เนื้อหาของเซลล์แสดงเป็น #N/A หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแก้ไขในสมุดงานในมุมมองที่ได้รับการป้องกันใน Excel 2010 หรือ Excel 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2761239 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่าคุณเปิดสมุดงานในมุมมองที่ได้รับการป้องกันใน Microsoft Excel 2010 หรือ Excel 2013 สมุดงานนี้ประกอบด้วยฟังก์ชัน เซลล์ หลังจากที่คุณคลิก การเปิดใช้งานการแก้ไขเนื้อหาในแต่ละเซลล์ในสมุดงานจะถูกแสดงเป็น#N/A !

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กดF9เมื่อต้องการปรับปรุงสมุดงาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2761239 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2761239 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2761239

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com