Sadr?aj ?elija se prikazuje kao #N/A! nakon ?to omogu?ite ure?ivanje u radnoj svesci u za?ti?enom prikazu u programima Excel 2010 ili Excel 2013

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2761239 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Pretpostavimo da ste otvorili radnu svesku u za?ti?enom prikazu u programu Microsoft Excel 2010 ili Excel 2013. Radna sveska sadr?i funkciju Cell. Nakon ?to kliknete na Omogu?i ure?ivanje, sadr?aj u svakoj ?eliji u radnoj svesci se prikazuje kao #N/A!.

Zaobila?enje

Da biste re?ili ovaj problem, pritisnite F9 da biste a?urirali radnu svesku.

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2761239 - Poslednji pregled: 28. januar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2761239

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com