การแก้ไข: ตัวช่วยสร้างสร้าง LU ในตัวจัดการ SNA ไม่อนุญาต "นามสกุลแรก" ค่าที่มากกว่า 255

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2764942 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้ตัวช่วยสร้างสร้าง LU ในตัวจัดการ SNA เพื่อสร้างช่วงของตรรกะหน่วย (LUs) สำหรับการเชื่อมต่อโฮสต์ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2010
 • คุณสามารถพิมพ์ค่าหมายเลข LU แรก ฟิลด์และ หมายเลขของ LUsฟิลด์ในวิซาร์ดการสร้าง LU
 • คุณพยายามที่จะพิมพ์ค่าในการนามสกุลแรก ฟิลด์ที่มีค่ามากกว่า 255

ในสถานการณ์นี้ ค่าในการ นามสกุลแรกฟิลด์จะถูกปัดเศษหลังจากตัวเลขที่สอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์ค่าของ 256,นามสกุลแรก ฟิลด์ประกอบด้วยเท่านั้น 25. ถ้าคุณพิมพ์ค่า 255 หรือน้อยกว่า ค่าจะไม่ถูกปัดเศษ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวช่วยสร้างสร้าง LU 255 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่กำหนดอย่างไม่ถูกต้องนั้น นามสกุลแรก ในฟิลด์

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การแก้ไขที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2752426แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้เวลาหนึ่งของการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อสร้าง LUs ชื่อ LU รวมนามสกุลแรกค่าที่มากกว่า 255:
 • ใช้ตัวจัดการ SNA LU ชื่อที่มีที่ต้องสร้างด้วยตนเองนามสกุลแรก ค่าที่
 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งการตั้งค่าคอนฟิกการ SNACFG เพื่อสร้างชื่อ LU ที่มีค่าที่ต้องการ นามสกุลแรก ค่าที่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิซาร์ดการสร้าง LU สร้างเป็นชื่อ LU ช่วง โดยใช้ค่าต่อไปนี้:
 • ชื่อ LU พื้นฐาน
 • หมายเลข LU แรก
 • หมายเลขของ LUs
 • นามสกุลแรก

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า มีใช้ค่าต่อไปนี้:
 • ชื่อ LU ฐาน = BSELU
 • หมายเลข LU แรก = 2
 • หมายเลขของ LUs = 25
 • นามสกุลแรก = 50

ชื่อช่วงของ LU ในตัวอย่างนี้สร้างขึ้น โดยใช้การตั้งค่าเหล่านี้คือBSELU050โดยผ่านBSELU074. (ตัวอย่างนี้ยังอนุมานที่เลขศูนย์นำหน้าเปิดตัวเลือกการใช้งาน)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2764942 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2764942 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2764942

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com