การปรับปรุงความเข้ากันได้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2764462 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงความเข้ากันได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเข้ากันได้ ใน Windows 8 และ ใน Windows Server 2012 Microsoft ออกการปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานโดยรวมของผู้ใช้เป็นประจำ

การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้คือวันเดือน 2012 พฤศจิกายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.

หมายเหตุ การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นที่วางจำหน่าย ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามจะติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่าง ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้ระบบไม่เสถียร
 • ฟังก์ชันหลักของเกม ของแอพลิเคชัน หรือของเฟิร์มแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่พบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Windows 8 ต่อไปนี้คือ สามกันมากที่สุด:

ฮาร์ดบล็อค

การปรับปรุงจะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดบล็อคป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows 8 ให้ทำงานบนระบบ

หมายเหตุMicrosoft ช่วยให้ Windows ทำให้ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft เท่านั้นถ้าผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน

ซอฟต์บล็อค

การปรับปรุงจะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชัน ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อหนึ่งในฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถใช้งานบน Windows 8 หรือทำให้ขาดเสถียรภาพประสบการณ์ใช้งานของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

การดำเนินการนี้อาจบล็อคโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการปรับรุ่น โปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าจะถูกติดตั้ง

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์ลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง
โปรแกรมควบคุมบลูทู Atherosคุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเพื่อทำการปรับรุ่น
ผู้สร้างสื่อการกู้คืน TOSHIBAแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว'ตัวจัดการ' V 1.00.1201.2201แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว'ตัวจัดการ' V 1.00.1201.0601แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่น
Comodo V ป้องกันไวรัส 5.10.31649.2253 การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Comodo V ป้องกันไวรัส 5.8.16726.2131การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Norton ป้องกันไวรัส 2012 V 19.0.0.128การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
V ญี่ปุ่น FlyFolder 4.0.0.5การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
V ญี่ปุ่น FlyFolder 4.0.0.4การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โทรทัศน์แบบดิจิทัล DiXiM iVDR รุ่นภาษาญี่ปุ่น V 1.0.0.0การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รีจิสทรี Mechanic V 11.1.0.188 การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Clearwire V 2.00.0043การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
AVG ป้องกันไวรัส 2012การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
OIGSM V 1.4.1.0เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
ปกติ LightScribe Labeler V 1.18.15.1เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
ซอฟต์แวร์ระบบ LightScribe V 1.18.26.7เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
V เดสก์ท็อป AOL 9.7เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
WinPcap V 4.1.2เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Mediencenter Assistent เยอรมัน V 2.7.0.1451เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Tekipakikakebomamu 8 (?????????8) ภาษาญี่ปุ่น V 8เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Telenorเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
HP HS2340 โปรแกรมควบคุม (Ericsson)เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
Windows Movie Makerเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,602,31619-ต.ค.-201222:43ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.20542310,78420-ต.ค.-201202:28x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,602,31619-ต.ค.-201222:42ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ต.ค.-201222:43ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ต.ค.-201222:42ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16440431,10420-ต.ค.-201202:44x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20542431,10420-ต.ค.-201202:48x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88219-ต.ค.-201222:43ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88219-ต.ค.-201222:42ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง369,30219-ต.ค.-201222:40ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง369,30219-ต.ค.-201222:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.1644039,93620-ต.ค.-201203:22x 64
Acspecfc.dll6.2.9200.2054239,93620-ต.ค.-201203:24x 64
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88619-ต.ค.-201222:40ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88619-ต.ค.-201222:41ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,602,31619-ต.ค.-201222:43ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.20542310,78420-ต.ค.-201202:28x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,602,31619-ต.ค.-201222:42ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ต.ค.-201222:43ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ต.ค.-201222:42ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16440431,10420-ต.ค.-201202:44x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20542431,10420-ต.ค.-201202:48x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_36e7a89978c1f401024590f5d220d7df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_c476f4a70c097ee9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_561d729ab379d641e00cc2d7c14089b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_fa6e36fb2eb35aa0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_58061a8797f165eaf64226efaf3f6918_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_dfc8084c04564b04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5c48e41c01bd85ef1b46f81a9220af6b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_a8269e9db0ef7cde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_83b8ccd86eb6f20a0ebf3d5ac04888c0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_e459df6d76b19060.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a9c9a2805dc90a6fb1202fa661a47f3a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_e7777e6d6c591e1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d1854443307df6246a7b46f6a8279ed0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_2013c5b0b7f36f30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d4ccb29919bd5c6c3a3afc789bb24de3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_18f078b7edef6aeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f48478c3965895.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,309
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098021d7dcb22b0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,309
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f584c2c39571ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_09812221dcb14464.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f78556c393a49a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098322b5dcaf7712.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08fa8634c390f09f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_09862393dcacc317.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_26f8537352b10dcc91597a4a795bb1be_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_2977f6849f8a121b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4541aa148e37d0d4138e07fd848ed8b4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_96adbaec4f989c3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_62f41ce56c5aa524b8dd4f69d36d4e17_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6b00757d85e59f2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9c01616a88223e181c8e8151ee7730bb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_05e4fce28b324740.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a754cb11769dcb6d603f1a56e09374ec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_31f05afd69e89578.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_abe64ce269ea1f4c411693d28e9d713a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_f97bb9847f1b6dee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b6427f8576d146002e98f4e111d9e406_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_c72696538c300b59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_de91ede2c88ae7b46b45348ff84c5528_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_a5853c94f2b1e199.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e64792f2fc30a566582a098621951b10_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_20b00cdca646a636.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f3c91e2ab20dcaae8047d89b97a1296d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_669de0b21167f080.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_65131ffc7bf3c9cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_659ebd5b950f9c43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651420467bf2e322.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_659fbda5950eb59a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651620da7bf115d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_65a1be39950ce848.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651921b87bee61d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_65a4bf17950a344d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)05:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f67ca4eb0548bc6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,311
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff367adc9705e3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,311
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f68ca98b053a51d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff467f7c96f7795.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f6dcc0ab04f23d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence mitigations c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff96969c96af648.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f78556c393a49a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence mitigations c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098322b5dcaf7712.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ต.ค.-2012
เวลา (UTC)03:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2764462 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB2764462 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2764462

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com