MS13-072: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 h? th?ng vn ph?ng (MSO): ngy 10 thng 8 nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2760411 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh b?n tin b?o m?t MS13-072. ? xem b?n tin an ninh ?y ?, i ?n m?t trong cc web site Microsoft sau y:

Lm th? no ? c ?c tr? gip v h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t ny

Tr? gip ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i php b?o m?t cho cc chuyn gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t v h? tr?

Gip b?o v? my tnh c?a b?n ang ch?y Windows t? virus v ph?n m?m ?c h?i:Virus gi?i php v Trung tm b?o m?t

H? tr? ?a phng theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

i?u ki?n tin quy?t ? p d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t ny

? ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t ny, b?n ph?i c Service Pack 3 (SP3) cho h? th?ng Microsoft Office 2007 ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c gi b?n ghi d?ch v?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Lm th? no ? c ?c gi b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho gi Office 2007

Kh?i ?ng l?i thng tin

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t ny.

Thng tin thay th? b?n C?p Nh?t b?o m?t

B?n C?p Nh?t b?o m?t ny khng thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t pht hnh tr?c .

Lo?i b? thng tin

? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t ny, s? d?ng m?c Thm ho?c lo?i b? chng tr?nhho?cchng tr?nh v tnh nng m?c trong Panel iu khin.

Chi tiet tap tin

Phin b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n b? chuy?n thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngay gi m?c trong Panel iu khin.
Cho t?t c? cc phin b?n ?c h? tr? c?a 2007 h? th?ng vn ph?ng
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gian
Mso.dll12.0.6683.500017,325,76018 Thng b?y nm 201301:30

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2760411 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Professional Plus 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
T? kha:
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2760411 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2760411

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com