Programoje ?Excel 2013? ?k?lus arba nusiuntus papildinius, ?Excel? papildini? komand? juostos nerodomos ar automati?kai pa?alinamos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2761240 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Naudojant priedus Microsoft Excel 2013 m., galite susidurti su ?iomis problemomis.

1 problema

Kai paleid?iate ?Excel? papildin? (.xlam) arba ?Excel 97???Excel 2003? papildin? (.xla), papildini? komand? juostos automati?kai nepateikiamos. Vietoj to, turite u?darykite visas darbaknyges ir pakartotinai paleidus program? Excel Rodyti komand? juostos.

2 problema

Kai i?krauti Excel pried?, (.xlam) arba "Excel" 97?2003 pried?, (.xla) arba u?daryti "Excel" makrokomand? darbaknyg? (.xlsm), kurioje yra komand? juostos, komand? juostos pried? arba Makrokomandas palaikanti darbaknyg? neb?t? i?montuojami i? visose atidarytose darbaknyg?se.

Prie?astis

?ios problemos kyla d?l ? nauj? vien? dokumento s?sajos (SDI) Excel 2013 metais. Naudojant senstel?jusi? komand? juosta objekto sukurti meniu, meniu elementai ?traukiami ? skirtuk? priedai juostel?s. "Excel" 2013 m. kiekvien? darbaknyg?s turi savo juostel?s. Tod?l, kai j?s pakrauti ar i?krauti priedai suk?rus juostel? darbaknyg?s, juostel?s n?ra atnaujinama.

?is kodo pavyzdys sukuria meniu elementus naudodami komand? juosta objekt?:
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls.Add(Type:=msoControlPopup)

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti problem? 1, u?darykite visas atidarytas darbaknyges ir paleiskite "Excel".

Nor?dami i?spr?sti problem? 2, naudokite vien? i? ?i? metod?:
 • Pakeisti komand? juostos su juostele (XML) elementu pried? arba ? makrokomand? darbaknyg?. Pla?iau apie juostel? (XML), eikite ? Microsoft tinklalapyje:
  Juostel?s XML
 • ? ? Workbook_BeforeClose renginys pried? arba Makrokomandas palaikanti darbaknyg?, kilpa per visus atidarytus langus, ir pa?alinti komand? juostos. Toliau pateikiamas kodo pavyzdys:
  For Each wnd In Application.Windows
      wnd.Activate
      Application.CommandBars("<ToolbarName>").Delete
  Next wnd
  
  Pastaba ?iame kodekse, vietos rezervavimo ?enkl?ToolbarName> yra komand? juostos vardas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2761240 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
Rakta?od?iai: 
kbaddin kbprb kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2761240 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2761240

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com