Identifikator ?lanka: 2761244 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Tasterska pre?ica F4 ne radi kao ?to je o?ekivano u programima Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007.

Na primer, kada sortirate red (red A), a zatim pritisnete taster F4 da biste ponovili radnju na drugom redu (red B), red B se ne sortira. Kada kopirate i lepite ?eliju, a zatim kada pritisnete taster F4, ?elija se lepi. Me?utim, ako ponovo pritisnete taster F4, ?elija se ne lepi.

Uzrok

Ovo je poznat problem u programima Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007.

Zaobila?enje

Ako ne mo?ete da koristite tastersku pre?icu F4 za ponavljanje komande ili radnje, ru?no obavite komandu ili radnju koju ?elite da ponovite.

Dodatne informacije

F4 je unapred definisana tasterska pre?ica u programu Excel koja ponavlja poslednju komandu ili radnju. Me?utim, ova pre?ica ne radi uvek.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2761244 - Poslednji pregled: 28. januar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Excel Home and Student 2010
  • Microsoft Excel 2013
Klju?ne re?i: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew KB2761244

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com