การใช้สคริปต์ Python กับ IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 276494
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Python คือ การ interpreted ภาษาสคริปต์คล้ายกันในแนวคิดกับ สคริปต์ Visual Basic ของ Microsoft (VBScript), Microsoft JScript, Perl หรือภาษาการเขียนสคริปต์อื่น ๆ ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ใช้โฮสต์การเขียนสคริปต์ Windows สำหรับความต้องการ VBScript และ JScript, IIS สามารถใช้ interpreters สคริปต์อื่น ๆ สำหรับ Active Server หน้า (ASP) เช่นเดียวกับสคริปต์อินเทอร์เฟซเกตเวย์ทั่วไป (CGI) อย่างง่าย บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ Python เป็นภาษาของคุณเขียนสคริปต์ของตัวเลือกสำหรับ CGI และ ASP

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกตัวแปล Python ใด ๆ เป็นโปรแกรมสคริปต์สำหรับการประมวลผล Python สคริปต์ ตัวอย่างในบทความนี้ใช้ 2.0 ActivePython ของ ActiveState

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการตั้งค่าตัวแปล Python ติดตั้งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสคริปต์สำหรับใช้กับ IIS และ ASP
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ที่ประกอบด้วยสคริปต์ Python มีแอพลิเคชันการเซ็ตอัพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาที่ไดเรกทอรีที่จุดเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ ในการอินเทอร์เน็ตบริการ'ตัวจัดการ' (ISM), และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้าน,ไดเรกทอรีเสมือนหรือไดเรกทอรีแท็บ
  3. ภายใต้การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ตรวจสอบว่า การชื่อ:กล่องข้อความที่ทำงานอยู่ และจึงที่ประกอบด้วยชื่อ
  4. ถ้ากล่องโต้ตอบจะไม่ทำงาน คลิกสร้างเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น ให้กับโปรแกรมประยุกต์ชื่อ (ชื่อเริ่มต้นเป็น "ค่าเริ่มต้นแอพลิเคชัน")
  5. ภายใต้Permissions:ตรวจสอบว่าดำเนินการ (รวมทั้งสคริปต์)ถูกเลือก
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ให้ดูที่โปรแกรม "การกำหนดค่าประยุกต์" ในวิธีใช้ของ IIS
 2. ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์การแมปแฟ้ม.py ถูกเซ็ตอัพ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
  1. ใน ISM ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคลิกขวาชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. จากนั้นคุณสมบัติต้นแบบรายการหล่นลง คลิกบริการ wwwแล้ว คลิกแก้ไข.
  3. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ แล้วคลิกconfiguration.
  4. เมื่อต้องการเพิ่มการแมปแอพลิเคชัน คลิกaddแล้ว สร้างการแมปใหม่ โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้ (แทนที่เส้นทางที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณ):
   • ปฏิบัติการ: "C:\Python20\python.exe %s % s" (สอง "% s" หลังจากมีการกระทำที่จำเป็นสำหรับใช้คอนโซลสคริปต์ interpreters แต่จะไม่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์มีอินเทอร์เน็ต API [ISAPI - ตามตัวแปลสคริปต์)
   • ส่วนขยาย: .py
   • โปรแกรมของสคริปต์: เลือก
   • ตรวจสอบที่มีอยู่ของแฟ้ม: คลิกเพื่อเลือก (สำหรับการรักษาความปลอดภัย)ตกลง.

 3. ตรวจสอบว่า สิทธิ์ในแฟ้มและไดเรกทอรีที่ถูกกำหนดอย่างถูกต้องในรายการการควบคุมการเข้าใช้งานของคอมพิวเตอร์ (ACL) สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ IUSR_[computername]และ IWAM_[computername]บัญชีผู้ใช้ต้องมีอย่างน้อย "อ่าน" สิทธิ์ (RX) เมื่อต้องการใช้ชนิดของการรับรองความถูกต้องของรหัสผ่านอื่น สิทธิ์ที่จำเป็นอาจแตกต่างกัน
สคริปต์ Python ต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อทดสอบสำหรับการติดตั้งที่เหมาะสมและดำเนินการของสคริปต์ CGI ตาม Python กับ IIS

สร้างแฟ้มข้อความเป็นตัวแก้ไขเช่น Microsoft Notepad และรวมบรรทัดของรหัสต่อไปนี้ บันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์สคริปต์เป็นTest.py.
print
print 'Status: 200 OK'
print 'Content-type: text/html'
print

print '<HTML><HEAD><TITLE>Python Sample CGI</TITLE></HEAD>'
print '<BODY>'
print '<H1>This is a header</H1>'

print '<p>' #this is a comment
print 'See this is just like most other HTML'
print '<br>'
print '</BODY>'
				

เรียกดู "Test.py" บนเว็บไซต์:
http://<computer_name></computer_name>/scripts/test.py
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ตัวแปล Python ที่เป็นของตัวแปลสคริปต์ในเพจของคุณ ASP หลังจากที่คุณมี Python สคริปต์โปรแกรมการลงทะเบียน สร้างแฟ้ม โดยใช้แผ่นจดบันทึก และรวมบรรทัดของรหัสต่อไปนี้ บันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์สคริปต์เป็นPython.asp.
<%@LANGUAGE=Python%>
<HTML>
<head></head>
<body>
<h1>Python Test</h1>

<%
#do some python stuff here

Response.Write('Python Test<br>')
Response.write('<h3>Smaller heading</hr>')
%>

</body>
</html>
				

เรียกดู "Python.asp" บนเว็บไซต์:
http://<computer_name></computer_name>/scripts/python.asp

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดู Python:
http://www.python.org/
สำหรับการดูตัวแปล Python ActiveState:
http://www.activestate.com/Products/ActivePython/

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 276494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB276494 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:276494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com