאינן תלויות במיקרוסופט. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2758636 - Last Review: יום שני 17 דצמבר 2012 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2758636

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com