Outlook 2003 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: lapkri?io 13, 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2760492 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is naujinimas ?traukia daugiau apibr??imai ? nepageidaujamo el. pa?to filtrasprogramoje Microsoft Office Outlook 2003. ?iuose apibr??imuose ?vertinti ar neperskaitytus el. lai?kas tur?t? b?ti laikomas nepageidaujam? elektroninio pa?to prane?im?. ?is atnaujinimas buvo i?leistas lapkri?io 13, 2012.

Sprendimas

Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.


Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?iame naujinime yra fail? versij?, kurios yra i?vardytos lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Office2003-kb2760492-fullfile-ara.exe11.0.9669.50033,648,6085-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-bgr.exe11.0.9669.50033,652,5125-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-chs.exe11.0.9669.50033,641,9685-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-cht.exe11.0.9669.50033,642,4645-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-csy.exe11.0.9669.50033,649,6325-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-dan.exe11.0.9669.50033,650,6565-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-deu.exe11.0.9669.50033,652,1925-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ell.exe11.0.9669.50033,653,7285-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-enu.exe11.0.9669.50033,652,2085-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-esn.exe11.0.9669.50033,651,6805-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-eti.exe11.0.9669.50033,652,0005-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-fin.exe11.0.9669.50033,649,6325-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-fra.exe11.0.9669.50033,651,6805-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-heb.exe11.0.9669.50033,647,0885-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hin.exe11.0.9669.50033,655,0725-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hrv.exe11.0.9669.50033,652,5125-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hun.exe11.0.9669.50033,650,6565-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ita.exe11.0.9669.50033,651,6805-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-jpn.exe11.0.9669.50033,644,5285-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-kor.exe11.0.9669.50033,647,5845-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-lth.exe11.0.9669.50033,652,0165-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-lvi.exe11.0.9669.50033,652,0005-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-nld.exe11.0.9669.50033,651,6965-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-nor.exe11.0.9669.50033,649,1205-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-plk.exe11.0.9669.50033,651,1845-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ptb.exe11.0.9669.50033,650,6725-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ptg.exe11.0.9669.50033,651,6965-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-rom.exe11.0.9669.50033,653,0405-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-rus.exe11.0.9669.50033,650,6565-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-sky.exe11.0.9669.50033,653,0245-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-slv.exe11.0.9669.50033,653,5365-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-srl.exe11.0.9669.50033,652,0165-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-sve.exe11.0.9669.50033,649,1205-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-tha.exe11.0.9669.50033,652,0005-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-trk.exe11.0.9669.50033,652,0165-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ukr.exe11.0.9669.50033,653,5285-Nov-1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-zhh.exe11.0.9669.50033,645,3605-Nov-1221:16
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nor?dami nustatyti versij? fail?, kurie yra ?diegta kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgiant ? tai, koki? operacin? sistem? j?s naudojate.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Windows 7
 1. Spustel?kite prad?tiir tada spustel?kite kompiuteris.
 2. ? ? Ie?koti kompiuterio , ?veskiteOutlfltr.dat, ir tada paspauskite Enter.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Outlfltr.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke Bendra Pastaba ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Windows Vista
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Prad?ti
  , ir thenclick paie?kos.
 2. Spustel?kite I?pl?stin? paie?ka.
 3. Lauke vieta spustel?kite LocalHard diskai.
 4. Lauke pavadinimas ?veskiteOutlfltr.dat, tada spustel?kiteIe?koti.
 5. ? fail? s?ra??, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteOutlfltr.dat, o tada spustel?kiteYpatyb?s.
 6. Skirtuke Bendra Pastaba ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Windows XP
 1. Prad?ti ie?kos partneryje. Nor?dami tai padaryti, spustel?kiteprad?tiir tada spustel?kite Ie?koti.

  Pastaba Jei Windows Desktop Search pradeda, spustel?kite Clickhere naudoti ie?kos partneryje.
 2. Paie?kos rezultat? lange, srityje Ie?kos partneryje spustel?kite visi failai andfolders .
 3. Lange visas arba dalis failo vardo ?veskite Outlfltr.dat, tada spustel?kiteIe?koti.
 4. ? fail? s?ra??, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteOutlfltr.dat, o tada spustel?kiteYpatyb?s.
 5. Skirtuke Bendra ir skirtuk?versija , pa?ymi ypatybes, Outlfltr.dat failas, ? kur? ?diegta kompiuteryje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. Tipo Appwiz.cpl, tada spustel?kite gerai.
 3. Naudokite vien? i? ?i? proced?r?, priklausomai nuo to, koki? operacin? sistem? j?s naudojate.
  • Windows 7 ir Windows Vista
   1. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2760492, ir tada spustel?kite i?diegti.
  • Windows XP
   1. Paspauskite, jei norite pasirinkti ? Rodyti atnaujinimai ?ym?s langel?.
   2. Naujinim? s?ra?e, spustel?kite atnaujinti 2760492, ir tada spustel?kite ?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Informacija administratoriams apie .msp failus

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is naujinimas sudaro rinkmen? Microsoft Windows Installer failas (.msp fail?). .Msp fail? supakuojamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?is .msp failas yra platinama ?? naujinim?:
Outlfltr.msp

Informacija administratoriams apie tai, kaip i? naujo ?diegti specifini? komponent?

Jei atnaujinate savo administruojant? diegimo ta?k?, o tada recache ir i? naujo ?diegti "Outlook 2003" klient? kompiuteriuose, galite vykdyti komand? eilut?s komand?, kuri apima ir I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] nuosavyb?. ?i ypatyb? nurodo, ar norite i? naujo ?diegti komponentuose Outlook 2003 administracin?s paveiksliuke.

U? ?? naujinim?, kad I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] turto turi ?i? reik?m?:
OUTLOOKFiles
Arba, galite pakeisti ? i? naujo diegti = visi parametr? ir i? naujo ?diekite visus Microsoft Office komponentus kliento kompiuteryje.

Informacija apie tai, kaip paskirstyti produkto naujinimus 2003 Microsoft Office sistemos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Kaip paskirstyti Office 2003 produkt? atnaujinimus
Daugiau informacijos apie politik? kaip el. lai?k? bus filtruojamas i? nepageidaujamo el. pa?to prane?im? filtrus programoje Outlook arba Microsoft Exchange serverio, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
954199 Apra?ymas politikos kaip el. pa?to filtruojamas i? nepageidaujamo el. pa?to filtrus programoje Outlook ir Exchange serverio
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
MATEMATIKOS mokytojas ir i?tekli? Microsoft Office

Savyb?s

Straipsnio ID: 2760492 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2760492 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2760492

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com