นโยบายกลุ่มไม่ถูกใช้กับตัวควบคุมโดเมนต่าง ๆ ในโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 276516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Windows 2000 Professional เป็นสมาชิกของโดเมนโดยใช้ Windows 2000 กับตัวควบคุมโดเมนจำนวนมาก แอพลิเคชันของ'นโยบายกลุ่ม'อาจไม่ทำงาน ข้อผิดพลาด notable มากที่สุดคือ เหตุการณ์ 1001 โดย SceCli ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
ไม่สามารถแพร่กระจายนโยบายความปลอดภัย ระบบไม่พบเส้นทางที่ระบุ รหัสข้อผิดพลาด=% 3

\\ชื่อโดเมน\sysvol\ชื่อโดเมน\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf
ในการสืบค้นกลับเครือข่าย คุณเห็นว่า ไคลเอนต์ส่ง SMBs "DFS เรียก Referral" ไปยังเซิร์ฟเวอร์กับขนาดของบัฟเฟอร์ 4,096; 8,192; 16,384; 32,768 และ 57,344 การร้องขอแต่ละไม่ทำงาน และสร้าง STATUS_BUFFER_OVERFLOW

สาเหตุ

เมื่อไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 2000 พยายาม เชื่อมต่อใช้ร่วมกัน Sysvol จะใช้ร่วมกันเช่นเดียวกับเสียงแจกจ่าย File System (DFS) อื่นใด ๆ คุณพยายามดูรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การไดรฟ์ข้อมูลนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ส่ง SMB transact2 ที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีคำสั่ง "DFS เรียก Referral" เนื่องจาก Sysvol มีแบบจำลองมาก ตามที่มีตัวควบคุมโดเมนในโดเมน รายการเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การไดรฟ์ข้อมูลสามารถมีความยาวมาก

FQDNs UNICODE resultant ของโดเมนคอนโทรลเลอร์สามารถโฮสต์ Sysvol จำเป็นให้พอดีในการตอบสนองการ transact2 SMB ขีดจำกัดถูกแสดงโดย:
MaxNumOfDCsInASingleDomain ~ = 57344 / ((<length of="" dc="" fqdn="">+ 1) * </length> 2)
ดังนั้น ความยาวของตัวควบคุมโดเมน FQDNs และหมายเลขของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนกำหนดเขตแดนที่ข้อจำกัดนี้จะเกิดขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date    Time  Version    Size  File name
  -----------------------------------------------------
  10/24/2000 09:38p 5.0.2195.2560 74,448 Dfs.sys
  10/24/2000 09:38p 5.0.2195.2560 90,384 Dfssvc.exe
				นี่คือการแก้ไขการด้านเซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่โฮสต์โดเมน DFS แบบจำลอง เนื่องจากมีผลปัญหานี้กับแฟ้มเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นที่อาจทำงานอยู่เพื่อ ลดจำนวนของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่อยู่ใต้เขตแดนที่จะพบปัญหา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 2000 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 2000 และ hotfix ของ Windows 2000 พร้อมกัน โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
249149การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 276516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdfs kbfix kbgpo kbwin2000presp2fix kbmt KB276516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:276516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com