รายการของการตัดสินค้าจากคลังในการแก้ไขใน Office 2000 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 276257
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้คือ รายการของปัญหาในการแก้ไข โดย Microsoft Office 2000 Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2000 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
276367OFF2000: วิธีการที่รับล่าสุด Office 2000 Service Pack

ข้อมูลเพิ่มเติม

Access

246953BUG: Access 2000 ปิดการเข้าถึงใบไม้วิธีการทำงาน
255901ACC2000: ข้อมูลใหม่ในแฟ้ม ADP ถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้องในกล่องของข้อความที่มีค่าเป็นค่าเริ่มต้น
257589ACC2000: ความกว้างคงที่แบบอักษรในรายงานกำลังพิมพ์ไม่ถูกต้อง
269698ACC2000: การตอบสนองช้าเปิดแบบฟอร์มในมุมมองออกแบบ
271249ACC2000: ไม่สามารถพิมพ์อักขระ Unicode ไม่ใช่ ASCII
276270คุณสมบัติ ConnectionTimeOut DataSourceControl ถูกละเว้น
280433ACC2000: เสียไม่คาดคิดโครงการหายในฐานข้อมูลการเข้าถึง
280521ACC2000: ปุ่มแถบเครื่องมือ "บันทึกระเบียน" เป็นไม่พร้อมใช้งานเมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowEdits เป็นไม่มี (เท็จ)

Excel

200363OFF2000: Binder Office แฮงค์เมื่อปิดบัญชีตัวอย่างก่อนพิมพ์
246553OFF2000: สีของเส้น Dashed ในแผนภูมิฝังตัวหรือกราฟไม่สอดคล้อง
252730XL2000: Justify Command Does Not Insert Spaces Between Text from Each Cell
259347XL2000: Error Message: ORA-00923:FROM Keyword Not Found Where Expected
262113XL2000: Labels on XY Scatter Graphs Disappear in Print Preview
262472Graph 2000: Graph Font Changes from Sans Serif to Serif
262742XL2000: On Error Resume Next Takes Longer to Run Than in Excel 97
264517XL: Linked Charts Lose Custom Colors When You Update Source Data
264658XL2000: Format Painter Causes Excel to Stop Responding If Date Watch Add-in Is Enabled
264712XL2000: Access Violation Error Running VBA Code with UserForm, SaveCopyAs and Save Functions
265018XL2000: Cell Formulas Change When You Copy a Worksheet with an Embedded Chart
265023XL2000: Memory Leak When Excel Calculates User-Defined Functions
265311XL: Excel 95 Auto_xxxx Defined Name Values Change When Imported into Excel 97 or 2000
268524XL2000: Server Application Cannot Be Found When You Open Embedded Excel Object
269071XL2000: JPN: Excel Crashes When You Type Two-Digit Number and Character
269252XL2000: Update Available for the Excel 2000 SR-1 REGISTER.ID Function Vulnerability
269521XL2000: No Error Message Returned to VBA on Failed Save
269679XL2000: "Do You Want to Save the Changes You Made to { ?" in French Excel 2000
271900XL2000: JPN: PivotTable of OLAP Data Does Not Display Data Correctly
273559XL2000: Spelling Checker Does Not Offer Suggestions for Some Misspelled Words That Word 2000 Does

FrontPage

Outlook

223731OL2000: Custom Form Converts to a One-Off Form When You Change the Message Options
238765OL2000: Some Control Properties Create One-Off Forms
249318OL2000: Meeting Information Is Not Updated Correctly
249319OL: Cut, Copy, and Paste Commands Do Not Work in a Custom Form
251934OL2000: Imported .csv File Does Not Handle X.400 Address Types
252365OL2000: Retrieving an LDAP Certificate Through Multiple Levels of a Certificate Chain
254502OL2000: Rules Continue to Run on Personal Folders File
256036OL2000: Schedule+ Calendar Does Not Open with Outlook 2000
256980OL2000: Custom Field Does Not Display Large Amounts of Text
257588OL2000: When You Export Calendar Information to a .pst File the Invitation Sent Flag Is Not Saved
257650OL2000: Memory Leak in Loop Accessing Collaboration Data Objects
257793OL2000: An Extra Value Is Added When You Move to Another Field in Forms
257913OL: Outlook May Leave Messages in Your Outbox When Originally Composed by a Delegate
257927OL2000: The PrepareForm and ShowForm Functions Do Not Work
257968OL2000: Meeting Requests Are Not Processed in a Timely Manner
258247OL2000: คุณไม่สามารถรับบางการนัดหมายที่เกิดซ้ำเมื่อคุณใช้ในการจำกัดวิธีการในเวลาของค่าเฉลี่ยของกรีนิช
258584OL2000: Outlook (IMO) หยุดการตอบสนองเมื่อคุณสลับระหว่างโฟลเดอร์ IMAP
258754OL2000: นำเข้า iCalendar หรือ vCalendar การนัดหมายที่มีเวลาที่ไม่ถูกต้อง
259242OL2000: ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสียหายเมื่อคุณมีเกินพื้นที่ที่มีอยู่ในกล่องผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
260573XCLN: คัดลอกและวางของการนัดหมายใน Outlook 2000 สามารถสาเหตุซ้ำรายการปฏิทิน
261312OL2000: ตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่แสดงการนัดหมาย
262405OL2000: การประมวลผล Outlook ยังคง ทำงานอยู่หลังจากการคลิกจบการทำงานและบันทึกปิดเมื่อคัดลอกฟอร์มแบบกำหนดเองในมุมมองประเภท
262409OL2000: "ตัวควบคุม activex ไม่ปลอดภัย" ข้อผิดพลาดข้อความเมื่อคุณสลับระหว่างโฟลเดอร์หน้าแรกของเพจที่ประกอบด้วยการควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
262510OL2000: รวมปฏิทินที่พิมพ์ไม่มีการนัดหมายทั้งหมด
262611OL2000: รหัสผ่านหมดอายุกับหน้าจอพร้อมรับไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
262701OL2000: ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262870OL2000: Outlook หยุดตอบสนองหลังจากที่คุณติดตั้งการสำรองข้อมูลแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเพิ่มไว้
262922OL2000: คุณสามารถนัดหมายส่วนตัวของมุมมองที่ มีสิทธิ์ของผู้ตรวจทาน
263102XCLN: กล่องโต้ตอบรหัสผ่านสำหรับข้อมูลประจำตัวของโดเมนไม่ตอบสนองในตัวช่วยสร้างจดหมายระยะไกล
264389OL2000: ล้มเหลวในการเข้ารหัสลับขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่นจากไคลเอ็นต์ Exchange 5.0 Outlook 2000
264696OL2000: เตรียมใช้ Outlook ไม่งานในหน่วยความจำสำหรับเขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้เมื่อเขตข้อมูลไม่ได้ถูกแสดงไว้ในมุมมองปัจจุบัน
264997OL2000: ข้อผิดพลาดข้อความแสดงขึ้นเมื่อข้อความที่คัดลอกในการสนทนาที่ดูสำหรับแบบฟอร์มภายนอก
265012OL2000: บางวันรูปแบบสาเหตุพลาด ด้วยวันที่ระบุในรุ่นภาษาญี่ปุ่นของ Outlook 2000
265102OL2000: สาธารณะโฟลเดอร์ปฏิทินไม่ฟื้นฟูมุมมองเส้นเวลาเมื่อมีการเลือกกำหนดตามประเภท
265150OL2000: การบริการ (CW) LDAP Workgroup ของบริษัทไม่สนับสนุน SSL
265151OL2000: ข้อมูลใบรับรองจากผู้รับอยู่ไม่เพิ่มไปยังที่ติดต่อนั้น
265236OL2000: ไม่ตรงรายงานตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ของ OST กันข้อผิดพลาดในรายการที่ส่ง
265486OL2000: ประกาศฟอร์มการตอบสนองไปยังโฟลเดอร์'แบบร่าง'แทนของโฟลเดอร์ปัจจุบัน
265514XCLN: รุ่นภาษาอังกฤษของการแก้ไขปัญหาสำหรับ Outlook 2000 ที่เก็บผู้ให้บริการหน่วยความจำรั่ว
265866OL20: ปรับที่อยู่โทรสารสำหรับผู้ติดต่อของคุณจะไม่ปรุงอย่างถูกต้อง
266165OL2000: CopyFolder MAPI แสดง Unicode โดยไม่มีค่าสถานะ Unicode
266255XCLN: ค่าเริ่มต้นเส้นทางการสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ต้องการที่สามารถจัดโครงแบบ
266335OL2000: Outlook รางการจัดการส่วนเนื้อหาของค่าขนส่งกลับปิดของขาเข้าของข้อความจาก AUTODIN
267946OL2000: ไม่สามารถกำหนดค่าสถานะการปรับให้ตรงกันแบบออฟไลน์ โดยการใช้วัตถุข้อมูลการร่วมมือกันและวัตถุ Outlook รุ่นกับ Outlook 2000
268324XCLN: เปลี่ยนชื่อเฉพาะของพาเรนต์รายการสมุดสาเหตุเสียหายออฟไลน์รายชื่อ
268978OL2000: แฟ้ม Outcmd.dat เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มแถบคำสั่งกำหนดเอง
269047OL2000: จบการทำ Outlook งานเมื่อมีการเข้าถึง VBA คุณสร้างแถบเครื่องมือ
269289OL98: อักขระ A CR/LF ถูกเพิ่มไปยังข้อความเมื่อคุณบันทึกไว้ในโฟลเดอร์'แบบร่าง'
269485OL2000: Item_Write() และการลากปิด Outlook สาเหตุของรายการปฏิทินใหม่วาง
269781OL2000: Outlook ไม่ย้ายกฎเมื่อคุณปรับรุ่น
270045OL2000: การดาวน์โหลด "เรียกส่วนหัว" เป็น Systematic สำหรับข้อความทั้งหมด
270607OL2000: ฝังมี Activated ตัว Outlook หยุดแอปเพล็ต Java
270925OL2000: การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแก้ไขการรักษาความปลอดภัยของอีเมลที่ไม่ใช้เมื่อมีการจัดส่งข้อความไปยังแฟ้ม.pst แฟ้ม
271831OL2000: Outlook Quits When You Modify the Send Options
272087OL2000: Outlook Deletes Items When You Run the Move to Folder Command
272170OL2000: The IMAP Client Side Rules Fail
272290OL2000: Outlook Performs Load Balancing with Global Catalog Servers
273505OL2000: The Keyboard Changes to Hebrew Language When You Select a Name in the GAL or Contact List
273507สิ่งที่แนบมาบางตัวไม่ถูกบล็อค โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของอีเมล Outlook ใน Outlook 2000
273830OL2000: ออกแบบของข้อความของ Office ถูกส่งใน Jis Shift ในรุ่นภาษาญี่ปุ่นของ Outlook
273938OL2000: ส่งตัวเลือกนั้นไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ
274120OL2000: ตำแหน่งที่ตั้งการประชุมไม่แสดงอย่างถูกต้อง
274132OL2000: Outlook ไม่สามารถเปิดส่วนตัวการทำเครื่องหมายสินค้าหลังจากที่คุณย้ายได้ไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
274259OL2000: ออก Outlook (IMO) จากเมื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP ที่มีชื่อเหมือนกันของโฟลเดอร์ในกรณีที่อื่น
274298OL2000: ปุ่มการเรียกการสิ้นสุดไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ติดต่อ
274778OL2000: สิ่งที่แนบมาของชื่อที่ยาวสาเหตุ Outlook เพื่อหยุดการตอบสนอง
275162OL2000: ชื่อสิ่งที่แนบมาจะสูญหายไปเมื่อคุณส่งข้อความ ด้วย 400 X ในการเชื่อมต่อ
275462outlook ไม่ได้ออกหลังจากที่คุณเปิดวัตถุที่ถูกฝัง
275894OL2000: ข้อความที่มี Autoforwarded จากการแสดงผล X.400 MTA เป็นลบ
275902OL2000: รุ่นฝรั่งเศสของ Outlook ไม่แสดงมุมมองงานถูกต้อง
276517OL2000: ยกเลิกการประชุมที่เกิดซ้ำแล้วสำหรับทรัพยากรเมื่อผู้จัดการประชุมยกเลิกการนัดหมายครั้งเดียว
277823OL2000: รวมแฟ้มการจัดการ (IFM) สาเหตุมองไปเสียหาย

PowerPoint

226787PPT2000: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้นปรากฏไม่ให้ทำงาน
238192PPT2000: รูปภาพที่ถูกเชื่อมโยงแพ้เมื่อ Unpacking งานนำเสนอ
244609PPT: ไม่สามารถบันทึกงานนำเสนอหลังจากที่ผู้ใช้ที่สองเปิดงานนำเสนอเดียวกัน
257823PPT2000: ไม่สามารถ Ungroup แผนภูมิ 2000 Amigo แทรก
259894XCLN: ข้อความข้อผิดพลาดปิดงานนำเสนอ PowerPoint จากโฟลเดอร์สาธารณะ
262966ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: PPT2000: หน้าเว็บคุณร้องขอไม่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
263941PPT2000: ภาพนิ่งที่วางไม่ใช้การจัดรูปแบบจากต้นแบบบันทึกย่อ
264727PPT2000: เลื่อน/ลดระดับไม่ทำงานถูกต้องหลังจากการวางกล่องข้อความรายการหัวข้อย่อยจากต้นแบบภาพนิ่ง
264926PPT2000: ตั้งตัวรักษาหน้าจอมีค่าเป็นไม่มีหลังจากที่คุณเรียกใช้.PPS หรือใช้สวิตช์ /s
268447เรียก PPT2000: โปรแกรมสามารถจะใช้ในขณะที่คุณดูเว็บเพจหรือข้อความ HTML
270691PPT2000: PowerPoint จบการทำงานอย่างไม่คาดคิด หรือหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเรียกใช้ในการแสดงภาพนิ่ง

อื่น ๆ

260191OFF97: มี Polylines เปิดเปลี่ยนไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อคุณแก้ไขรูปภาพ
264709OFF2000: อักขระที่จะแสดงคว่ำลงเมื่อคุณแทรก EMF
265305XL2000: สมุดงานที่เสียหายหากคุณ ลบ คัดลอก และบันทึกในกระบวนงานแมโคร
265515WD2000: รูปแบบชื่อสโลสำหรับเดือนของมีนาคมไม่ถูกต้องในวันบาง
270141OFF2000: ตัวแก้ไขรูปถ่ายไม่ใช้เครื่องพิมพ์เริ่มต้น
271400OFF2000: ยาวบัฟเฟอร์เกินเมื่อคุณเปิดแฟ้ม HTML ที่อยู่ในรูปแบบ
280712OFF2000: JPN: "Filename.wmf แฟ้มไม่สามารถพบได้" Error Downloading Clip from Design Gallery Live

Word

211204WD2000: DocProperty Field Truncated After 127 Characters
240795WD2000: Date/Time Form Fields Not Converted Correctly from Word 97
248640WD2000: CAPS LOCK Key Stops Responding with French Keyboard Driver Installed
248644WD2000: "Run-Time Error 4605: This Command Is Not Available" When You Use PageSetup Property
248651WD2000: Table with Header Rows Appears Damaged in Multicolumn Document
249858WD2000: Incorrect Bookmark Names for Form Fields in Vertical Table Cells
250394WD2000: Word Document in Frame in Internet Explorer Freezes After Editing
253652WD2000: File Size Increases When Word Document Is Embedded as ActiveX Document
253970WD2000: Leading Zeros Are Ignored in Number Form Field Format
255259OL2000: Outlook Stops Responding When You Use Word as Your E-mail Editor
255970WD2000: Word หยุดการตอบสนองเมื่อสื่อสารกับ OLE1 OCX ผ่าน DDE ไปยังฟอร์ม VBA
256901OFF2000: ไม่ถูกต้องเพจฟอลต์เมื่อคุณพยายามจะพิมพ์จากตัวแก้ไขรูปถ่าย
256903WD2000: ชื่อวันเป็นไม่ถูกต้องในเอกสารหลังจากที่คุณบันทึกได้เป็น Word 6.0/95 หรือ HTML
259320WD2000: รูปแบบอินไลน์กราฟิกจะสูญหายไปเมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็น HTML
261158WD2000: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณใช้ตัวจัดการเหตุการณ์คลิ CommandBarButtonEvents
262028WD2000: การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอักษรเมื่อคุณเปิดแฟ้ม RTF จากต้นรุ่นของ Word
262633OFF2000: ต้นแบบไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบใหม่
263521WD2000: ไม่ถูกต้องเพจฟอลต์เมื่อคุณแยกเซลล์ที่ มี "ผสานเซลล์ก่อนแยก" เปิดปิด
263686WD2000: Word ที่หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิด หรือแก้ไขเอกสารที่ประกอบด้วยราย
263911WD2000: ตกเส้นขอบตารางนั้นหายเมื่อคุณเปิดเอกสารที่บันทึกไว้เป็น.rtf
264705WD2000: การข้อความข้อผิดพลาดในโปรแกรมเมื่อคุณทำการปรับปรุงสารบัญและส่วนประกอบ (เยอรมัน Word)
264706WD2000: แถบการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวตั้งจะพิมพ์อย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณตรวจทานเป็นตาราง
265007WD2000: การข้อบกพร่องป้องกันทั่วไปหลังจากที่ Word แก้ไขข้อความโดยอัตโนมัติ
265009การเปลี่ยน WD2000: Word 95 เอกสารถูกแปลงเป็น "เอกสาร Word" เมื่อเปิดใน Word 2000
265031WD2000: Word 2000 SR-1 การปรับปรุงความปลอดภัยของจดหมายคำสั่งมีพร้อมใช้งาน
265269WD2000: ยัติภังค์ไม่ทำงานใน Word 2000 สำหรับบางภาษายุโรป
265319WD2000: เชิงอรรถ#1 เปิดเมื่อคุณ Double-Click เชิงอรรถใด ๆ ในเอกสาร RTF
265516WD2000: ความกว้างการเปลี่ยนเซลล์ตารางเมื่อคุณเปิด Word 95, Word 97 หรือ RTF เอกสาร
268073WD2000: Localized สวิตช์รูปแบบเขตข้อมูลใน Word 95 เอกสารมีไม่ถูกต้องใน Word 2000
268337ไวยากรณ์ผิดพลาดเมื่อคุณอัพเด Word 97 SUM ฟิลด์คือ Word 2000 เอกสาร
268525WD2000: เอกสารที่ถูกลบเมื่อเปิดแบบอ่านอย่างเดียวในโปรแกรม ODMA
268895WD2000: จัดหมายเลขค่าลบบนปุ่มแมโครคือไม่ตำแหน่งที่แท็บที่เลขฐานสิบ
274226WD2000: แมโครเปิดใช้งานเมื่อคุณใช้แฟ้มฐานข้อมูลการเข้าถึงที่อยู่ใน Microsoft Word
274228WD2000: แมโครเปิดใช้งานเมื่อมีการให้ Word เปิดแฟ้ม ASD โดยอัตโนมัติ
279222WD2000: Word ที่หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้โปแลนด์เครื่องมือพิสูจน์อักษร
280715WD2000: ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องของ "Mainland" หรือ "สาธารณรัฐ" ตัวตรวจสอบไวยากรณ์แนะนำ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 276257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbprb kbservicepack kbhowto kbinfo kbmt KB276257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:276257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com